"Beheerders moeten meer handelen naar inspecties bij afgekeurde gymtoestellen"

Branchevereniging voor sportmaterialen ziet grote verschillen

Gymdocenten luidden een week geleden de noodklok. In een enquête van RTL Nieuws en KVLO kwam naar voren dat bijna de helft van de ondervraagde gymdocenten afgekeurd materiaal moet gebruiken in de gymles. Net als de KVLO vindt ook branchevereniging voor sportleveranciers, FGHS, dit een zorgelijke ontwikkeling. Dirk Vinken, directeur FGHS: "Elk geval waarbij gesport wordt op afgekeurde materialen en toestellen is er één te veel."

De FGHS is als branchevereniging ook verantwoordelijk voor de inspecties van het materiaal in gymzalen. De leveranciers doen die inspecties zelf. Dat systeem werkt goed volgens Vinken. "Je kunt snel het idee van ‘Wij van WC-Eend’ krijgen, maar het wordt op een objectieve manier gedaan. De bedrijven controleren elkaar ook." Vinken vindt het belangrijk om te benadrukken dat die inspecties naar aanleiding van de vraag van een beheerder worden gedaan. "Op verzoek en in opdracht van de klant inspecteren wij. Vervolgens geven wij een advies. Het is niet een verplichting die wij kunnen opleggen. Wij stellen alleen vast dat iets gerepareerd, vervangen of uit de zaal verwijderd moet worden. Dan is het aan de beheerder om daar naar te handelen. Als hij dat niet doet dan houdt het voor ons op."

Hogere bezettingsgraad

Vinken ziet dat er grote verschillen zijn in hoe gemeentes omgaan met het beheer van sportaccommodaties. "Het is voor ons ook een beetje gissen waarom de ene gemeente sneller handelt dan de ander. Wat we wel weten is dat de bezettingsgraad van sportaccommodaties steeds hoger wordt, omdat ook steeds meer zalen worden gesloten terwijl in dezelfde aantallen gebruik van wordt gemaakt. Dat betekent dat de bezettingsgraad op bestaande accommodaties toeneemt. Dan is het logisch dat er sneller slijtage plaatsvindt."

Rekening houden met kosten

Die ontwikkeling is al een tijd gaande, zegt Vinken. "Ik denk dat het kwartje moet vallen bij gemeentes, beheerders en eigenaren dat ze dat ook meenemen in hun budgettering en investeringen. Je kunt niet van de ene op de andere dag 100.000 euro uittrekken om iets te vervangen. Daar moet je rekening mee houden in je jaarplanning." Vinken vindt dat gemeentes en beheerders meer moeten handelen naar de waarnemingen van leveranciers. "Als iets niet klopt of het moet gerepareerd worden dan moet dat ook gebeuren. Afgekeurde objecten moeten niet worden gebruikt in een gymles. Gemeentes moeten naar de toekomst toe meer rekening houden met kosten voor vervanging. Uiteindelijk wil iedereen de sportaccommodaties veilig en verantwoord houden."

"De bezettingsgraad op bestaande accommodaties neemt toe. Dan is het logisch dat er sneller slijtage plaatsvindt"

Dirk Vinken (Directeur FGHS)

Materiaal uit 1850

Vinken snapt de frustratie bij gymdocenten. "Als je lesgeeft dan wil je dat kinderen onderricht krijgen op veilige toestellen. Ik hoorde afgelopen week iemand zeggen: 'het is alsof je aardrijkskunde lesgeeft met een atlas uit 1850'. Dat is het precies. De wereld is veranderd. We hebben nieuwe onderwijsvormen en nieuwe toestellen daar moet je lessen ook naar aanpassen. Leraren moeten kunnen werken met toestellen die goed en van deze tijd zijn. Je kunt geen lesgeven met een klimwand die oud is of proberen een afgekeurde mat onder een andere mat te leggen. Dat moet je niet willen."

Aanpassing Arbowet

Vinken denkt dat de Arbowet, die bepaalt dat accommodaties regelmatig geïnspecteerd moeten worden, ook veel ruimte voor verbetering biedt. Nu zegt de wet als het gaat om inspectie en onderhoud: "een accommodatie moet regelmatig geïnspecteerd worden door een deskundige persoon. Geconstateerde gebreken die de veiligheid of gezondheid kunnen beïnvloeden, moeten zo snel mogelijk worden hersteld."

"De makke daarvan is dat de Arbowet niet aangeeft wat er jaarlijks moet gebeuren, maar dat er regelmatig inspecties plaatsvinden en dat gebreken zo snel mogelijk hersteld worden. De Arbeidsomstandighedenwet geeft niet aan dat een accommodatie jaarlijks geïnspecteerd moet worden. Er wordt gesproken over 'regelmatig' en 'over het zo snel mogelijk herstellen van gebreken'. Daar zit veel ruimte tot interpretatie en afstel. Misschien moet de wet daar ook duidelijker in zijn. Dat als een inspecteur iets vaststelt dat het ook daadwerkelijk gerepareerd moet worden", aldus Vinken.

Kamervragen

Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) heeft inmiddels naar aanleiding van de berichtgeving over kapotte gymtoestellen kamervragen aan minster Arie Slob (Onderwijs). Heerema wil van de minister weten of het geschetste beeld klopt en hoeveel scholen met afgekeurd materiaal les moeten geven. Verder vraagt hij de minister om een tijdspad te kunnen maken waarin duidelijk wordt wanneer ondeugdelijk materiaal wordt vervangen. Tot slot vraagt Heerema aan de minister wie in het kader van de veiligheid van leerlingen verantwoordelijk is. Sport & Strategie zal de ontwikkelingen rond deze kamervragen blijven volgen.