Nevobo versterkt het volleybal met gerichte communicatie

Martin van Berkel (Manager Communicatie & Media) over hoe de volleybalbond met behulp van data directer met de achterban weet te communiceren

Data wordt nog wel eens als 'het nieuwe goud voor sportbonden" omschreven. "Dat is het niet, maar het kan je wel helpen je werk als bond beter en waardevoller te laten zijn", zegt Martin van Berkel, Manager Communicatie & Media bij de Nevobo. De volleybalbond heeft daarin met behulp van CM.com de afgelopen jaren flinke stappen gezet. Bij de ticketverkoop voor events en bij het gericht communiceren met verschillende geledingen binnen verenigingen zag de bond daarin al effect. "We hebben zo meer moderne mogelijkheden om de beleving rond onze sport en zelfs de kwaliteit van het aanbod te verbeteren."

De Nevobo is al een aantal jaar op weg om bij de dienstverlening voor clubs, leden en fans meer gebruik te maken van datamarketing. "We verzamelden al nuttige data en zagen ook kansen daar iets mee te doen, maar onze systemen waren daar onvoldoende op toegerust", vertelt Van Berkel. "Het wordt pas nuttig als je data kunt inzetten voor concrete communicatie en interactie, die slag misten we nog." De Nevobo maakte daarom een analyse welke data en systemen de bond de komende jaren wil inzetten voor het behalen van haar doelstellingen. Dat is in de ogen van Van Berkel ook voor andere bonden essentieel. "Je kunt instappen en dan heb je een leuk speeltje, maar je moet echt scherp hebben wat je wil met data, je communicatie en hoe je dat kan organiseren."

Efficiënter en gerichter

Voor de Nevobo bleek de Mobile Marketing Cloud van CM.com een handige totaaloplossing om data te verzamelen en te koppelen aan hun bestaande systemen. Van Berkel ziet dat het communicatiewerk van de bond daardoor efficiënter en gerichter is geworden. Voor de afdeling evenementen zat daar gelijk een meerwaarde in bij de verkoop van tickets. "Dat wordt makkelijker als we weten wie het volleybal leuk vinden. Het was voor ons strategisch belangrijk om de gegevens van die fans op een goede manier te kunnen opslaan om vervolgens de evenementen op een betere manier naar een gericht publiek te verspreiden. Zeker voor het WK Volleybal, een mega evenement dat dit jaar in Nederland plaatsvindt, is een gerichte data-aanpak van grote waarde."

De bond keek ook bewust verder naar de mogelijkheden op verenigingsniveau, vervolgt Van Berkel. "Daar weten we best veel, maar ook best veel niet. Trainers vormen zo’n groep. En dat is juist een van onze belangrijkste doelgroepen. We willen volleybal op een aantrekkelijke manier aanbieden in steden en dorpen, dan heb je goede trainers nodig. Dat vraagt iets van de Nevobo, want wij zijn het instituut met kennis om trainers beter te maken."

Eén-op-één communicatie

De gerichte aanpak voor volleybaltrainers is voor Van Berkel een goed voorbeeld dat met behulp van online marketing mensen directer bereikt kunnen worden. "We proberen steeds beter te weten te komen wie onze trainers zijn. Als je dat weet, kun je hen ook op een interessante manier kennis aanreiken waarmee zij hun trainingen kunnen verbeteren." De trainers krijgen al een periodieke mailing over opleidingen en cursussen, maar die communicatie wil de Nevobo nog specifieker maken voor de trainers. Dat kan bijvoorbeeld door ze na het afronden van een opleiding te wijzen op een geschikte vervolgcursus.

Voor nieuwe leden bij verenigingen is een soortgelijke communicatielijn uitgezet. Zij krijgen vanuit de Nevobo na aanmelding direct een aantal opvolgende mails als warm welkom in de sport. "Met drie gepersonaliseerde mails laten we steeds zien wat we te bieden hebben en hoe we het leuker en makkelijker kunnen maken om wegwijs te worden in het volleybal."

Van Berkel benadrukt dat ze niet van nul af komen en dat dit vooral een verdieping is op de bestaande communicatie met clubs. "Dat verliep altijd via de belangrijkste contactpersonen in de club, de bestuurders. We zien dat het waardevol is om met andere geledingen binnen een club één-op-één communicatie te voeren omdat we daarmee het volleybal kunnen versterken."

Mail bij jubileum

De Mobile Marketing Cloud van CM.com maakt het voor de Nevobo mogelijk om de verschillende databronnen van ledenbestanden, ticketverkoop en mailinglijsten op één plek te verzamelen, verrijken en direct emailcampagnes uit te zetten. "Die informatie die wij in al die systemen hebben is dynamisch. Onze leden en fans spelen en bezoeken wedstrijden, worden kampioen, melden zich aan als lid of gaan weg. Zo zijn veel triggers te benoemen die potentiële communicatiemomenten zijn, waar we tot nu toe niks mee konden doen."

Voor die geautomatiseerde mailings kan de bond allerlei segmenten in het Customer Data Platform aanmaken. Op basis van demografische filters kan zo een mail worden gestuurd naar iedereen die jarig is of naar leden die een jubileum bij hun club vieren. Daarnaast kunnen in het systeem op basis van gedrag allerlei acties worden ingesteld. Zo krijgt iedereen die een ticket koopt voor een event gelijk de juiste praktische informatie. Daarin ziet Van Berkel een enorme winst in efficiënter werker. "Bij tickets deden we dat voor een deel handmatig met mails. Nu zetten we dat één keer klaar met de mail die automatisch wordt verzonden. Ook bij last minute tickets kunnen we dat zo automatisch regelen."

Aansluiten op digitale wereld

Van Berkel ziet dat de rol van de Nevobo zo meer aansluit bij de digitale wereld. "Een sportbond is er voor de verenigingen, de leden, de fans die een wedstrijd bezoeken. De manier waarop je het ‘er zijn’ invult wordt anders. Dat wordt steeds digitaler. We kunnen steeds meer op basis van data. We willen mensen enthousiast maken voor vrijwilligerswerk, clubs helpen om leden van de sport te laten genieten en we willen waardevolle evenementen neerzetten. We hebben meer mogelijkheden in handen om die doelen te realiseren. Dat verandert. De primaire rol blijft hetzelfde, maar we kunnen het op een moderne manier."

Foto: Ronald Hoogendoorn