Sportclubs schreeuwen om hulp voor afhakende leden door stijgende kosten

Belangenbehartiger RVVB is petitie gestart om Nederlandse sportverenigingen te redden

Sportverenigingen ervaren dat een even verontrustende als groeiende groep leden niet of nauwelijks de contributie meer kan opbrengen. "Ik sta wekelijks voor zalen met verenigingsbestuurders in heel Nederland", vertelt Daniel Klijn, mede directeur-bestuurder van de RVVB, het register van en de belangenbehartiger voor verenigingsbestuurders. "Verenigingen houden algemene ledenvergaderingen in verband met de verhoging van contributies vanwege stijgende kosten. Ik heb honderden bestuurders daarover horen vertellen op een dergelijke vergadering."

"Ruim 80.000 sporters zijn inmiddels gestopt vanwege de stijgende kosten", vervolgt hij. "Dat blijkt uit een onderzoek van NOC*NSF onder die afhakende leden. Leden, die aangesloten waren bij een sportvereniging. Het is nog erger, want daarnaast is er een dreigende opzegging van 475.000 sportende leden." Een zorgwekkende en alarmerende ontwikkeling voor de sport in het algemeen en de clubs.

Nederland telt zo’n 26.000 sportverenigingen. Daniel Klein: "Ook wij zijn een onderzoek gestart. Wij hebben een aantal vragen gesteld aan de clubs en bestuurders, en wij hebben verschillende antwoorden gekregen. Liefst 77 procent van alle bestuurders, die zijn ondervraagd, benadrukt dat er onvoldoende ondersteuningsmaatregelen zijn voor die sportvereniging. En 41 procent geeft aan dat ze merken en verwachten dat de leden de contributie niet meer kunnen betalen."

Onderzoek onder bestuurders

In opdracht van de RVVB werd voor het onderzoek meer dan 1200 bestuurders een serie vragen voorgelegd. "Bestuurders van verschillende sporten. Daarin is geen onderscheid gemaakt. Over de hele breedte zeg maar", aldus Daniel Klein. "Alle bestuurders, die op vrijwillige basis een vereniging besturen, hebben aan het onderzoek kunnen deelnemen. Het is logisch dat er wat meer bestuurders van voetbalclubs (54 %) tussen zitten dan bijvoorbeeld van jeu de boules. Maar dat komt dan puur door de verhouding van het aantal sportende leden in Nederland."

Het onderzoek van de RVVB openbaarde onder meer de stijgende zorg van de sportbestuurders, dat zij mogelijk genoodzaakt zijn gedurende de winter de accommodatie al dan niet gedeeltelijk of volledig te moeten sluiten. "Vandaar ons verzoek aan het kabinet om in elk geval de sportclub, die op korte termijn in de problemen gaat komen vanwege de energiecrisis en de stijgende inflatie, dat daar een noodfonds voor komt zodat de clubs niet meteen omvallen deze winter", zo hamert Daniel Klein andermaal op de urgentie voor financiële steun van de overheid. "Voor zover ik actueel op de hoogte ben, zijn er nog geen clubs omgevallen. Maar uit onze enquête blijkt dat er ongeveer driehonderd clubs kampen met acute problemen."

"Wij luiden de noodklok. Wij doen een oproep aan alle Nederlanders om het culturele erfgoed, het verenigingsleven te beschermen"

Daniel Klijn - Directeur-bestuurder RVVB

Extra zorgen om kinderen

Het zal geen verbazing wekken dat met name in de groep met lagere inkomens de meeste gevallen van stoppende sporters voorkomen. "Ja, die zullen als eersten worden geraakt", beaamt hij. "Die zullen ook als eersten beslissen om de contributie op te zeggen." Dat betreft qua leeftijd zowel jong als oud, vreest hij.

"Ik maak me vooral zorgen over de jeugd van vijf tot twaalf jaar. Omdat ik heel veel verhalen hoor over kinderen en jeugdleden, die niet meer mogen douchen bij de club. Maar tevens van heel veel ouders, die gewoon omdat ze thuis ook te maken hebben met allerlei prijsstijgingen, en daardoor niet meer de contributie kunnen betalen. Dus heel veel kinderen kunnen mogelijk in de problemen komen, heb ik de indruk."

Petitie

Kortom, de sport schreeuwt als het ware om een toezegging van de regering in elk geval hulp te bieden, klinkt dan ook in sterke mate door in het verhaal van Daniel Klein. "Wij zijn inmiddels een petitie gestart. Een petitie die door alle Nederlanders, die de sportverenigingen een warm hart toedragen, om het kabinet echt op te roepen wat te gaan doen voor die clubs. Het zijn de verenigingen, gerund door vrijwilligers, en die hebben het druk zat met het runnen van de vereniging, en die moeten een steuntje in de rug krijgen."

Red de sportclub bij jou in de buurt, zo valt te lezen op de site van de RVVB. Met de volgende tekst: "Wij luiden de noodklok. Wij doen een oproep aan alle Nederlanders om het culturele erfgoed, het verenigingsleven te beschermen. Samen zorgen wij ervoor dat al die amateur-sportverenigingen, die belangrijk zijn voor ons allemaal, onze kinderen en de buurt, de deuren open te houden……"

Ga voor het ondertekenen van de petitie naar deze pagina.