NOC*NSF lanceert herziene Code Goed Sportbestuur voor alle sportbestuurders

Na vijftien jaar is de Code Goed Sportbestuur geactualiseerd. Tijdens een bijeenkomst in Arnhem werd deze herziene Code officieel gelanceerd door NOC*NSF. De nieuwe governance code voor de sportsector vervangt daarmee de dertien aanbevelingen voor goed sportbestuur en is van toepassing voor alle bestuurders en toezichthouders in de Nederlandse sport. Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF, ziet de lancering als een volgende stap voor de sportspector.

In 2005 werd de Code Goed Sportbestuur ingesteld met de gedachte dat goed sportbestuur de basis vormt voor de integriteit in de sportsector. De code was toe aan een update omdat de sport ondertussen ook is veranderd. De maatschappelijke waarde van sport is toegenomen, net als de behoefte aan kwaliteit, integriteit en veiligheid op en rond het speelveld. De ambitie voor een nieuwe code is eerder al in de huidige beleidscyclus van NOC*NSF (Sportagenda 2017+) en in het Nationaal Sportakkoord uitgesproken. In 2018 is het herzieningstraject voor deze code daarom gestart en nu is de Herziene Code Goed Sportbestuur dan ook daadwerkelijk vastgesteld en gelanceerd.

Vier principes

De Code Goed Sportbestuur biedt een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur voor alle sportorganisaties: bonden, verenigingen en sportbedrijven. De nadruk ligt daarbij op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke- en organisatorische kwaliteit. In tegenstelling tot de dertien aanbevelingen uit 2005 staan in de herziene Code vier principes van goed sportbestuur centraal: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie.

Aan de hand van deze principes geven sportorganisaties in Nederland invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers. Dankzij het pas-toe-en-leg-uit-principe leggen bestuurders en toezichthouders van deze sportorganisaties verantwoording af over de naleving van de Code tijdens de algemene vergadering en in het jaarverslag.

Volgende stap

"Met de herziene Code Goed Sportbestuur zet de sportsector een volgende stap in de richting van betere governance in de sector", zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF. "Dankzij zowel de inhoudelijke als nalevingsprincipes van de Code kunnen sportverenigingen en andere sportorganisaties ervoor zorgen dat zij via bewust sportbestuur een basis leggen voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving. Oftewel, een sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt!"

Foto: Marc van den Tweel (Algemeen directeur NOC*NSF) en Anneke van Zanen (Voorzitter NOC*NSF) bij de lancering van de Herziene Code Sportbestuur