Lessen uit Proeftuinen basis voor hernieuwde opleiding Clubkadercoach

Een clubkadercoach introduceert trainersbegeleiding bij een sportvereniging en ondersteunt de club bij het opzetten en borgen van trainersbegeleiding. De clubkadercoaches die actief waren in de ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’, volgden hiervoor de opleiding tot clubkadercoach van NOC*NSF Academie voor Sportkader. De ervaringen uit de Proeftuinen leverden nieuwe inzichten op en aan de hand van deze zogeheten ‘lessons learned’ werd de opleiding tot clubkadercoach vernieuwd. Eind juni rondde een groep uit Amstelveen als eerste de hernieuwde opleiding af.

Als projectleider bij NOC*NSF trok Robert Braal de kar van de vernieuwde opleiding. Zijn gesprekken met clubkadercoaches die de eerste versie van de opleiding hadden gevolgd, met ervaren docenten die de opleiding gaven en met het NOC*NSF Academie voor Sportkader, stonden samen met een rondgestuurde evaluatie aan de basis van de hernieuwde opleiding. “We merkten uit de evaluatie van de opleiding dat hij eigenlijk al heel goed aansloot op de behoeften van de cursisten, maar op basis van de learnings uit de Proeftuinen wilden we de opleiding toch iets finetunen.”

Procesbegeleiding

De finetuning waarover Braal spreekt, zit hem vooral in méér aandacht voor de borging van clubkadercoaching op de sportvereniging. Het implementeren en uitvoeren van trainersbegeleiding ging de clubkadercoaches in de praktijk heel aardig af, maar de overdracht van de trainersbegeleiding aan een vrijwilliger of andere professional, kon meer aandacht krijgen. Mede daardoor bestaat de hernieuwde opleiding niet uit vijf, maar uit zeven dagdelen. “De opleiding bestaat uit twee thema’s, procesbegeleiding en trainersbegeleiding”, legt Braal uit. “Dat was al zo, maar het thema procesbegeleiding is in de hernieuwde opleiding belangrijker geworden. Onder deze procesbegeleiding valt ook de borging van clubkadercoaching. Die borging wordt nu vanaf de eerste bijeenkomst al genoemd als einddoel en fungeert echt als rode draad door de hele opleiding heen.”

Daarnaast volgt de hernieuwde opleiding meer de volgorde waarin de clubkadercoach bij een vereniging te werk gaat. “Eerst introduceert de clubkadercoach zichzelf en zijn of haar werk. Daar zijn twee cursusmomenten ‘procesbegeleiding’ aan gekoppeld. Daarna wordt in vier cursusmomenten ‘trainersbegeleiding’ de praktijk behandeld, zoals het voeren van feedbackgesprekken met trainers. Vervolgens sluit de cursus af met opnieuw een stukje procesbegeleiding, waarin de borging en de afsluiting van het werk centraal staan. Die volgorde maakt het duidelijker voor de deelnemers. Ook is alle informatie voor clubkadercoaches nu op één plek gebundeld. Er waren bijvoorbeeld twee verschillende handleidingen voor clubkadercoaches, de benodigde informatie was heel verspreid te vinden. Al die bestaande kennis is nu verzameld en samengebracht.”

"We willen mensen vooral onderbrengen bij bestaand sportaanbod, zoals bij verenigingen. Die verenigingen moeten dan ook de tools hebben om mensen te blijven motiveren en daardoor te binden"

Joris van Soerland, AmstelveenSport

Onder de loep nemen

De eersten die de hernieuwde opleiding tot clubkadercoach volgden, waren de buurtsportcoaches van AmstelveenSport. Joris van Soerland, Manager Sportservice bij AmstelveenSport, legt uit hoe dat in zijn werk ging. “Het doel van sportstimulering en onze buurtsportcoaches is om mensen in beweging te brengen en te houden. Dat doen de buurtsportcoaches met eigen activiteiten, maar we willen mensen vooral onderbrengen bij bestaand sportaanbod, zoals bij verenigingen. Die verenigingen moeten dan ook de tools hebben om mensen te blijven motiveren en daardoor te binden. Trainersbegeleiding is zo’n tool, want het leidt tot betere trainingen. Daarmee krijg en hou je meer mensen in beweging. Door mijn team de opleiding tot clubkadercoach te laten volgen, zorgen we ervoor dat we trainers van verenigingen kunnen ondersteunen. De vernieuwde opleiding tot clubkadercoach sloot naadloos aan op onze behoefte. Hierin zijn namelijk de nieuwste ervaringen van clubkadercoaches meegenomen.”

“Het domein van sport en bewegen is altijd in beweging”, vervolgt Van Soerland. “Om zoveel mogelijk inwoners van Amstelveen aan het sporten te krijgen en te houden, moeten je altijd alert zijn op nieuwe ontwikkelingen. Daarom ben ik ook blij dat NOC*NSF haar opleidingen onder de loep neemt, kijkt of alles nog aansluit op de behoefte van de deelnemer en daar proeftuinen voor inzet. Dat kan de opleidingen van NOS*NSF alleen maar ten goede komen.”

Videovoorbeelden en rollenspellen

Dat beaamt ook Erik Beertsen, één van de zeven clubkadercoaches die onlangs de hernieuwde opleiding afrondde. Hij kijkt erg positief terug op de bijeenkomsten die door het coronavirus nog online plaatsvonden. “Clubkadercoaching is een praktisch vak, maar de online lessen werkten echt uitstekend. Met videovoorbeelden en het doen van kleine rollenspellen, waarbij de een bijvoorbeeld de trainer was en de ander de voorzitter, konden we situaties eigenlijk heel goed ervaren.”

Een groot compliment maakt Beertsen daarbij naar Danny Meuken, die het thema procesbegeleiding op zich nam, en Joyce van Binsbergen, die de trainersbegeleiding verzorgde. “Ze waren allebei heel positief en enthousiast en boden veel ruimte voor gesprekken en discussie. Zeker online is dat erg belangrijk, dan blijf je bij de les. Ik heb inmiddels een hoop online bijeenkomsten meegemaakt, maar dit deden ze allebei ontzettend goed. De inhoud van de opleiding was ook breder dan ik straks in de uitvoering verwacht nodig te hebben, zonder dat het een overvloed aan informatie werd. We kregen juist bredere kaders aangereikt om mee te kunnen werken, in plaats van dat de inhoud te beknopt of beperkt was.”

Na de zomer is het de bedoeling dat Beertsen bij een vereniging in Amstelveen aan de slag gaat om de trainers te begeleiden. Door de hernieuwde opleiding blikt hij er met vertrouwen op vooruit. “Ik vond het een heel leuke, interessante opleiding en dat begreep ik ook van mijn collega’s. De opleiding voor clubkadercoach zoals deze vóór de vernieuwing was, ken ik niet. Maar aan de opleiding die ik volgde, denk ik heel veel te hebben.”