Hackathon levert KNZB nieuwe inzichten op

De zwembond deelt een draaiboek met andere sportbonden

Sinds vorig jaar organiseerde NOC*NSF in samenwerking met een aantal HBO Sportkunde opleidingen een kennisevent onder de naam Next Sport Level. Studenten en deskundigen worden daarbij uitgedaagd om binnen één dag nieuwe oplossingen te bedenken voor bestaande casussen. Marieke Gerritse, projectleider Opleidingen van de KNZB, volgde de sessies en besloot deze methode mee te nemen naar haar eigen bond. Zij kreeg van het bondsbureau de vrije hand.

Gerritse kreeg toestemming om de KNZB een pilot te laten uitvoeren onder de vlag van Next Sport Level. En zo begonnen op 9 december om tien uur ’s ochtends 13 studenten aan een 24 uurs Hackathon om non-stop te werken aan twee actuele casussen van de KNZB. "Innovatieve conceptontwikkeling is voor de meeste sportbonden lastig", vertelt Gerritse, die als adviseur voortdurend aanwezig was. "Wil dat slagen, dan is input van buiten nodig, want de eigen medewerkers zitten vaak te diep in de materie om nog echt met een frisse blik te kunnen kijken. De derde en vierdejaars HBO Sportkundestudenten hebben een volledige andere kijk op de problematiek en de dagelijkse gang van zaken. Zij zijn ook niet gehinderd door de heilige huisjes die zeker ook binnen de sport bestaan."

"Innovatieve conceptontwikkeling is voor de meeste sportbonden lastig. Wil dat slagen, dan is input van buiten nodig"

Marieke Gerritse (KNZB)

Uitstroom diplomazwemmers

In deze Hackathon liet Gerritse de studenten meedenken over het beleid in de bond. "Uit een tiental voorstellen zijn twee cases over de uitstroom van de jeugd gekomen, waarmee de teams aan de slag gingen. De één moest een pitch bedenken rond het vasthouden van de diplomazwemmers, terwijl de anderen zich bogen over de uitval van jeugd in de leeftijd van 8 tot 14 jaar, binnen de sporttakken wedstrijdzwemmen en waterpolo in de verenigingen. Dat zijn twee thema’s waarvoor de KNZB graag een nieuwe visie wilde meenemen in haar jaarplannen."

Goed niveau

De volgende morgen hebben de beide teams hun voorstellen gepitchtaan een jury bij het bondsbureau, die vervolgens één winnaar koos vanwege het wedstrijdelement in het evenement. "We hebben echter als bond aan de deelnemende studenten beloofd om beide ontwikkelde concepten, na de haalbaarheidstoets, te implementeren in ons beleid. Het niveau van de twee plannen is goed genoeg. De teams keken kritisch naar de vaste werkwijze in combinatie met de ontwikkelingen in de huidige maatschappij. Organisaties hebben nu eenmaal de neiging om vast te houden aan bestaande methodes, terwijl deskundige buitenstaanders als deze HBO-sportstudenten bijvoorbeeld nieuw licht schijnen op ons communicatiebeleid. Zo hopen ze de aansluiting te vinden met de ouders en de jeugd van nu door bijvoorbeeld de juiste social mediamix. Het andere team had ideeën voor meer leuke challenges en contactmomenten binnen de zwemclub, die gevarieerder zijn dan het huidige aanbod."

Via NOC*NSF wil de KNZB de opzet van de 24 uurs Hackathon delen met andere sportbonden om haar ervaringen over te brengen qua organisatie en output, zegt Gerritse. "We hebben ook een draaiboek opgesteld. Het 24-uursconcept blijkt goed te werken in brainstormingsessies, zoals deze, waarin teambuilding, tijdsdruk, vermoeidheid en uitdaging je brein dwingen om op een andere manier te kijken naar bestaande theorieën en concepten. Door de snelkookpanformule doen de deelnemers alleen dat wat strikt noodzakelijk is om toegevoegde waarde te leveren."