Kom alles te weten over natuurinclusieve sportlocaties

Tijdens Kennisdag Natuurinclusieve Sportlocaties op 26 juni worden lessen van 5 living labs gedeeld

Sport en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een groene omgeving kan sport en bewegen aantrekkelijker maken en zelfs uitdagen om in beweging te komen. Tegelijkertijd heeft de sport te maken met klimaatverandering, druk op de ruimte en duurzaamheidsvraagstukken. Over dit actuele thema wordt op 26 juni de Kennisdag Natuurinclusieve Sportlocaties georganiseerd met praktijkdeskundigen en experts.

Een natuurinclusieve sportomgeving heeft flinke voordelen voor de sporters en heeft positief effect op duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het vergroten van de biodiversiteit, het tegengaan van hittestress, en het omgaan met wateroverlast en droogte spelen daarbij een rol.

Living labs

Daarom zijn er in de afgelopen periode vijf living labs ontwikkeld op sportparken, bij een sportondernemer en in de buitenruimte. De vraag van de living labs was hoe een sportlocatie natuurinclusiever kan worden en tegelijkertijd kan leiden tot meer sportplezier? En met een sportlocatie bedoelen we elke plek waar we kunnen sporten en bewegen. Op de Kennisdag Natuurinclusieve Sportlocaties worden de lessen van de vijf living labs gedeeld.

Deze kennisdag heeft onder leiding van dagvoorzitter Glenn van der Burg een afwisselend plenair programma met o.a. Lodewijk Hoekstra (ambassadeur ‘Groene Cirkels Groene Gezonde Stad’ en founder NL Greenlabel). In 13 verschillende deelsessies wordt vervolgens nog dieper op natuurinclusieve sportlocaties ingegaan. Zo vertellen de gemeente Amsterdam en Venlo over hun aanpak en staat in een sessie over participatie het samenbrengen van alle betrokkenen centraal. Ook specifieke sportlocaties als golfterreinen en paardenhouderijen komen aan bod. Het is ook mogelijk een rondje door de bossen van Papendal te doen met experts. Kortom: een vol programma over natuur en sportlocaties.

Voor wie?

De Kennisdag is bedoeld voor iedereen die natuurinclusieve sportlocaties een warm hart toedraagt, zoals:

  • gemeentelijke beleidsmedewerkers sport, groen, klimaatadaptatie, etc.;
  • sportondernemers, verenigingsbestuurders en sportparkmanagers;
  • groen- en beheerprofessionals;
  • sportbedrijven en exploitatiestichtingen;
  • natuur en landschapsorganisaties;
  • medewerkers provincies en ministeries.

Meer informatie is te vinden op de congreswebsite, of: