De buurtsportcoach als clubkadercoach voor betere begeleiding van trainers

Proeftuinen Clubkadercoach vanuit Sportakkoord belangrijke stap naar een postitieve sportcultuur

In het vorig jaar gesloten Nationaal Sportakkoord wordt het ondersteunen van trainers en coaches bij sportverenigingen als een belangrijke opdracht voor de komende jaren gezien. Dit moet bijdragen aan de grotere missie waar het deelakkoord naar is vernoemd: Naar een Positieve Sportcultuur. Door buurtsportcoaches in te zetten als clubkadercoach krijgen coaches betere begeleiding met als uiteindelijk doel de sportplezier te vergroten en de uitstroom te beperken. Het komende jaar worden in Nederland 32 Proeftuinen Clubkadercoaches opgezet om buurtsportcoaches deze nieuwe rol te laten ervaren.

Eerder onderzoek leerde al dat negentig procent van de 400.000 trainers, coaches, teambegeleiders en jeugdleiders die ons land telt niet is opgeleid voor deze belangrijke rol. Van die coaches ervaart zestig procent een ongemakkelijk gevoel omdat ze onvoldoende begeleid worden, bijna 40 procent voelt zich niet capabel genoeg. Aan de andere kant geven sporters die vroegtijdig stoppen bij een vereniging vaak de (gebrekkige) kwaliteit van de training op als reden. Voldoende redenen om de begeleiding van trainers op de sportvereniging, met hulp vanuit de gemeenten, te verbeteren.

Pedagogisch sportklimaat

In het nieuwe Sportakkoord staat, in deelakkoord 4 (‘Naar een Positieve Sportcultuur’), nadrukkelijk aangegeven dat trainers en leraren de komende jaren ondersteuning verdienen. Verbetering van het pedagogisch sportklimaat wordt aangegeven als een belangrijk doel. Ondersteuning van de grote groep veelal vrijwillige jeugdtrainers zonder opleiding is belangrijk. Zij vervullen een belangrijke taak binnen het verenigingsleven, maar zouden hun taak nog veel beter kunnen doen. "Door hen direct te ondersteunen en te begeleiden bij het geven van trainingen wordt het leuker om trainer te zijn en wordt de positieve sportcultuur versterkt", aldus het Sportakkoord.

En wordt de positieve sportcultuur structureel versterkt, dan biedt dat steeds meer mensen redenen om daadwerkelijk tot in lengte van jaren te blijven sporten. Het implementeren van Coach-de-Coach trajecten (‘Clubkadercoaching’) is dan ook een belangrijke stap. Een tot Clubkadercoach opgeleide Buurtsportcoach kan op lokaal niveau trainers en coaches trainen en begeleiden bij het realiseren van een positief en pedagogisch sportklimaat. De focus ligt op het vergroten van het sportplezier, zonder overigens het technische aspect uit het oog te verliezen. De Clubkadercoach leidt daarnaast vrijwilligers binnen de vereniging op om deze rol structureel te gaan vervullen.

"De Buurtsportcoach wordt in het Sportakkoord op heel veel fronten genoemd als spin in het web. Er is daardoor duidelijk beroepsperspectief voor hbo’ers en mbo’ers die deze richting kiezen"

Jens van der Kerk (Projectleider Proeftuinen Clubkadercoaching)

Proeftuinen

Komend jaar worden in liefst 32 proeftuinen Clubkadercoaches ingezet bij verenigingen. Met ondersteuning van het ministerie van VWS worden Buurtsportcoaches opgeleid tot deze Clubkadercoaches. Zeven gemeenten en acht sportbonden (met in totaal 56 verenigingen) doen mee aan het project Proeftuinen Clubkadercoaching. Behalve de voetbalbond KNVB, dat de projectleiding verzorgt, doen ook de sportbonden NeVoBo, KNKV, NHV, KNGU, Atletiekunie, NTTB en KNHB mee. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de sportkoepel NOC*NSF, de KNVB, de NeVoBo, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Rotterdam Sportsupport.

Projectleider Jens van der Kerk is verguld dat het project Proeftuinen Clubkadercoaching tot juni 2020 bij zeven gemeenten loopt. Behalve de G4 (Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht) doen ook Doetinchem, Zwolle en de Gelderse Sportfederatie (dat Montferland, Ermelo, Oldebroek en Heerde als speerpunten koos) mee aan het project. “Het is belangrijk dat deze gemeenten, via hun buurtsportcoaches, ervaring opdoen met deze nieuwe rol. En dat, met de ervaringen in de Proeftuinen, andere gemeenten erna, of misschien al wel tussentijds, aanhaken.”

Investering in kwaliteit

Van der Kerk weet welke belangrijke taak Buurtsportcoaches in de zeven betrokken gemeenten krijgen. "De Buurtsportcoach wordt in het Sportakkoord op heel veel fronten genoemd als spin in het web, als verbinder tussen gemeente, verenigingen, welzijn, onderwijs en (jeugd)zorg bijvoorbeeld. De Buurtsportcoach is ook fantastisch. Er is duidelijk beroepsperspectief voor hbo’ers en mbo’ers die deze richting kiezen. Hogeschool Windesheim start daarom komend schooljaar al met een Associate Degree-opleiding voor Clubkadercoaches. Een aantal andere sportopleidingen onderzoekt of zij dit voorbeeld gaan volgen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen van de Proeftuinen."

Lees ook:

Meer info over trainersbegeleiding en het project Proeftuinen Clubkadercoach vind je op Sportplezier.nl