Leer meer over de rol van jeugdtrainers bij plezier, zelfvertrouwen en motivatie

Workshop ‘Plezier, zelfvertrouwen en motivatie’ 19 juni 2023

Een gebrek aan plezier is één van de twee belangrijkste redenen dat kinderen en pubers stoppen met sporten. En dat terwijl iedere jeugdtrainer het beste voorheeft met zijn of haar sporters, een leven lang plezierig sporten en bewegen. Een deel van de verklaring ligt in het feit dat veel jeugdtrainers ofwel geen trainersdiploma hebben, ofwel alleen geschoold zijn in het aanbieden van sportspecifieke technische en tactische vaardigheden. Dat is begrijpelijk, maar ook een gemiste kans. NLCoach organiseert daarom voor jeugdtrainers op 19 juni de workshop Plezier, zelfvertrouwen en motivatie.

In deze workshop leren jeugdtrainers onder leiding van Bart Schmeits over de drie aspecten die direct van invloed zijn op manier waarop sporters een training beleven: motivatie, plezier en zelfvertrouwen. De workshop bestaan niet alleen uit praten, de nieuwe inzichten worden ook meteen in de praktijk gebracht door gezamenlijk oefenvormen uit te denken en te ervaren.

Motivatie

Iedere trainer-coach heeft wel eens gewerkt met een sporter die niet vooruit te branden lijkt, die zijn we dan geneigd als 'ongemotiveerd' te betitelen. Maar is dat eigenlijk wel zo? Vanuit het perspectief van de trainer kun je daar best gelijk in hebben, maar wat zou er gebeuren als je het perspectief van de sporter zou innemen? Hoe ziet dat sportperspectief eruit en aan welke 'knoppen' kun je als trainer-coach draaien om invloed uit te oefenen?

Plezier

Trainingen moet wel 'leuk' zijn! Dat is een stelling waar niemand tegen kan zijn. Maar wat 'leuk' is, daarover zullen de meningen flink uiteenlopen. Die verschillen zijn terug te voeren op een serie van principes, de plezier-principes. Die principes ga je tijdens de workshop ontdekken door samen met de andere deelnemers 'leuke' beweegvormen te bedenken en te doen. Vervolgens bekijken we hoe je deze plezier-principes kunt vertalen naar je eigen trainingsvormen.

Zelfvertrouwen

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, een ouder die komt vertellen dat zijn of haar kind onzeker is. Het onzeker zijn wordt dan gebruikt als tegenpool van zelfvertrouwen. Onzekerheid en een gebrek aan zelfvertrouwen gaan weliswaar vaker samen, maar zijn niet hetzelfde. Er zijn namelijk heel goed situaties denkbaar waarin iemand vol zelfvertrouwen omgaat met onzekerheid. Hoe je dat als trainer-coach kan stimuleren en welke valkuilen daarbij op de loer liggen komt ook uitgebreid aan bod.

De Workshop plezier, zelfvertrouwen en motivatie wordt georganiseerd op 19 juni in Amersfoort van 19.00 tot 22.00 uur. Ga voor alle informatie naar NLcoach.nl of meld je direct aan.