Overheid

Oproep drie adviesraden aan nieuw kabinet: "Zorg voor gezond bewegen"

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Nederlandse Sportraad maken zich grote zorgen over het gezondheidsbeleid van het nieuwe kabinet. Zij geven in een gezamenlijke brief aan hoe het kabinet concreet kan bijdragen aan de eigen ambitie uit het hoofdlijnenakkoord om preventie meer centraal te stellen, inclusief sport en bewegen. Doel van het kabinet is om hiermee de gezondheid te verbeteren, gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorgvraag te beheersen.

Sportstad Rotterdam inspireert en motiveert met topsportevenementen

Topsportevenementen in Rotterdam hebben tussen 2010 en 2023 een sterke impuls gegeven aan de trots en activiteit van haar inwoners. Dit blijkt uit een recente analyse van de sociale en economische impact van bijna 500 evenementen. Terwijl de sportzomer op volle toeren draait, benadrukken Rotterdam Topsport en de gemeente Rotterdam hoe deze evenementen bijdragen aan een actieve en trotse stad. Van de Marathon tot roeiwedstrijden en evenementen in Ahoy; Rotterdam inspireert en motiveert.

Meer groen op het sportpark als kans voor de toekomst van de sport

"Jullie zijn de koplopers voor een natuurinclusieve sport", zei Koen Beelen aan het begin van de Kennisdag Natuurinclusieve Sportlocaties op Papendal op 26 juni. De kwartiermaker natuurinclusie bij NOC*NSF vond de volle zaal met ruim honderd geïnteresseerden veelzeggend. "Ik zie dit als een heel mooi begin. We moeten echt durven stappen te gaan zetten, anders gaan we de wereld niet beter achterlaten voor onze kinderen." Tijdens het congres werd duidelijk dat het thema natuurinclusiviteit nog in de kinderschoenen staat, maar vooral dat de verbinding tussen natuur en sport een grote kans vormt voor de toekomst van de sport.

Topsporters en coaches: 'Draai de geplande bezuinigingen op sport terug!'

Het nieuwe kabinet wordt dinsdag pas officieel geïnstalleerd, maar de eerste brandbrief viel vrijdag al op de mat bij aanstaand premier Dick Schoof. In de brief uiten 67 (oud)topsporters en coaches hun zorgen over de plannen van het toekomstig kabinet. Uit berekeningen van NOC*NSF en de KNVB blijkt dat de sport jaarlijks 45 miljoen euro gaat verliezen door verschillende maatregelen uit het Hoofdlijnenakkoord. De ondertekenaars van de brief vormen vanuit een brede coalitie tegen de bezuinigingen op de sport. Onder de brief staan onder andere de namen van: Sven Kramer, Suzanne Schulting, Diede de Groot, Rico Verhoeven, Pieter van den Hoogenband, Guus Hiddink, Joop Alberda en Sarina Wiegman.

Gemeenten weten Sportinfrastructuur.nl steeds vaker te vinden

Sportinfrastructuur, het platform voor iedereen die aan de slag wil met de realisatie, exploitatie en renovatie van sportaccommodaties, vindt haar weg binnen de Nederlandse gemeenten. Bijna de helft van de gemeenten heeft een account en de verwachting is dat dit verder stijgt. Daarnaast laat de interesse van (buitenlandse) marktpartijen zien dat het platform inhoudelijk gewaardeerd wordt.

Kan een nieuw Sportpaleis Alkmaar een behoefte voor héél Nederland vervullen?

"Toen de gemeente Alkmaar aangaf dat zij het Sportpaleis wil renoveren, en daar ook geld beschikbaar voor stelde, was het al meteen de vraag: is het dan wel verstandig om dat een wielerbaan te laten zijn?", oppert insider Rudmer Heerema. "Is het niet verstandiger om iets neer te zetten, waar wij niet alleen als regio Alkmaar of als provincie iets aan zou hebben, maar wat een meerwaarde is voor heel Nederland! Dan bouwen we twee accommodaties, die nu in het sportlandschap ontbreken in één. Vier maanden per jaar een indoor-atletiekbaan, en alle overige maanden een flexibele, multifunctionele sportaccommodatie met een toeschouwerscapaciteit van 4.000 tot 8.000 bezoekers."

"Sportmatch is geïntegreerd in alles wat we doen"

"Wat Funda is voor de makelaardij, is Sportmatch voor de lokale sportbranche: het brengt vraag en aanbod bij elkaar." Sinds de gemeente Alphen aan den Rijn Sportmatch introduceerde, nam het sport- en beweegbeleid een vlucht, stelt ArJan Wille van Alphen Vitaal. Ook in Deventer en Venray is het platform niet meer uit de gemeente weg te denken.

