"Sport kan een motor zijn in de energietransitie"

Selina Roskam over de Kennisdag Sport en Duurzaamheid

Duurzaamheid is binnen de sport een steeds belangrijke thema geworden. De helft van de sportambtenaren van gemeenten noemt duurzaamheid bij de belangrijkste thema’s in het lokale sportaccommodatiebeleid. Om alle betrokken partijen van gemeenten tot sportclubs hierover goed te informeren, organiseert Vereniging Sport en Gemeenten met medewerking van Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Bouwstenen voor sociaal op 23 mei de Kennisdag Sport en Duurzaamheid. Dagvoorzitter Selina Roskam (RVO.nl) neemt alvast een voorschot op de inspirerende bijeenkomst.

Selina Roskam is Kennismakelaar Duurzame utiliteitsbouw bij de RVO. Vanuit die functie schuwt ze niet om haar mening te geven over duurzaam bouwen in Nederland. Dat leverde haar vorig jaar de veertigste plek op in de ABN AMRO Duurzame 50, de jaarlijkse thermometer voor duurzaamheid in de bouw en vastgoed. Bij RVO houdt ze zich bezig met het verduurzamen van de gebouwde omgeving. "Sport valt daar met sportaccommodaties ook onder", legt ze uit.

Iedereen nodig

Tijdens de Kennisdag Sport en Duurzaamheid geven experts uit de praktijk inzicht over het verduurzamen van de sport en sportbeleid. Dat is volgens Roskam ook nodig. "We hebben iedereen hard nodig bij de energietransitie. De opgave is echt enorm: 95 procent CO2-reductie in 2050 met een tussenstap in 2030 van 49 procent reductie. Dat is best fors en dat betekent dat iedereen daar een steentje aan moet bijdragen." Dat geldt dus zeker ook voor de sport, ook al is die als sector niet zo groot. "Kantoren, winkels en de industrie zijn grotere sectoren dan de sport. Toch vinden we het belangrijk dat de sport meedoet. Het ministerie van VWS heeft dat ook in het Sportakkoord aangegeven: de sport moet ook duurzaam worden."

Energiezuinige verlichting

Roskam ziet in de sport ook veel mogelijkheden voor verduurzaming. "Wat ik mooi vind aan sportaccommodaties is dat er best veel laaghangend fruit is, zeker als het gaat om verlichting. Als je daar ouderwetse verlichting hebt hangen dan is het geen ingewikkelde maatregel om die te vervangen voor energiezuinige verlichting. Het is misschien wel een forse investering, maar er zijn wel redelijk wat partijen die daarbij kunnen helpen. Het is vooral ook hartstikke slim om dat te doen omdat je de investering vaak redelijk snel terugverdient."

"De sportclub kan een motor in de wijk zijn voor verduurzaming, want als het op de club kan dan kan het thuis ook"

Selina Roskam

Motor in de wijk

Ze merkt daarnaast op dat sportclubs op lokaal niveau een grote rol kunnen spelen bij verduurzaming. "Als je zonnepanelen op een dak van een clubhuis hebt kun je daar een project van maken met de hele buurt. Je kunt er ook voor zorgen dat je sportcomplex vaker gebruikt wordt zodat het efficiënter wordt. Ik denk dat op die manier de sport een soort mini-motortje in de wijk kan zijn als het over verduurzaming van Nederland gaat." Duurzame maatregelen op de sportclub kunnen volgens haar ook inspireren. "Als het op de club werkt dan zou het thuis toch ook moeten lukken?"

Voor grotere gebouwen geldt in Nederland al de maatregel dat een energiebeheersysteem verplicht is om zo het energieverbruik te meten. “Dat is natuurlijk op ieders niveau belangrijk: zorg dat je weet wat je verbruikt op een sportclub of met een zwembad. Verduurzaming begint echt met inzicht, want meten is weten.”

Inspiratiemarkt

Roskam zal de Kennisdag Sport en Duurzaamheid in Maaspoort Sports & Events in Den Bosch openen en verder als dagvoorzitter begeleiden. "Ik hoop dat de mensen iets meer kennis krijgen van wat er moet en wat de mogelijkheden zijn met duurzaamheid in de sport. Ik hoop vooral dat ze elkaar kunnen inspireren en dat ze elkaar weten te vinden om in gesprek met elkaar te gaan."

De inspiratiemarkt, die nieuw is deze editie, is daarom speciaal ingericht om te kunnen netwerken en in gesprek te gaan met experts. Deze inspiratiemarkt is vooral bedoeld om te laten zien en ervaren wat er allemaal mogelijk is. Bedrijven en andere sportorganisaties presenteren hier hun duurzame en innovatieve projecten. Deelnemers worden uitgedaagd om zelf ook ideeën in te brengen en elkaar te inspireren.

Ga voor meer info over de Kennisdag en inschrijven naar Sportengemeenten.nl