Procesbegeleiding waardevol voor verenigingen

Om sportverenigingen in Nederland sterker te maken bestaan verschillende hulpmiddelen. Zo kunnen procesbegeleiders advies geven op een specifiek vraagstuk, coaches kunnen beter worden ondersteund en opgeleid en de sportouders kunnen beter bij clubs worden betrokken. Uit onderzoek van het Mulier Instituut in samenwerking met USBO Advies (Universiteit Utrecht) blijkt dat deze drie interventies in het kader van een Veilig Sport Klimaat (VSK) een waardevol middel zijn voor verenigingen met problemen.

Met het aflopen van het VSK-programma ontstond behoefte aan meer kennis over de implementatie van VSK-producten in de praktijk, schrijven de onderzoekers in hun rapport. Daarom zijn drie casestudies uitgewerkt om beter te begrijpen wat procesbegeleiding, het Coach-de-Coach-traject en de ouderaanpak binnen VSK voor verenigingen kunnen betekenen.

Ondersteuning op maat

Aan de hand van gesprekken met procesbegeleiders en het volgen van verenigingen die een traject volgen, werd geconcludeerd dat procesbegeleiding zeer geschikt is als ondersteuning op maat en kan worden ingezet bij uiteenlopende problemen op de sportverenigingen, zoals normen- en waardenproblematiek, onveiligheid en cultuurvraagstukken. Procesbegeleiding is eerder vanuit het VSK-programma aangeboden en heeft inmiddels een plek in het Nationaal Sportakkoord gekregen.

Aandachtspunten

In de drie analyses worden ook verschillende aandachtspunten aangestipt door de onderzoekers. Zo is een belangrijk aandachtspunt voor de procesbegeleider dat hij zich beperkt tot het begeleiden en dat hij bestuurders ondersteunt in het zoeken naar betere en duurzame oplossingen. "Bij veel problemen in de club, zoals een gebrek aan vrijwilligers, is het voor de procesbegeleider aantrekkelijk zich te laten verleiden tot het zelf uitvoeren van taken", schrijven de onderzoekers.

Aandacht voor trainersbegeleiding

Bij het Coach-de-Coach-traject wordt een andere bedreiging gesignaleerd: met het wegvallen van de subsidie voor het VSK-programma moeten bonden en verenigingen zelf de financiering gaan regelen. De onderzoekers roepen sportbonden daarom op trainersbegeleiding voldoende prioriteit te geven binnen het beleid. "Blijvende aandacht is nodig om trainersbegeleiding verder te promoten en onderdeel te laten zijn van de vereniging. Sportbonden kunnen trainersbegeleiding professionaliseren in de opleiding van trainers en coaches, onderdeel laten zijn van licentiepunten, of structurele aandacht besteden aan trainersbegeleiding op hun website, in tijdschriften of tijdens bijeenkomsten."

Het hele rapport 'Product in de Praktijk' is te lezen op de website van het Mulier Instituut.

Lees ook onze serie over procesbegeleiding in de praktijk: