Overheid

De metamorfose van de adviseurs lokale sport

Adviseurs Lokale Sport – ze waren er al, ten tijde van het eerste Sportakkoord en ze blijven er ook, na de ondertekening van het tweede. Hun functie krijgt echter een andere inhoud. Nog steeds is het hun taak de lokale sportnetwerken te versterken en als gesprekspartner te functioneren namens sportbonden en het platform ondernemende sportaanbieders (POS), maar ze zullen dat veeleer doen vanuit een helikoptervisie en als schakel met het landelijke en regionale niveau doen. Waar de Adviseur Lokale Sport in Sportakkoord I nog veel operationeel werk deed, zal de opvolger de regie aan het lokale veld overlaten. Vanuit deze uitgangspunten is nieuw functieprofiel ontstaan, waar ook 'nieuwe' mensen op hebben ingesprongen.

De financiering van de sport moet echt anders

'In de afgelopen decennia zijn veel interventies opgezet om meer bewegen te stimuleren. Die hebben er niet toe geleid dat Nederlanders structureel voldoende bewegen'. Deze constatering komt van de Nederlandse Sportraad en staat in hun pamflet ‘Aandachtspunten sport en bewegen verkiezingen 2023 van de NLsportraad’. De onafhankelijk adviseur van het Kabinet en de Staten-Generaal over sport en bewegen heeft dit opgesteld voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen en heeft als titel ‘Het belang van sportenen bewegen voor een gezond Nederland’. Jan Raateland ziet in dit advies een goed startpunt om de financiering van de sport drastisch op de schop te gooien: "Vanaf nu géén subsidieprogramma’s meer zoals in de afgelopen 20 jaar, maar gericht investeren in kansrijke plannen."

Achterhoek toont het geheim van samenwerking bij lokaal sportbeleid

Op 20 en 21 september vindt het jaarlijkse congres van de Verenigingen Sport en Gemeenten plaats. Het congres vindt dit jaar voor het eerst op meerdere locaties plaats: maar liefst acht gemeenten uit De Achterhoek zijn gastgemeente. Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk vormen in het initiatief Achterhoek in Beweging een hecht collectief op gebied van sport, bewegen en preventie. Die unieke regionale samenwerking staat centraal bij het tweedaagse congres met veel werkbezoeken, inspirerende sprekers en veel netwerkmogelijkheden.

Wat is er veranderd aan het werk van sportfunctionarissen?

Vanaf dit jaar gelden er nieuwe afspraken voor de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Een mooi moment om terug te blikken op de ontwikkelingen sinds de start van de regeling in 2019. Richten sportfunctionarissen (vaker bekend als buurtsportcoaches) zich ten opzichte van 2019 op andere doelgroepen? Zijn hun werkzaamheden veranderd? Angelina Gómez Berns en Eva Heijnen, onderzoekers bij het Mulier Instituut, beantwoorden vijf vragen over dit thema.

Gemeenten en sportverenigingen, na 25 jaar nog steeds geen kameraden

Precies 25 jaar geleden, maart 1998, schreef Jan Raateland zijn eerste opinie artikel over de maatschappelijke functie van de sportvereniging. In de Haagse Courant sprak hij zijn verwondering uit over het feit dat de politiek, de gemeenteraad, geen initiatief nam om de positie van sportverenigingen te versterken. In de relatie tussen gemeenten en sportverenigingen is nog weinig veranderd, stelt Raateland in een opinie.

Minister Helder begint dan toch aan een sportwet

Ze wilde er in eerste instantie niet aan, maar minister Conny Helder gaat dan nu toch werk maken van een sportwet. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanmiddag bekend met een persbericht. De minister voor Langdurige Zorg en Sport moest ook wel over de brug komen met een wetsvoorstel. De Tweede Kamer had al twee keer met een meerderheid een motie voor een Sportwet aangenomen. Na die tweede dwingende oproep van Michiel van Nispen (SP) en Jeanet van der Laan (D66) beloofde Helder nog voor de zomer met wetgeving op hoofdlijnen voor de sport te komen.

NLsportraad: 'Breder debat nodig over beperkte organisatiekracht BVO’s'

De afgelopen weken zijn verschillende voetbalwedstrijden in de eredivisie gestaakt vanwege ongeregeldheden. Het huidige debat gaat vooral over repressieve maatregelen voor toeschouwers die zich misdragen, constateert de Nederlandse Sportraad in een brief aan minister Conny Helder. De raad ziet echter dat voor een ander onderliggend probleem nauwelijks aandacht is: het grootste deel van de betaald voetbalorganisaties (BVO’s) functioneert als midden- of kleinbedrijf. De NLSportraad roept de minister op om het het debat te verbreden met het vraagstuk van de beperkte organisatiekracht van BVO’s.

