Met De Groene Club wil KNVB 3000 clubs verduurzamen

"Ga voor een volle clubkas en lage broeikas", is het motto van De Groene Club, het project dat de KNVB heeft opgericht om binnen relatief korte tijd de amateurclubs te verduurzamen. De website Degroeneclub.nl rekent voor dat sportverenigingen met de voorgestelde energiebesparende maatregelen gemiddeld 7000 euro kunnen besparen.

Na een twintigtal pilotprojecten in samenwerking met de KNLTB en de KNHB, mailde de voetbalbond begin deze maand clubs in de regio Gelderland en Zuid-Holland om de interesse te peilen. "We gaan De Groene Club gefaseerd uitrollen over het land, want we kunnen niet iedereen tegelijk verwerken", vertelt Marc Nipius, MVO-manager van de KNVB. "Door per regio te werken, kunnen we voorlichtingsbijeenkomsten houden in de buurt van de gemailde verenigingen. Ook verwachten we schaalvoordelen in de offertes van de installateurs, wanneer we aanvragen kunnen bundelen. We hebben een week na de eerste mail al ruim honderd aanmeldingen binnen.”

Onafhankelijke deskundige

De bond werkt in De Groene Club samen met energieleverancier Essent, maar voor een energiescan en plan van aanpak komt een onafhankelijk partij langs. "Vervolgens mag Essent als eerste een offerte uitbrengen op basis van 'best value': de beste verhouding van prijs, kwaliteit, service en garantie. Het is aan de club om dan te beslissen of ze dit willen of dat ze zelf de markt nog op gaan", legt Nipius uit. "Het is geen probleem als de vereniging een concurrent van Essent inschakelt bij de uitvoering. De onafhankelijke deskundige kijkt bijvoorbeeld naar de kwaliteit van de lichtinstallatie voor de komst van LED-verlichting, de verwarmingsketel, isolatie en of het mogelijk is om zonnepanelen op het dak van het clubhuis te plaatsen.”

Eigen reserves

De investeringskosten kunnen variëren van 30.000 tot 50.000 euro. De KNVB adviseert de clubs om daarvoor de eigen reserves aan te spreken of een beroep te doen op de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). "Bij enkele deelnemende clubs aan de pilot blijkt, dat ze minder geld kwijt zijn aan de rente en de aflossing van de lening dan wat ze daarvoor maandelijks aan gas en stroom uitgaven. In andere gevallen blijkt de terugverdientijd één of twee jaar te zijn. Een ander alternatief is overigens nog crowdfunding.”

Aanvragen bedrijven

Het klimaatdebat krijgt steeds meer momentum, merkt Nipius. ”De laatste weken kreeg ik voortdurend aanvragen van bedrijven die mee willen doen aan De Groene Club. Intussen is het voor de vrijwillig actieve clubbestuurders best lastig om een goede keuze te maken. In het '5 stappenplan' hebben we het traject versimpeld met een vast aanspreekpunt, dat adviseert bij de maatregelen, de financieringsaanvraag en de implementatie van de maatregelen."

Verduurzaming Duitse clubhuizen

Via De Groene Club hoopt de KNVB de komende jaren haar 3000 aangesloten verenigingen te verduurzamen. De Duitse DFB presenteerde onlangs een vergelijkbaar initiatief in het kader van de recent veroverde organisatie van het EK 2024. Eén van de beloftes in het bidbook was de instelling van het German Sports Climate Fund om de modernisering van ruim 25 duizend clubhuizen te financieren. Dit project komt naast de combi-tickets, waarbij het ticket voor de EK-wedstrijden tevens als goedkope ov-kaart dient en de, in toenemende mate gebruikelijke, klimaatcompensatie van de reisuren van selecties en toernooimedewerkers.