Yves Leterme: "Het voetbal is financieel gezond geworden"

In november van vorig jaar barstte de Football Leaks los met wilde verhalen over achterkamerpolitiek en ongeoorloofde inmenging binnen de Europese voetbalbond UEFA. In een interview met Sport & Strategie Vlaanderen reageert Yves Leterme als voorzitter van de Club Financial Control Body (CFCB) van de UEFA op deze bevindingen van het journalistencollectief. "Ik ben ervan overtuigd dat het voetbal in staat is om zichzelf op financieel vlak te blijven reguleren."

Yves Leterme is sinds september van 2015 de voorzitter van de onderzoekskamer van de Club Financial Control Body. In die functie, die een veertigtal werkdagen per jaar in beslag neemt, ziet hij er onder meer op toe dat de clubs schuldenvrij zijn tegenover spelers, andere clubs, de fiscus, en dat hun voetbalgerelateerde inkomsten en uitgaven min of meer in evenwicht zijn. In een interview met journalist Bendict Vanclooster voor het vakblad Sport & Strategie Vlaanderen (editie 5) neemt hij uitgebreid de tijd om de achtergronden te schetsen bij de verhalen over de misstanden in de internationale voetbalwereld.

Opgepompte sponsorcontracten

Zo gaat hij in op enkele van de verhalen van Football Leaks. Over de voorkeursbehandeling die Paris Saint Germain zou krijgen van de UEFA zegt hij: "Op het eerste gezicht klinken die verhalen heel spectaculair, maar op basis van wat ik gelezen heb, lijken de zaken me volgens de regels te zijn verlopen." Bij Manchester City, dat de sponsorcontracten kunstmatig zou oppompen gebruikt Leterme andere voorzichtige termen. Volgens Football Leaks kocht Etihad Airlines shirtsponsoring voor een hoger bedrag dan de marktwaarde en voegde City-eigenaar sjeik Mansour eigen geld toe. Leterme: "Als het klopt wat er geschreven is, zou er misschien een ernstig probleem kunnen zijn."

Manchester City

Leterme is voorzichtig in zijn uitlatingen, omdat hij zelf de tastbare bewijzen niet in handen heeft. "Mocht de informatie kloppen, dan gaat dit eventueel in tegen de waarheidsgetrouwe rapportering. U moet namelijk weten dat de FFP-regelgeving gebaseerd is op een systeem van zelfdeclaratie. Drie maanden nadat de clubs hun rekeningen afsluiten, ofwel op 30 juni ofwel op 31 december, moeten ze hun cijfers neerleggen en beginnen wij vanuit de CFCB steekproeven te doen naar het waarheidsgehalte van die cijfers. De rekeningen worden intern en extern geaudit en goedgekeurd."

Zelfregulering

OndanksFootball Leaks vindt Leterme dat de geloofwaardigheid van de Financial Fairplay regels niet aan diggelen is geslagen. Hij gelooft dat de voetbalsector in staat is om op financieel vlak zichzelf te reguleren. "Bovendien blijkt onze zelfregulering ook efficiënt, de resultaten zijn er. In het begin, bij het opzetten van de FFP-reglementering, waren er wijdverspreid inbreuken. Bij mijn aantreden, in september 2015, liep de eerste saneringsgolf naar zijn einde. Het volume aan de tekorten is spectaculair naar beneden gegaan. We komen, gecumuleerd, van ver boven het anderhalf miljard euro, nu zitten we nog op een 150 à 200 miljoen. De clubs beseffen over het algemeen heel goed dat als ze een van de 236 deelnemers willen zijn aan de UEFA-competities, ze over de laatste drie boekjaren maximaal 30 miljoen euro in tekort mogen zijn. Bijna allemaal gedragen ze zich daar ook naar. Het voetbal is financieel gezond geworden."

Foto: Twitter / Guido Decorte

Dit is een aangepaste versie van een groter interview met Yves Leterme in het vakblad Sport & Strategie editie Vlaanderen (nr 4-2018).