KNVB roept gemeenten op verenigingen 'een basisplek in coalitieakkoord' te geven

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden in veel Nederlandse gemeenten coalities gesmeed. De KNVB heeft deze onderhandelingsfase aangegrepen om het belang van verenigingen nogmaals te onderstrepen. Met een open brief met de titel ‘Voetbal is meer dan een sport’ wil de voetbalbond de maatschappelijke impact van het voetbal in het bijzonder benadrukken. De KNVB wil met deze brief, die als advertentie in het AD stond en ook aan alle gemeenteraadsleden werd verstuurd, gemeenten oproepen om te blijven investeren in sportverenigingen.

Met de open brief, ondertekend door directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee, legt de KNVB aan alle gemeenteraadsleden de maatschappelijke waarde van de voetbalvereniging nog eens uit. De voetbalbond wijst daarbij op het sociale netwerk dat de 3000 voetbalverenigingen in Nederland vormen met 1,2 miljoen voetballers en 400.000 vrijwilligers. "Het voetbal betrekt mensen bij hun omgeving en brengt hen in beweging. De sport levert een enorme bijdrage aan onze samenleving op het gebied van gezondheid, verbinding en economie. Dit maakt de bijna 3000 voetbalverenigingen onmisbaar in de gemeenten in Nederland."

Maatschappelijke opbrengst

Voetbalverenigingen kunnen volgens de KNVB gemeenten helpen bij allerlei uitdagingen zoals bij vraagstukken over leefbaarheid en leefstijl. "De opbrengsten van sport en bewegen zijn namelijk 2,5 keer zo hoog als de kosten. En de maatschappelijke waarde van het amateurvoetbal bedraagt maar liefst €5 miljard. Het gaat dan onder meer om besparing op zorgkosten, betere onderwijsprestaties en het voorkomen van criminaliteit."

Met dat als achtergrond richt Van der Zee zich direct tot de gemeenteraadsleden die coalities vormen. "Wie investeert in de sport behaalt winst in de wijk, op school, in de zorg én op het veld. Geef de vereniging in jouw gemeente daarom de komende jaren de aandacht die het verdient. Te beginnen met een basisplek in het coalitieakkoord."

Lees de hele open brief op KNVB.nl