Niet concurreren maar samenwerken in het vrouwenvoetbal

De KNVB heeft de ambitie dat vrouwen in 2022 op alle fronten verder geïntegreerd zijn en onvoorwaardelijk deel uitmaken van het voetbal. Om dit voor elkaar te krijgen, is er een visie op vrouwenvoetbal voor de periode 2018 tot 2022 gepresenteerd met focus op vijf speerpunten. Een van die punten is: samenwerking in het landschap.

Nederland is uniek in de wereld met een netwerk van bijna 3000 clubs die op landelijk, regionaal en lokaal niveau actief zijn. In het geval van het meiden- en vrouwenvoetbal loert wel het gevaar dat speelsters te veel versnipperd raken over al die clubs. Meer samenwerking is daarom nodig om voetbal op maat aan te kunnen bieden. Door een heel netwerk over Nederland te creëren, kunnen verenigingen elkaar versterken.

Samenwerken

Er moet een voetballandschap ontstaan waarin ruimte is voor topsport, breedtesport en talentontwikkeling. Verenigingen maken elkaar sterker door samen te werken, opgedane kennis te delen en van elkaar te leren. Daardoor zouden alle meiden en vrouwen een passende plek moeten kunnen vinden die aansluit bij hun (voetbal)leeftijd, ambitie, motivatie en niveau. Clubs kunnen bijvoorbeeld samenwerken op het gebied van talentherkenning en -ontwikkeling. Manager vrouwenvoetbal Kirsten van de Ven: "Je kunt elkaar eigenlijk op heel veel manieren versterken."

Deze ontwikkeling kan volgens Van de Ven leiden tot een sterkere Eredivisie voor vrouwen. "Ik denk dat het meerdere kanten op kan werken. Als het amateurvoetbal groeit, wordt uiteindelijk de Eredivisie sterker. En als we een sterkere Eredivisie hebben met inspirerende rolmodellen, heeft dat ook weer zijn invloed op de amateurclubs." Daardoor creëer je, volgens Van de Ven, betrokkenheid in de regio. "Misschien komen de leden van amateurverenigingen dan ook wel weer langs als fans. Die meiden en jongens kunnen we dan hopelijk inspireren, waarbij rolmodellen heel belangrijk zijn. Als je niet ziet dat je iets kunt worden, is het heel moeilijk te bedenken dat je dat zou willen worden. Pas als het zichtbaar is, kun je echt beginnen met dromen."

"Eigenlijk komt alles neer op het vraagstuk: hoe kunnen we die meiden met nog meer plezier laten voetballen?

Kirsten van de Ven (Manager vrouwenvoetbal KNVB)

Verenigingsadviseur

Om dit te bewerkstelligen heeft de KNVB een paar concrete actiepunten opgesteld. Een van die punten is dat verenigingen met specifieke vraagstukken over vrouwenvoetbal hulp kunnen inschakelen van een verenigingsadviseur of een Technisch jeugdcoördinator. De bond zorgt ervoor dat de KNVB-experts op diverse vlakken altijd klaar staan om clubs te adviseren en te ondersteunen en waar nodig door te verwijzen naar externe experts. Van de Ven: "Vragen die veel terugkomen zijn: hoe kunnen we die meiden beter positioneren binnen de club? Hoe zorgen we voor een gelijkwaardige communicatie? Eigenlijk komt alles neer op het vraagstuk: hoe kunnen we die meiden met nog meer plezier laten voetballen? De verenigingsadviseur kijkt naar de huidige situatie van de club. Vervolgens wordt gekeken naar de gewenste situatie en hoe deze te bereiken. Voor elke club is er dus weer een andere aanpak nodig."

Kennis en inzichten delen

Er zijn in Nederland al veel sterke verenigingen die zelfstandig in staat zijn om in te blijven spelen op interne behoeften en externe ontwikkelingen. Het is voor verenigingen belangrijk om te weten wat er leeft onder vrouwelijke leden. De KNVB wil deze verenigingen aansporen hun kennis en inzichten te delen met verenigingen uit de regio. Zo worden alle clubs geïnspireerd. Een open netwerk versterkt het gehele landschap en het vrouwenvoetbal in de breedte, meent de KNVB.

Om het meiden- en vrouwenvoetbal nog verder te stimuleren heeft de KNVB een medewerker voetbalontwikkeling die zich bezighoudt met het ontwikkelingsprogramma voor amateurverenigingen. Door middel van het ontwikkelingsprogramma helpt de KNVB de komende jaren meer clubs om het meiden- en vrouwenvoetbal nog beter te positioneren binnen de vereniging. Van de Ven: "Het ontwikkelingsprogramma ziet er voor elke club anders uit. De ene club heeft weer op heel andere vlakken sterktes en zwaktes dan een andere club. Dus we bekijken het per club."

Er zijn veel verschillende ontwikkelpunten denkbaar, volgens Van de Ven. "Bijvoorbeeld indeling- en selectiebeleid, interne scouting, professionalisering van de totale jeugdopleiding of het vraagstuk hoe je meiden langer kunt behouden voor je club. Het kunnen dus punten zijn op voetbaltechnisch, maar ook op organisatorisch gebied."

Vrouwelijke rolmodellen

Naast de samenwerking in het landschap, kent de visie op vrouwenvoetbal nog vier speerpunten, namelijk: meer vrouwen in het voetbal, optimaal voetbalaanbod voor iedereen, optimale topsportomgeving en sterkere Eredivisie Vrouwen. Dat er meer vrouwen in het voetbal moeten komen, betekent niet alleen dat er meer voetbalsters moeten komen. Ook in functies als scheidsrechter, trainer of bestuurder wil de KNVB dat vrouwen zich welkom voelen. Goed voorbeeld doet volgen. Daarom wil de bond graag rolmodellen creëren onder vrouwelijke scheidsrechters, trainers en bestuurders. Zij moeten zichtbaar gemaakt worden waardoor andere vrouwen geïnspireerd worden ook zo’n functie te gaan vervullen.

Vooruitkijkend op het jaar 2022 hoopt de KNVB vooral dat vrouwen op alle fronten verder geïntegreerd zijn en onvoorwaardelijk deel uitmaken van het voetbal. Of zoals de KNVB het verwoordt in de visie: "Wie voetbal zegt, heeft het over iedereen. Over mannen en vrouwen, in één adem en in één gedachte."

Lees de volledige visie op vrouwenvoetbal 2018-2022 op KNVB.nl

Foto: Shutterstock