Aan de slag met zelfregulatie

Boek #Goals geeft coaches en sporters tips voor betere prestaties en meer plezier

Voor coaches is het stimuleren van het leerproces bij sporters belangrijk voor prestaties en plezier in de sport. Sporters die zelf meer verantwoordelijk hebben over hun leerdoelen, benodigde vaardigheden en reflectie excelleren meer. Hoewel dit zelfregulatie wordt genoemd, heeft juist een trainer-coach grote invloed op dit proces. Met het boek #Goals geven Laura Jonker en Nico W. van Yperen praktische tips voor coaches om sporters te stimuleren sneller te leren. Voor sporters maakten de auteurs een aparte editie. Beide boeken werden tijdens de Sportpsychologie Inspiratiesessie ‘Zelfregulatie als basis voor prestatie en plezier’ gepresenteerd.

Laura Jonker en Nico W. van Yperen zijn experts op het gebied van zelfregulatie in de sport. Jonker geeft in het voorwoord van het boek aan dat ze al langer gefascineerd is door sporters met talent. "De afgelopen vijftien jaar heb ik gekeken naar de ontwikkeling van sporttalenten en dan vooral naar hoe zij leren. Omdat zij zo snel vooruitgaan, vroeg ik mij af of ze dingen anders aanpakken of misschien wel meer gemotiveerd zijn. Ik wilde leren begrijpen hoe zij dat doen." Tijdens haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen ontdekte ze dat zelfreguleren een belangrijke succesfactor bij sporttalent blijkt te zijn.

Van Yperen is behalve hoogleraar Sportpsychologie aan de Rijks Universiteit Groningen, ook ervaringsdeskundige met zelfregulatie. Zo beschrijft hij in zijn voorwoord dat hij in zijn jeugd besloot om beter te worden in waterpolo. Tegelijkertijd wilde hij zijn schoolprestaties niet wilde verwaarlozen en had hij nog een krantenwijk om wat geld te verdienen. "Ik werd me door deze combinatie van dingen heel erg bewust van het feit dat ik dingen goed moest plannen, duidelijke en haalbare doelen moest stellen en daar naar moest leven. Het paste anders echt niet in mijn week!"

Praktisch boek

Het boek #Goals is het vervolg op het eerder verschenen Van aanleg naar intelligentie. Het sporttalent in ontwikkeling. In dat boek beschrijft Jonker de theorie van zelfregulatie. Bij #Goals hebben de auteurs de wetenschappelijke kennis uit hun eigen onderzoek en dat van anderen als basis voor een praktisch boek gebruikt. #GOALS is bedoeld om sporters en trainers te ondersteunen bij het ontwikkelen en het gebruik van zelfregulatieve vaardigheden. Dat doen Jonker en Van Yperen met praktische tips, voorbeelden van sporters als Ranomi Kromowidjojo en Kevin de Bruijne en vooral heel veel oefeningen die direct toepasbaar zijn in een training.

Twee versies

Van #Goals is een versie gemaakt voor coaches en een aparte versie voor de sporter zelf. De trainersversie is in de basis gelijk aan die voor sporters, maar heeft een extra paragraaf per hoofdstuk die in gaat op het op het 'leerdoel en gebruik' van de oefeningen in het boek. Het boek laat voor zowel sporters als trainers ook nog volop ruimte voor notities en aantekeningen.