Bonden

Nieuwe vacatures bij NRZ, gemeente Hilversum en KNVB

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

Nieuwe vacatures in de sport bij: NOC*NSF, NGF en KNLTB

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

NOC*NSF biedt oud-turnsters excuses en tegemoetkoming

"Dit is een belangrijke dag in de weg naar een veilig sportklimaat." KNGU-directeur Marieke van der Plas sprak die woorden aan het einde van de gezamenlijke persconferentie met NOC*NSF rond het rapport van de Adviescommissie Integriteit en Ethiek. Die commissie concludeerde dat topturnsters die langdurig zijn blootgesteld aan grensoverschrijdend gedrag een collectieve financiële tegemoetkoming moeten krijgen als erkenning. Sportkoepel NOC*NSF nam die aanbeveling over en bood bij monde van voorzitter Anneke van Zanen de turnsters haar excuses aan.

"Met dataverzameling kunnen we de lokale overheid helpen bij sportbeleid"

Tijdens de coronapandemie hebben veel mensen andere manieren van sporten en bewegen ontdekt. Thuis of in het park, en op momenten dat het hen het beste uitkomt. Om deze groeiende groep ongebonden sporters nog beter te bedienen is Sportunity een intensieve samenwerking met tijdwaarnemingsorganisatie MYLAPS aangegaan en heeft het digitale sportmarketingbureau het event-platform - dat vanaf nu verder gaat onder de naam TRACX - overgenomen. "We hebben hiermee de mogelijkheid om drie miljoen ongebonden sporters aan ons te binden en kunnen sportbonden en gemeenten hiermee ook weer verder ondersteunen."

Maatschappelijke Diensttijd Sport wil jongeren aansporen tot vrijwilligerswerk

Het sportlandschap verandert en het verenigingsleven staat voor nieuwe uitdagingen. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals krimp in de regio, vergrijzing, individualisering en polarisatie vereisen nieuwe, slimme en innovatieve verbindingen. Maatschappelijke Dienst Tijd Sport (MDT Sport) wil daaraan bijdragen.

KNVB heeft chronisch tekort aan scheidsrechters in amateurvoetbal

De KNVB organiseert in een weekeinde zo’n 32.000 wedstrijden in het amateurvoetbal. "Onze ambitie is dat ongeveer twintig procent van dit aantal door KNVB-scheidsrechters wordt gefloten", onthult Sebastiaan Kleijburg, in Zeist werkzaam als coördinator wedstrijdzaken van het amateurvoetbal. "Maar dat redden we nu echt niet. Ik schat dat we rond de tien procent zitten, en dan ben ik misschien nog wel wat te optimistisch. Die tien procent, dat is te echt te weinig. Dat is ook niet goed op dit moment, om eerlijk te zijn. We moeten echt naar een niveau van 5.000 – 6.000 scheidsrechters. Inderdaad, dat is een behoorlijke klus."

Wouter Bos benoemd tot nieuwe voorzitter KNWU

Wouter Bos is maandag tijdens een extra congres voor een termijn van vier jaar verkozen tot nieuwe voorzitter van de KNWU. De voormalig politicus en minister volgt Marc van den Tweel op, die de overstap maakte naar NOC*NSF en daar Gerard Dielessen opvolgt als algemeen directeur.

Joop Alberda stopt als technisch directeur volleybal

Joop Alberda stopt per 1 november aanstaande als technisch directeur bij de Nevobo. Alberda bekleedde deze functie sinds 1 september 2018. Herman Meppelink volgt Alberda per 1 januari 2022 op als technisch directeur volleybal. Meppelink blijft t/m december 2021 nog actief als bestuurslid voor Regio Noord.

Nieuwe vacatures in de sport bij: KNRB, ISR en NOC*NSF

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.

"Onderzoek naar Sportwet belangrijk bij aanpak matchfixing"

"Matchfixing is een complex onderwerp, maar ik zet daar graag mijn tanden in", zei D66-kamerlid Jeanet van der Laan maandag aan het begin van het rondetafelgesprek matchfixing. Samen met Rudmer Heerema (VVD) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) had zij het initiatief genomen voor het gesprek waarbij verschillende experts uit de sport en de kansspelmarkt aan het woord kwamen. "Voor mij lag vanmiddag ook echt de vraag op tafel: wat hebben we van wie nodig om dit patroon te doorbreken", zei het Kamerlid direct na afloop. Ze kreeg geen pasklare antwoorden, maar wel de bevestiging dat de organisatie van de sport beter en anders moet.

NOC*NSF lanceert herziene Code Goed Sportbestuur voor alle sportbestuurders

Na vijftien jaar is de Code Goed Sportbestuur geactualiseerd. Tijdens een bijeenkomst in Arnhem werd deze herziene Code officieel gelanceerd door NOC*NSF. De nieuwe governance code voor de sportsector vervangt daarmee de dertien aanbevelingen voor goed sportbestuur en is van toepassing voor alle bestuurders en toezichthouders in de Nederlandse sport. Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF, ziet de lancering als een volgende stap voor de sportspector.

"Met Uniek Sporten in de basis kunnen we nog meer paralympisch succes behalen"

Met 59 medailles en een vijfde plek in het landenklassement zijn de Paralympische Spelen van Tokio voor de Nederlandse ploeg bijzonder succesvol verlopen. Nike Boor, directeur van Fonds Gehandicaptensport, zag dat de Nederlandse aanpak van TeamNL zijn vruchten heeft afgeworpen. Toch denkt hij het in Nederland qua doorstroming van talent beter en duurzamer kan. Door Uniek Sporten, het platform voor alle sporters met een beperking, een prominente plek in die structuur te geven, valt volgens hem nog meer winst te behalen voor de gehele gehandicaptensport van breedtesport tot topsport. "Uniek Sporten is de basis om mensen in beweging te krijgen. Dat leidt uiteindelijk ook tot meer topsporters."

Herman Ram benoemd tot nieuw bestuurslid KNGU

Eerder deze maand stopte Herman Ram na vijftien jaar als directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. De ervaren sportbestuurder heeft alweer een nieuwe uitdaging gevonden: gisteren werd hij benoemd tot algemeen bestuurslid van de KNGU. Hij gaat zich in die functie specifiek richten op governance, veilige sport en integriteit. Tegelijk met Ram werd ook Mariska van der Giessen toegevoegd aan het bestuur. Bij het Nederlands Handbalverbond (NHV) werd ook een nieuwe benoeming bekendgemaakt: Jaap Wals wordt daar de nieuwe algemeen directeur.

"Met stille diplomatie bereiken we meer"

Op 20 mei jl. kwam het inmiddels demissionaire kabinet met de boodschap dat het beweegbeleid prioriteit moet krijgen, maar boter bij de vis werd nog niet geleverd. Wordt het daarom geen tijd om de Nationale Sportweek (dit jaar van 17 tot 26 september) te ontdoen van zijn vrijblijvende karakter en op Prinsjesdag een Mars op Den Haag te organiseren? Erik Lenselink, manager Corporate Affairs van NOC*NSF: "Er met een gestrekt been ingaan is niet per se een effectieve strategie."

Nieuwe sportvacatures bij: NTTB, KNVB en KNHB

Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp.