Maatschappelijke Diensttijd Sport wil jongeren aansporen tot vrijwilligerswerk

Het sportlandschap verandert en het verenigingsleven staat voor nieuwe uitdagingen. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals krimp in de regio, vergrijzing, individualisering en polarisatie vereisen nieuwe, slimme en innovatieve verbindingen. Maatschappelijke Dienst Tijd Sport (MDT Sport) wil daaraan bijdragen.

Het is een landelijk programma vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met de sportbonden KNKV (korfbal), KNLTB (tennis), KNVB (voetbal) en Nevobo (volleybal). In dit project levert de jongere vanuit zijn/haar perspectief en inzichten een toegevoegde waarde aan de vereniging, waardoor de sport wordt versterkt.

Behoefte van jongeren

MDT Sport helpt de sportvereniging om een verdeling van taken op een dusdanige manier in te richten dat het voor jongeren interessant wordt om vrijwilligerswerk te doen. Bovenal zorgt het centraal stellen van de ontwikkelbehoefte van de jongere voor een nieuwe wederkerigheid in vrijwilligerswerk. Michel Hofstede, een van de projectleiders van MDT Sport: "Hiermee plaveien we dus niet alleen de weg voor de jongeren die nu participeren, maar creëren we ook een omgeving waarin in de toekomst nog veel meer jongeren een maatschappelijke rol vervullen. De behoefte van de jongeren staat hierbij centraal en we matchen deze aan de behoefte van de vereniging om een vitale sportaanbieder te zijn én te blijven."

Handboek ligt klaar

Initiatief tot het project zijn de vier genoemde sportbonden. Voor verenigingen, aangesloten bij deze vier bonden, zijn gelden gereserveerd, zowel voor de begeleiding van de jongeren als voor opleidingsmogelijkheden. Het project startte officieel al begin 2020, maar door de pandemie is de daadwerkelijke uitvoering vertraagd. Hofstede: "Dat heeft ertoe geleid dat we nu een goed handboek klaar hebben voor deelnemende verenigingen. Na de zomervakantie starten zestien clubs in de eerste pilotronde."

Ook verenigingen van andere sporten kunnen deelnemen aan het project. In dat geval is er geen geld gereserveerd, hoewel het volgens MDT Sport niet om grote bedragen gaat. Meer informatie staat op mdtsport.nl

Bekijk ook deze introductievideo:

Dit artikel verscheen eerder ook in SPORT Bestuur en Management.