Nu in het vakblad: Vincent Egbers over het nieuwe beleid van de Dopingautoriteit

In de nieuwste editie van vakblad Sport & Strategie (editie 2-2023) geeft Vincent Egbers zijn visie op dopingcontroles in Nederland. Hoofdredacteur Frans Oosterwijk sprak voor dit coverinterview uitgebreid met de nieuwe voorzitter van de Dopingautoriteit. In het interview wordt ook de meerwaarde van Egbers’ militaire achtergrond bij de Dopingautoriteit duidelijk: hij staat een informatie-gestuurd aanpak van dopingtesten voor.

NLsportraad op zoek naar opvolger voor voorzitter Michael van Praag

Michael van Praag legt per 1 januari 2024 het voorzitterschap van de Nederlandse Sportraad neer. Op dat moment bereikt hij de afgesproken maximale termijn als voorzitter. Ook raadslid Leanne van den Hoek stopt op 1 januari 2024 met haar werk voor de raad vanwege dezelfde reden. Beiden zijn sinds 2016 actief bij de NLsportraad. Voor de vacature van voorzitter is de NLsportraad nu op zoek naar "iemand die door de sportsector als een autoriteit wordt gezien en die in staat is om de NLsportraad op overtuigende wijze te representeren".

Vacature: Beleidsmedewerker sport gemeente Altena

De gemeente Altena heeft een vacature voor de functie Beleidsmedewerker sport (32 - 36 uur). Bekijk de volledige vacaturetekst hieronder

"Het kabinet heeft geen beeld en grip op waar een zwembad of sportvereniging omvalt"

Zonder hulp dreigt de helft van de sportverenigingen in Nederland te verdwijnen. De alarmerende waarschuwing is afkomstig van Mohammed Mohandis, lid van de PvdA in de Tweede Kamer. "Dat zeg ik niet. Ik spreek allerlei onderzoeken na", aldus zijn toelichting. "NOC*NSF zei al eerder dat als we niets doen, vijftig procent in de problemen komt. Nader onderzoek van Mulier Instituut heeft het over zeventien procent, die in acute problemen komt binnen enkele jaren. RVVB (register van verenigingsbestuurders) zegt twintig procent. Dat is dus heel erg."

NLsportraad roept op om mee te denken over toekomst van de topsport in Nederland

De Nederlandse Sportraad is op dit moment bezig met een adviestraject over de toekomst van de topsport in Nederland. Het doel van de raad is om later dit jaar een advies uit te brengen over de organisatorische en financiële voorwaarden om duurzaam topsport te kunnen bedrijven en beleven. Om een goed beeld te vormen van de huidige staat van de topsport, gaat de NLsportraad graag in gesprek met betrokkenen tijdens twee bijeenkomsten.

"Alle alarmbellen gaan af en het beleid kabbelt"

Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer voor de tweede keer een motie aan waarin minister van sport Conny Helder wordt verplicht werk te maken van een Sportwet. De eerste keer lapte de minister de motie aan haar laars. Dat kan ze niet nog eens maken, zou je zeggen. In haar weerstand tegen een Sportwet wordt de minister gesteund door de twee grootste belangenorganisaties in de sport: NOC*NSF als het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). In een interview met Frans Oosterwijk voor vakblad Sport & Strategie legde SP-Kamerlid Michiel van Nispen, mede-indiener van de motie, nog maar eens de noodzaak van een Sportwet uit.

NLsportraad: 'verleg focus van prestatie naar sportplezier bij kinderen'

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) heeft zich met het advies ‘Kinderen centraal’ gebogen over het pedagogisch sportklimaat in Nederland. De raad stelt hierin dat in de gehele sportbranche nog teveel wordt uitgegaan van prestaties. Er moet meer aandacht komen voor de wensen en behoeften van kinderen, zodat de kans groter wordt dat ze een leven lang met plezier sporten en bewegen. De NLsportraad pleit daarom voor het realiseren van een goed pedagogisch klimaat in 2030, voor ieder kind in elke sport en bij elke sportaanbieder in Nederland.

Minister Conny Helder wil onafhankelijk integriteitscentrum veilige sport

Volgens Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport moet er één integriteitscentrum komen om misstanden in de sport aan te pakken. Het gaat daarbij om Grensoverschrijdend gedrag in de sport, dopinggebruik en matchfixing. Met één centrum dat onafhankelijk is, moet het het voor sporters makkelijker worden om melding te doen van integriteitskwesties. "Er is de komende jaren meer nodig om samen als overheid en de sport te komen tot een veilig sportklimaat."