Sportbonden krijgen in 2021 extra steun van NOC*NSF

‘Veranderagenda 3.0’ aangenomen tijdens algemene vergadering

Sportbonden ontvangen komend jaar 4,5 miljoen euro om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Deze extra ondersteuning komt uit het eerder dit jaar ingestelde Corona Noodfonds. Dit voorstel van het bestuur van NOC*NSF werd afgelopen maandag genomen tijdens een algemene vergadering met alle sportbonden. In deze digitale bijeenkomst, die werd geopend door sportminister Tamara van Ark, werd ook de ‘Veranderagenda 3.0’ aangenomen.

Toen in maart de Nederlandse sportsector vanwege de aangescherpte coronamaatregelen op slot ging, besloot NOC*NSF al een Coronanoodfdonds Sport in te stellen. De sportkoepel zette vijf miljoen euro op apart om de sportbonden financieel te versterken. De Nederlandse Loterij vulde die pot nog aan tot 6 miljoen. In augustus constateerde Erik Lenselink, manager corporate affairs bij NOC*NSF, dat nog geen sportbond een aanvraag had gedaan. "Er zijn ook strenge eisen verbonden aan het noodfonds. Uit het feit dat er tot op dit moment nog geen beroep op is gedaan, kun je opmaken dat er geen sportbonden zijn die acuut op omvallen staan", liet hij ons destijds weten.

Inzet Corona Noodfonds Sport

Door de extra bijdrage nu aan de basisfinanciering van sportbonden voor 2021 worden die genoemde strenge eisen van het noodfonds geschrapt. In de Algemene Vergadering gaf Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF, aan dat er geen twijfel over bestaat dat de sportinfrastructuur hard door corona wordt getroffen. "Dagelijks ondervinden sportverenigingen in het hele land hoe lastig het is om open te blijven en tegelijkertijd voldoende inkomsten te genereren om de kosten te dekken." Sportbonden worden met enige vertraging geraakt, legde Dielessen uit. "We voorzien in 2021 een grote inkomensdaling bij onze leden, die tot sterke kostenreducties zullen moeten leiden en daarmee helaas ook tot een verschraling van hun producten en diensten. En als we daar niets aan doen, dan kan het niet anders dan invloed hebben op onze fijnmazige en unieke sportinfrastructuur op lokaal niveau."

Met de inzet van het noodfonds krijgen sportbonden komend jaar al direct een steun in de rug van 4,5 miljoen euro. Van het overige deel van de beschikbare 6 miljoen euro wordt 200.000 euro vrijgemaakt voor de oprichting van een Nationaal Fonds voor de Sport. Daarnaast is 1,3 miljoen euro gereserveerd voor innovatie.

Veranderagenda

Tijdens algemene vergadering van NOC*NSF stond naast het Jaarplan 2021 en de begroting ook de Veranderagenda ‘Naar een Vereniging 3.0’ op de rol. Aan dit document is een lang proces voorafgegaan om in samenspraak met alle betrokken bonden tot een toekomstbestendig verenigingsmodel te komen. Voorafgaand aan de Verenigingsconferentie op 14 september, waar deze agenda centraal stond, bespraken Jan-Dirk van der Zee en Sjors Brouwer al wat volgens de KNVB anders moet. Van der Zee gaf bijvoorbeeld aan dat binnen NOC*NSF sportparticipatie "kleurloos" is en veel meer aandacht verdiend. “En daar zit juist de kracht van sport. Dat hebben we de afgelopen coronaperiode ook gemerkt”, vulde Brouwer hem aan. Ook stelden zij dat met een professioneel bestuursmodel de sportsector "wendbaarder is om sneller in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij".

In de maandag aangenomen veranderagenda staan die genoemde veranderingen centraal. Daarin is onder meer vastgelegd dat de komende jaren meer aandacht zal moeten uitgaan naar sportparticipatie en dat nieuwe bestuursmodellen van de organisatie van de sportkoepel onderzocht moeten worden. Ga voor de Veranderagenda 'naar een Vereniging 3.0' naar de website van NOC*NSF.

Foto: Twitter / Tamara van Ark