Beweegalliantie kan aan de slag met opdracht: zorgen voor meer beweging

Afstemming en uitwisseling centraal bij tweede bijeenkomst Beweegalliantie

In juli hebben de staatsecretaris Maarten van Ooijen en minister Conny Helder (ministerie van VWS) het startsein gegeven voor de Beweegalliantie als onderdeel van het Preventieakkoord. Onder leiding van voormalig topschaatser Carl Verheijen wil VWS met de Beweegalliantie voor meer maatschappelijke aandacht en actie rond sport en bewegen zorgen. De focus ligt daarbij op betere samenwerking tussen departementen, alliantiepartners en lokale initiatieven. Om die verbinding te leggen en vooral de opdracht van de Beweegalliantie te formuleren werd afgelopen donderdag een tweede bijeenkomst gehouden met zestig partners uit het maatschappelijk werkveld.

Het doel van de Beweegalliantie is om uiteindelijk 75% van de Nederlanders in 2040 aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen. Deze doelstelling is bevestigd in de kamerbrief "Nederland vitaal en in beweging" die door het vorige kabinet in mei 2021 aan de Tweede Kamer is gestuurd. In deze brief wordt echter ook geconstateerd dat in 2020 slechts 53 procent van de Nederlanders aan de richtlijn voldeed en dat in de afgelopen twintig jaar, ook met inzet vanuit de overheden op bewegen, slechts tien procent meer Nederlanders aan de beweegrichtlijnen zijn gaan voldoen. Er is dus een aanzienlijke extra inzet nodig om ruim het dubbele te kunnen bereiken in 2040.

"We kijken terug op een geslaagd vervolg op de start van 6 juli. Deze tweede bijeenkomst had als doel aan te geven waar we als Beweegalliantie staan en een aantal uitgangspunten te toetsen. Ook heeft een aantal partners de mogelijkheid gekregen zich te presenteren. We zijn tevreden met het feit dat we naar huis zijn gestuurd met een aantal opdrachten voor de volgende bijeenkomst op 7 december", aldus voorzitter Carl Verheijen van de Beweegalliantie. Een van de opdrachten aan de Beweegalliantie is om haar rol duidelijk te positioneren in relatie tot andere initiatieven van de overheid en het werkveld. Naast positionering was er consensus over het doel om nieuwe doelgroepen te bereiken, obstakels weg te nemen voor partners en bewegen dichtbij de mensen te brengen.

Kans voor systeemverandering

Naast voorzitter Carl Verheijen, stond het RIVM, in de persoon van Wanda Wendel-Vos stil bij het onderwerp ‘Bewegen in de afgelopen 20 jaar’. Daarbij stipte het RIVM aan dat in de afgelopen twee decennia veel programma’s zijn opgestart om meer mensen in beweging te brengen, maar dat deze programma’s veelal komen en gaan. Het heeft echter niet geleid tot de gewenste systeemverandering. We zijn in Nederland door al die programma’s niet meer gaan bewegen. Een mooie kans voor de Beweegalliantie om deze systeemverandering te begeleiden en te regisseren, aldus het RIVM. Naast systeemverandering toonde het RIVM een achttal investeringen waar mogelijkheden liggen om meer voldoende beweging in het leven van alle dag te integreren.

Dynamische Schooldag

In aansluiting op het verhaal van RIVM namen Mirka Janssen en haar collega Gertjan Dol het woord, als vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam en de HvA over het programma 'De Dynamische Schooldag'. Dit is een programma dat een bijdrage levert om bewegen een prominentere plek in het primair onderwijs te geven. "Door in te zetten op een regelmatige afwisseling tussen zittend leren en bewegen, dragen we tijdens de schooldag bij aan het welbevinden, de gezondheid en de hersenwerking van kinderen. En dan niet verpakt in bewegend leren vanwege tijdgebrek. We moeten vanuit visie invulling geven aan een dynamische schooldag, waarin alle kinderen minimaal zestig minuten kunnen bewegen. Dat kan per school anders worden ingericht, passend bij de context van de school. Het lectorenplatform Sport en Bewegen is gebouwd om de komende jaren aan onderzoek te werken. Aan de Beweegalliantie de vraag om ondersteunend te zijn aan dit consortium en daar ook nieuwe partners zowel intern en als in het werkveld aan te koppelen", aldus Mirka Janssen.

Net zo normaal als tandenpoetsen

De middag werd afgesloten met 'Sportieve Beweegrijke Generatie'. De initiatiefnemers van dit programma zijn de Samenwerkende Gezondheidsfondsen en NOC*NSF. Jaap de Graaf van de Gezondheidsfondsen kijkt tevreden terug op afgelopen donderdag. "In ons streven naar een samenleving waarin iedereen langer gezond leeft, moeten we zorgen dat onze jeugd opgroeit in een cultuur waarin dagelijks bewegen en sporten net zo normaal wordt als tandenpoetsen...dat is nog leuker ook! We vinden bij ons doel graag aansluiting bij de Beweegalliantie", aldus de Graaf. Hoe en of het programma aansluiting kan vinden bij de Beweegalliantie zal de komende tijd nog duidelijk moeten worden.

De volgende bijeenkomst van de Beweegalliantie is gepland op 7 december 2022. Voor meer informatie: beweegalliantie@vws.nl.