'De wildgroei aan voetbalscholen moet stoppen'

Sportraad Amsterdam brengt advies uit over commerciële voetbalscholen in Amsterdam

Commerciële voetbalscholen schieten de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. De Sportraad Amsterdam houdt deze ontwikkeling al een aantal jaar nauwlettend in de gaten. Het gaat het adviesorgaan van de gemeente Amsterdam niet alleen om de groei van deze voetbalscholen, maar vooral om de negatieve gevolgen die de scholen hebben op het Amsterdamse amateurvoetbal. Uit een recent onderzoek in opdracht van de Sportraad Amsterdam kwam naar voren dat voor voetbalscholen nauwelijks kwaliteitswaarborgen gelden. Dat moet veranderen, vindt de Sportraad Amsterdam. Daarom doen zij in een advies aanbevelingen voor alle betrokken partijen om de 'gekte uit het jeugdvoetbal te halen'.

De Sportraad Amsterdam deelde twee jaar terug al haar zorgen over de commerciële voetbalscholen bij toenmalig sportwethouder Simone Kukenheim. Dat resulteerde in een eerste onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de aard en omvang van voetbalscholen in de regio Amsterdam, wat onlangs werd gepubliceerd. Uit dit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de Sportraad Amsterdam, de gemeente Amsterdam en de KNVB, is gebleken dat Amsterdam ten minste 79 voetbalscholen telt en er nauwelijks waarborgen zijn om voetbalscholen met verkeerde intenties of onvoldoende kwaliteit uit te filteren.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De gemeente Amsterdam heeft inmiddels aangekondigd met een handelingskader voor commerciële voetbalscholen te komen. Dat is onvoldoende voor de Sportraad Amsterdam, schrijven ze in het advies. "Naar onze mening is er echter meer nodig. Er ligt een gedeelde verantwoordelijkheid en een gedeeld belang bij de sport, de voetbalbond, de profclubs en de gemeente om de gekte uit het jeugdvoetbal te halen." Hoewel het voor de Sportraad als adviesorgaan van de gemeente Amsterdam niet gebruikelijk is, richt het zich met het advies bewust op alle betrokken partijen. "Alleen een gezamenlijke aanpak zal volgens ons de gewenste effecten kunnen sorteren. De aanbevelingen die wij in ons advies doen kunnen hierbij helpen, maar zijn zeker niet alles omvattend. Wij hopen alle betrokken partijen op deze manier echter aan het denken te zetten over de rol en verantwoordelijkheid die zij zelf hebben richting het jeugdvoetbal."

Einde aan 'handel in voetbaldromen'

In het advies richt de Sportraad eerst haar pijlen op de profclubs in het kader van wat zij omschrijven als de 'handel in voetbaldromen'. Profclubs moeten hun banden met commerciële voetbalscholen verbreken en stoppen met het selecteren van kinderen op te jonge leeftijd. Daarnaast adviseert de raad de KNVB alle individuele opleidingsvergoedingen in een landelijk opleidingsfonds te storten en evenredig te verdelen over het jeugdvoetbal in Nederland. Dit moet de ongezonde focus van verenigingen op het selecteren van talent wegnemen. Het wordt in de ogen van de Sportraad Amsterdam ook tijd dat voetballertjes een eerlijk beeld krijgen van de kansen op een profcarrière. De KNVB zou daartoe een landelijke campagne moeten starten om ook de keerzijde van een voetbaldroom te belichten.

Verenigingen versterken

De Sportraad Amsterdam doet verder ook nog een aantal aanbevelingen om verenigingen te versterken. Zo krijgen ze het advies zich te focussen op hun kerntaak. "Dat doen ze niet door zich te profileren als voorportaal van het profvoetbal. De vereniging dient namelijk nadrukkelijk een breder doel dan louter het selecteren en opleiden van talenten", aldus het advies. Ook het zorgen voor goed opgeleide trainers behoort tot de aanbevelingen. De gemeente Amsterdam zou het initiatief moeten nemen voor een stedelijke trainerspool die de kwaliteit en kwantiteit van jeugdtrainers helpt vergroten. Op die manier zou het tekort aan trainers ook kunnen worden opgelost. De snelle toename van het aantal voetbalscholen heeft de schaarste aan goede voetbaltrainers alleen maar groter gemaakt, stelt de Sportraad. Verder krijgen verenigingen het advies terughoudend te zijn met samenwerkingsverbanden met commerciële voetbalscholen en worden bestuurders gewezen op de gedragscode voor sportbestuurders. "Naar onze mening kan iemand die gelieerd is aan een commerciële voetbalschool daarom niet plaatsnemen in een verenigingsbestuur."

Voetbalscholen reguleren

Tot slot wil de Sportraad Amsterdam dat voetbalscholen worden gereguleerd. De gemeente Amsterdam wordt daarom geadviseerd alleen contact te onderhouden met voetbalscholen die aan de basisvoorwaarden voldoen. Voetbalscholen die zijn verbonden aan voetbalmakeleraars passen daar niet bij volgens de raad en zij zouden ook geen gebruik mogen maken van gemeentelijke sportvoorzieningen. "Deze combinatie werkt de handel in voetbaldromen naar onze mening in de hand en zou daarom voorkomen moeten worden."

Ga voor het volledige adviesrapport naar sportraadamsterdam.nl