Toon Gerbrands: "Het is allemaal niet dwingend genoeg"

Hij werd gevraagd te solliciteren naar de positie van voorzitter van de NLsportraad, als opvolger van Michael van Praag. Maar Toon Gerbrands kon zich niet verenigen met de door VWS verordonneerde procedure en haakte af. Wat zou zijn agenda zijn geweest als hij en niet Tom van ’t Hek tot voorzitter was benoemd? In een interview met vakblad Sport & Strategie (editie 1-2024) deelt hij zijn visie en stelt hij gelijk een belangrijk pijnpunt aan de kaak: de status van de NLsportraad.

'Laat verenigingen niet zwemmen bij de basiseisen sociale veiligheid!'

Een sociaal veilige sport begint bij een goede basis. Om sportaanbieders hierbij te helpen, hebben de VSG, NOC*NSF en sportbonden samen de basiseisen sociale veiligheid ontwikkeld, samengevat onder de '4 v’s voor veiligheid'. Clubs die aan die vier eisen voldoen creëren een stevig fundament voor een sociaal veilige sportomgeving. Clubs staan zeker niet alleen aan de lat bij deze opdracht. Ook gemeenten en sportbonden spelen een cruciale rol in het overtuigen, informeren en ondersteunen van clubs. “Al deze partijen hebben hetzelfde belang: dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten.”

NLsportraad: 'fundering topsportsector brokkelt af; andere keuzes hard nodig'

De Nederlandse topsport floreert op dit moment aan alle kanten. Kunnen deze topprestaties met de huidige organisatie en financiering van topsport ook in de toekomst in stand blijven? Daar heeft de Nederlandse Sportraad naar gekeken in het advies ‘De opstelling aan de top’, wat vandaag werd overhandigd aan demissionair minister Conny Helder van VWS. In dit adviesrapport concludeert de NLsportraad dat de lange termijn voor de topsport onzeker is 'door de groeiende invloed van commercie op de sport', ook spelen de niet optimale arbeidsomstandigheden in de topsport een rol bij het slechte toekomstperspectief. De rijksoverheid en de topsportsector moeten volgens de adviesraad dringend andere keuzes maken om te zorgen dat de 'basis op orde komt'.

'Gemeenten moeten zich actiever opstellen naar sportverenigingen'

Wie vertegenwoordigt de lokale sportverenigingen bij gemeenteraden? Jan Raateland, pleitbezorger van sterke sportverenigingen, moet constateren dat die belangenbehartiging niet is georganiseerd in Nederland. Hij doet daarom een oproep aan gemeenten en gemeenteraadsleden om zich actiever op te stellen richting sportverenigingen.

Ook Enschede heeft nu haar ASM-gymzaal: "Het is niet erg als de leraar te laat is"

Een primeur in Enschede. Donderdag 7 maart werd hier de eerste ASM-gymzaal van de regio Twente geopend. De opening werd opgeluisterd door presentaties van René Wormhoudt, oprichter van het Athletic Skills Model (ASM), en Gregory Sedoc, voormalig topatleet. Gymdocent Mannes Verwer over de nieuw gymzaal: "De eerste les die ik hier gaf, was écht een geluksmoment."

Sportmatch verbindt de sportwereld

Sportmatch is hét online platform waar sport- en beweegaanbod en de vraag naar sport bij elkaar worden gebracht. In een onlangs verschenen special van vakblad SPORT Bestuur en Management wordt de werking van Sportmatch uitgelegd en vooral wat dit platform kan opleveren voor gemeenten, bonden en clubs.

Tom van ’t Hek wordt nieuwe voorzitter NLsportraad

Tom van ’t Hek wordt per 1 augustus aanstaande de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Sportraad. Dat heeft de ministerraad vandaag besloten. Van ’t Hek volgt daarmee Michael van Praag op die in december na acht jaar afscheid nam als voorzitter van het adviesorgaan op het gebied van sport en bewegen.

'Nederland heeft een staatssecretaris voor sport en bewegen nodig'

'Nederland, sta op!' is de titel van een nieuw advies van de Nederlandse Sportraad. Die opdracht is vooral aan de overheid, zo valt op te maken uit de ondertitel: ‘maak dagelijks voldoende bewegen vanzelfsprekend’. Bewegen moet overal in de dagelijkse praktijk een vanzelfsprekend onderdeel worden, vindt de NLsporaad. Op scholen en op de kinderopvang, in de woon- en leefomgeving, binnen de zorg en binnen de werkomgeving. Om te zorgen dat Nederlanders dagelijks voldoende bewegen wordt het kabinet opgeroepen om de regie te pakken. De eerste stap voor een nieuw te vormen kabinet is het aanstellen van een staatssecretaris voor sport en bewegen. Deze staatssecretaris coördineert een langetermijnstrategie, inclusief financiering, waaraan meerdere ministeries meewerken.