Multifunctioneel sportpark in Oldebroek dankzij de kracht van vrijwilligers

Een buitensportaccommodatie met een skeelerpiste, een 400 meterbaan, tennisbanen, een bootcampplek en een beweegpad. Het Gelderse Oldebroek (ten zuidwesten van Zwolle) is sinds vorige week een sportcomplex rijker dat met de hulp van duizenden uren vrijwilligerswerk werd gerealiseerd. Het kan daarmee met recht een geslaagd bewonersinitiatief genoemd worden.

Meer dan vier jaar duurde het alles bij elkaar, en het viel niet altijd mee om de neuzen dezelfde kant op te blijven laten wijzen, maar de spectaculaire officiële opening afgelopen weekend van buitensportaccommodatie Oldebroek was een bekroning voor het doorzettingsvermogen van een grote groep Oldebroekers. Boegbeeld van het vrijwilligersinitiatief was en is Eduard Vinke, voorzitter van Skeelervereniging Oldebroek. "Het meest trots ben ik op al mijn vrijwilligers en sponsoren. We hebben met 50 vrijwilligers en 5.500 manuren in een jaar tijd het park kunnen realiseren."

Behoefte aan een skeelerpiste

"Het begon met de aanleg van een skeelerbaan en het werd uiteindelijk de realisatie van een buitensportaccommodatie. We hebben dat kunnen realiseren met een sluitende begroting zonder dat we nog een lening moesten aangaan. Het terrein was verpauperd, een grote bomenpartij nam veel zicht weg tussen een grasveld en de 400 meter skeelerbaan en de tennisvelden waren nauwelijks nog bespeelbaar", vertelt Vinke over de oorsprong van de plannen. Ook speelde mee dat de skeelervereniging de leden niet meer kon bieden wat wel noodzakelijk was om te groeien als sporter; er was een 200 meter piste nodig. Toen de gemeente liet weten een completer beeld te willen hebben van de benodigde voorzieningen en ontwikkelingen in het gebied, ontstond er een initiatiefgroep. Naast de gemeente en de skeelerclub waren daarin Kulturhus De Talter en de Stichting Exploitatie Sportaccommodaties vertegenwoordigd.

"We hebben met 50 vrijwilligers en 5.500 manuren in een jaar tijd het park kunnen realiseren"

Eduard Vinke (voorzitter van Skeelervereniging Oldebroek

Provinciale subsidie

"Het is nodig dat de ‘Buitensportaccommodatie Oldebroek-Stouwdamsweg’ een kwaliteitsimpuls krijgt… Investeren is nodig voor de leefbaarheid van de kern Oldebroek, vergroot de participatiemogelijkheden en versterkt het sportaanbod", zo schreef de initiatiefgroep in haar rapport. De gemeenteraad bleek positief en dat gold ook voor de provincie. "Wij nodigden gedeputeerde Jan Markink uit en die gaf ons mee een open en vitaal sportpark te creëren. De subsidieregeling die de provincie had, paste mooi bij ons toekomstplaatje", aldus Vinke. Hij geeft aan dat het rondkrijgen van het financiële plaatje een van de grootste puzzels in het hele proces was, net als de achterban te laten blijven geloven in een goede afloop.

Lange adem

"Ik heb gemerkt dat het lange traject een aanslag op een vereniging is. Niet alles is uit te leggen: eerst wordt vooral heel veel gesproken en die beginfase is maar weinig zichtbaar. En ook later komen er zoveel praktische uitdagingen langs waar besluiten over moeten worden genomen en waar iedere deelnemende partij zich in moet vinden." De initiatiefnemers moesten dus een lange adem hebben, maar Vinke geeft aan dat de samenwerking met de gemeente als positief is ervaren. "Het ging niet altijd makkelijk, maar toch kwamen we telkens een stapje dichterbij na weer een gesprek met fracties, college en gemeenteraad. Het is gemeenschapsgeld waar je over spreekt, dus begrijpelijk dat het volledig onderbouwd moet zijn."

Oldebroek voor Mekaar

Voor de Skeelervereniging Oldebroek, Tennisvereniging SOS, Kulturhus de Talter, Bootcamp Oldebroek, Stichting Welzijn Ouderen en IJsvereniging Nooitgedacht is de nieuwe buitensportaccommodatie nu het thuishonk. "We zijn ook nog in gesprek met een wielervereniging", laat Vinke weten waarmee hij nog maar eens aantoont dat de accommodatie prima past bij het beleid van de gemeente. Daarin is Oldebroek voor Mekaar een speerpunt: inwoners en verenigingen worden gestimuleerd tot het nemen van goede initiatieven. Peter Zoombelt, dorpscontactambtenaar en beleidsmedewerker van de gemeente: "De gemeente hoopt dat het complex de leefbaarheid van het dorp versterkt en inwoners stimuleert om meer te gaan sporten en bewegen. Wij gaan ervan uit dat door de krachtige samenwerking tussen de verschillende verenigingen de buitensportaccommodatie gaat uitgroeien tot het bruisende sportieve hart van Oldebroek." Om dat te onderstrepen bood de gemeente een watertappunt aan voor op het sportpark.

Krachtenbundeling

In de komende periode wordt verder gesproken over het inrichten van een beheerorganisatie en het uitbreiden van de activiteiten. En volgend jaar is de baan het strijdtoneel van het NK skeeleren. Een mooi voorbeeld dus van hoe een krachtenbundeling van lokale verenigingen en maatschappelijke partijen kan leiden tot een succes. Een tip voor andere verenigingen? Vinke: "Werk samen in het breedste zin van het woord, daar word je sterker van. Denk niet te bekrompen, om dromen te verwezenlijken moet je groot denken en erin blijven geloven. Eendracht maakt macht!"