Transitie in de sport: meeliften of verandering veroorzaken?

Eerste Masterclass Toekomstig Leiderschap in de Sport

In de eerste Masterclass Toekomstig Leiderschap in de Sport van Wagner stond afgelopen dinsdag het thema ‘transitie in de sport’ centraal. Hugo van der Poel (directeur Mulier Instituut) nam de deelnemers van deze vierdelige reeks van masterclasses mee in hoe de huidige georganiseerde sport is veranderd. Joost van Geel (prestatiemanager KNHB) vulde die academische invalshoek aan vanuit de praktijk door te laten zien hoe de hockeybond de sport wil veranderen.

De groep deelnemers die dinsdag in de KNVB Campus in Zeist bij elkaar kwam voor de eerste Masterclass Toekomstig Leiderschap in de Sport was erg divers. Zo zorgden directeuren van sportbedrijven, zelfstandige adviseurs, ondernemers en docenten Sportkunde dat publiek en privaat bij elkaar aan tafel zaten. De eerste sessie met Hugo van der Poel was vooral bedoeld om aan de verschillende tafels de discussie over de toekomst van de sport los te krijgen. Programmamanager Sander Claassen zag dat de deelnemers elkaar ook gelijk leerden kennen. "Door direct al met elkaar op een thema in gesprek te gaan, kom je in discussie en maak je gebruik van elkaars kennis."

Transitie of systeeminnovatie

Claassen zag dat de groep Van der Poel de groep goed mee kreeg met het academische niveau doordat hij ze aan de slag zette met een aantal vragen en stellingen. Zo maakte hij onderscheid tussen transities en systeeminnovaties, waarbij binnen een bestaand systeem een verandering plaatsvindt. "Wat ik interessant vond was dat hij de vraag opwierp: kan de sport een transitie brengen die maatschappelijk iets teweeg brengt of is het altijd andersom en volgt de sport transities als digitalisering en individualisering?"

Maatschappelijk relevant blijven

De algemene deler in de groep was volgens Claassen dat de sport vooralsnog vooral meelift op maatschappelijke transities. "Je kunt niet om digitalisering of individualisering heen. Dan gaan we innovaties doen binnen ons systeem. De vraag is dan: hoe houdbaar is dat binnen de structuur die de sport organiseert?" In de laatste masterclass zal Huibert Brands daar nog nadrukkelijk op terugkomen in zijn verhaal over hoe de sport is georganiseerd.

De vraag of het voor de sport mogelijk is om een maatschappelijke transitie te weeg te brengen, werd beantwoord door Joost van Geel. In het zes krachten systeem van de KNHB wordt iedereen binnen de hockeysport meegenomen in hun ambitie. "Dat is misschien wel een voorbeeld waarin de sport aantoont dat ze maatschappelijk zo relevant zijn dat ze zelf een maatschappelijke verandering kunnen bewerkstelligen."

Visie KNHB

De visie die de KNHB opstelde met wetenschappers, experts binnen en buiten de hockeysport, is gericht op twee ambities. Zo is de hockeybond gericht op twee gouden medailles op de Olympische Spelen in 2028 en wil het een verandering teweeg brengen in de beleving van de hockeysport en de daling van de ledenaantallen stoppen. "Een instituut als de hockeybond kan op die manier relevant blijven ondanks de transities. Ze doen niet alleen aan systeeminnovaties, maar gaan met dit traject een maatschappelijke transitie in. Ik denk dat andere bonden daar ook van kunnen leren in hoe ze zich verhouden tot de maatschappij en daarmee ook gezamenlijk van toegevoegde waarde zijn."

De volgende Masterclass is op 2 april, waarbij nieuw leiderschap in de sport het thema zal zijn. Meer info: Wagner.nl