Cursus coaching & beïnvloeding helpt coaches bij optimale ontwikkeling sporter

Wanneer een sporter zich optimaal ontwikkelt, de juiste keuzes maakt en goed presteert, dan laat hij gezond prestatiegedrag zien. Maar hoe zorg je ervoor dat een sporter positief gedrag vertoont? In de cursus coaching & beïnvloeding van NLcoach op 10 en 24 september krijgen trainers en coaches handvatten in de ‘coaching’ van anderen.

De Talentenacademie heeft recent een eigen model ontwikkeld rond Coaching & Beïnvloeding. Het coaching & beïnvloeding model (C&B) is een gedragsobservatie-instrument waarmee waarneembaar gedrag gekoppeld wordt aan heldere coachadviezen. Er wordt hierin een onderscheid gemaakt tussen positief gedrag en belemmerend gedrag. Coaches leren zo op een snelle manier en in verschillende situaties een sporter te sturen op zijn gedrag zodat hij zich optimaler gaat ontwikkelen.

Het C&B model typeert zes verschillende gedragtypes: denker, dominant, coöperatief, bewaker, rebel en strateeg. Het C&B model kan in verschillende situaties worden ingezet. Ontwikkelt een sporter zich niet optimaal of dient een ontwikkelproces versneld te worden, dan vertoont de sporter vaak belemmerend gedrag wat leidt tot negatief prestatiegedrag. Bij dit gedrag is het C&B model een methode om op een snelle manier een sporter te sturen op het belemmerende gedrag en dit dusdanig te beïnvloeden dat het proces weer positief verloopt.

Het doel van dit model en de cursus is om trainers en coaches handvatten te geven in de ‘coaching’ van anderen, specifiek gericht op belemmerend prestatiegedrag.

Inschrijven

De cursus vindt plaats op twee dagen: donderdag 10 en donderdag 24 september. Meer informatie vind je hier of: