Nieuwe structuur KWBN geeft directie meer armslag

Wandelbond probeert samen met NL Actief de ongebonden sporter te vinden

Sinds 2016 is de KWBN al een hybride sportbond die zowel de belangen van haar leden als die van de wandelconsument behartigt. Deze maand is ook de transitie naar een ander bestuursmodel afgerond, vertelt algemeen directeur Paul Sanders. "De ledenraad blijft ons hoogste orgaan, maar de bond beschikt sinds vorige week ook over een Raad van Toezicht onder voorzitterschap van Jan Rijpstra. Als directeur-bestuurder ben ik verantwoordelijk voor beleidsvoering, bondsleiding, externe vertegenwoordiging, naleving van wet- en regelgeving en sluitende financiële procedures."

De ledenraad krijgt een andere rol, legt Sanders uit. "In plaats van twee keer komen zij nu vier keer per jaar bij elkaar. Naast het controleren van stukken als de begroting en de jaarrekening willen we hen meer inzetten bij overleg over de strategie en het beleid van de KWBN. Daarvoor is een andere jaarcyclus ontwikkeld. De regiobesturen verdwijnen, hoewel een geografische indeling blijft bestaan om directer contact te houden met onze lidorganisaties. Daarvoor hebben we een functionele, themagerichte structuur bedacht."

Relatie opbouwen

De komende tijd gaat de KWBN werken aan de praktische invulling van deze verandering door de ontwikkeling van producten en diensten in de wandelsport, aldus Sanders. "Daarvoor gaan we samenwerken met andere bedrijven, want we kunnen dat niet alleen. We willen als bond online een relatie opbouwen met individuele wandelaars, individuele leden en de ongebonden sporter. Dat is een arbeidsintensief en kostbaar proces, waarvoor we hulp willen inroepen van externe partijen. Dan moeten we flexibel zijn en snel beslissingen kunnen nemen. Dat zou in de oude bondsstructuur veel te moeilijk zijn."

"De wereld verandert zo snel, dat je als bestuurder armslag moet hebben om te handelen."

Paul Sanders (Directeur KWBN)

Niet meer van deze tijd

Zo werkt de KWBN al enige tijd samen met NL Actief, de brancheorganisatie van fitnessaanbieders. Sanders: "Dat begint nu haar vruchten af te werpen. We kijken of we samen deals kunnen maken. De wereld verandert zo snel, dat je als bestuurder armslag moet hebben om te handelen. Beiden proberen we de ongebonden sporter te vinden. Dan is het niet meer van deze tijd om van bestuursleden te verwachten dat ze voortdurend precies van de materie op de hoogte zijn en de dossiers gelezen hebben. Het vraagt ook heel veel tijd en energie van onze bureauorganisatie om het bestuur steeds op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen. Dat lukt niet meer. Vandaar de verandering in organisatie."

Fitstap

De wandelbond is ook aangeschoven bij het Sportakkoord in de discussie over belangenbehartiging. "Daarvoor moet je in de haarvaten van de gemeentes en de lokale politiek zitten. We hebben een landelijke structuur neergezet die misschien ook interessant is voor andere buitensportbonden. FitStap is ons voedings- en bewegingsprogramma van twaalf weken met een gediplomeerde en gecertificeerde coach, dat we samen met NL Actief uitrollen. Met de ondersteuning van het Ministerie van VWS, de gemeentes en/of de zorgverzekeraars kunnen we nog meer vaart maken. Dat zou een prima uitvloeisel kunnen zijn van het Sportakkoord en bovendien past het product ook goed in het preventieakkoord."