NLcoach lanceert nieuw kennisplatform voor coaches

NLcoach is de opleider en belangenbehartiger van trainers en coaches in Nederland. Om de 4.000 leden van de vereniging NLcoach nog beter te helpen bij hun vak, zijn nu twee nieuwe websites gelanceerd. Een kennisplatform op NLcoach.nl met actuele informatie en inzichten van vakgenoten. Alle zaken rond de belangenbehartiging van coaches en trainers zijn vanaf nu te vinden op nlcoachvereniging.nl.

Het doel van NLcoach is tweeledig: de deskundigheid van trainers en coaches te verhogen én opkomen voor de belangen van de trainers en coaches. Bij het eerste ligt de nadruk op sporttakoverstijgende thema’s als mentale begeleiding, fysiek/conditioneel, teambuilding, talentontwikkeling en basisprincipes van het coachen. In de kernactiviteiten – het magazine NLCOACH, de site nlcoach.nl en de organisatie van diverse themabijeenkomsten en cursussen – staan altijd één of meer van deze thema’s centraal. Deze informatie krijgt nu een doorvertaling in de vernieuwde website nlcoach.nl gericht op actuele informatie en deskundigheid.

Verdieping voor coaches

Om alle trainers en coaches in Nederland beter te kunnen bedienen heeft NLcoach haar website vernieuwd. Een kennisplatform met actuele en verdiepende informatie voor trainers en coaches op de voor hen relevante thema's. Denk aan fysiek, voeding, mentaal, medisch, teambuilding, talentontwikkeling, arbeid en juridisch. Zowel voor trainers en coaches werkzaam in de breedtesport én in de topsport en voor zowel startende als ruim ervaren trainers en coaches is informatie te vinden op nlcoach.nl.

Ook is op hier een overzicht te vinden van de events die NLcoach organiseert, zowel live (corona-proof) als online. Leden van de vereniging van NLcoach ontvangen een korting op deelname.

Belangenbehartiging

Het tweede element, de belangenbehartiging, krijgt een digitaal platform via nlcoachvereniging.nl Meer informatie over de vereniging NLcoach, de rol die zij speelt als belangenbehartiger en de Beroepscode NLcoach zijn hier terug te vinden. Er wordt immers steeds meer van trainers en coaches gevraagd. Zij willen zich geen zorgen hoeven maken over contracten, verzekeringen, financiën en juridische zaken maar zich concentreren op wat een trainer en coach het liefste doet: het beter maken van je sporters. De vereniging NLcoach helpt haar leden hierbij.