Trenomat slaat verduurzamingsslag in eigen pand

TreNoMat biedt flexibele, geluidsabsorberende scheidingswanden en aanvullende akoestische voorzieningen voor sportaccommodaties, congrescentra, cultuurpodia of industrie. Om in mindere mate een beroep te doen op de grondstoffenmarkt en zo de druk op de planeet te verkleinen, zet het bedrijf zijn scheidingswanden zo duurzaam mogelijk in de markt. In die ontwikkeling kan het eigen pand van TreNoMat natuurlijk niet achterblijven en dus krijgt het gebouw, gelegen in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop, ook een verduurzamingsslag. “Alle processen die bij een bedrijf horen, moeten op diezelfde duurzame gedachtegang aansluiten”, aldus TreNoMat-directeur Paul van Stijn.

TreNoMat wil zich dus niet alleen meer naar de klant toe sterk maken voor duurzaamheid, maar wenst er ook met het eigen pand aan te voldoen. "Wij zijn in Nederland al in heel wat sporthallen geweest", vertelt Van Stijn. "Voor het ophangen van akoestische scheidingswanden bijvoorbeeld, maar ook voor het onderhoud en de renovatie van bestaande systemen. Met het oog op moeder natuur kiezen we daarbij altijd voor duurzaam en herbruikbaar materiaal. Nu zijn we zelf aan de beurt."

Postcoderoos

TreNoMat voegt daad bij woord en initieerde gesprekken met Gebiedscoöperatie Nieuwkoop, over de mogelijkheid om het eigen gebouw te laten fungeren als Postcoderoosproject. De Postcoderoos houdt in dat een (bedrijfs)pand het eigen dak beschikbaar stelt voor zonnepanelen. Iedereen die dezelfde postcode heeft als het pand, kan investeren in meerdere zonnepanelen. "We leven in een tijd waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid moet pakken. We vullen dat allemaal op een eigen manier in, maar samen moet we ervoor zorgen dat we de natuur zo min mogelijk geweld aandoen. Ook mensen die niet in de gelegenheid zijn of geen dak hebben dat geschikt is voor zonnepanelen, kunnen daarom hun steentje bijdragen aan een energietransitie door te investeren in een paar zonnepanelen op ons dak."

Minder verbruiken

Op het dak van TreNoMat zullen 460 zonnepanelen geplaatst worden. Het is niet de enige verduurzamingsmaatregel die het bedrijf in het eigen pand doorvoert. Ook de isolatie van het dak wordt verbeterd. "Ons pand is nu ongeveer 25 jaar oud en inmiddels is het dak aan renovatie toe. Het is dus een mooi moment om daar eens met een frisse blik naar te kijken. Naast het zelf opwekken van energie door middel van de zonnepanelen, is het namelijk ook belangrijk om zelf minder energie te gebruiken. Daarom laten we ons dak opnieuw aanleggen en kiezen we direct voor een betere isolatie, zodat ons eigen verbruik omlaaggaat."

"Samen moet we ervoor zorgen dat we de natuur zo min mogelijk geweld aandoen"

Paul van Stijn (directeur TreNoMat)

De derde manier waarop TreNoMat zijn eigen pand duurzamer maakt, is door de verlichting aan te passen. Er komt ledverlichting, maar niet in elke ruimte. "Er is heel precies gekeken naar in welke ruimtes we ledverlichting gaan installeren en waar we tl-lampen blijven gebruiken. In sommige ruimtes brandt het licht simpelweg niet vaak genoeg om er ledverlichting op te hangen, want het verbruik is daar al minimaal. Nieuwe verlichting zou dan juist ten koste gaan van de duurzaamheid. Daar is minutieus over nagedacht."

Alternatief bieden

Naar verwachting zullen de zonnepanelen in de zomer 2022 zijn geplaatst. Vanaf dat moment maken het gebouw van TreNoMat én de deelnemende huizen aan de Postcoderoos direct gebruik van groene stroom. Van Stijn is zeer tevreden met de ontwikkelingen en het vooruitzicht. "Ik vind het een voordeel dat dit in het lokale belang is en dat we gebruikmaken van ruimte die al voorhanden is. Heel lang is er in diverse gebieden in Nederland sprake geweest van de aanleg van zonnepanelen en windmolens, ook hier in de polder. Als je daar tegenstander van bent en een tegengeluid laat horen, moet je vervolgens wel een alternatief bieden waarmee je het milieu helpt en nadenken over hoe je dan wél kan bijdragen aan verduurzaming. Dat doen we nu door de daken die er zijn, zoveel mogelijk te benutten én door anderen die niet in de gelegenheid zijn, alsnog mee te laten doen aan deze verduurzamingsslag. Zo zetten we lokaal, met verschillende betrokkenen, toch een belangrijke stap in de goede richting."