Betere toegankelijkheid kan ook voor de sport lonen

De aandacht die gehandicaptensport door het EPC kreeg, moet op lokaal niveau nog een vervolg krijgen

Met de Week van de Toegankelijkheid (2 t/m 7 oktober) wil initiatiefnemer Ieder(in) laten zien dat toegankelijkheid voor iedereen voordelen heeft, daarom heeft de week als thema: 'toegankelijkheid loont'. Ook sportverenigingen kunnen baat hebben bij aandacht voor toegankelijkheid in de vorm van aangepast sportaanbod of een drempelvrije accommodatie. Dat kan weer leiden tot nieuwe leden of vrijwilligers. Maar daar is nog een slag in te maken.

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid is sport niet specifiek een aandachtsgebied. Op het programma vol lezingen en workshops staan ook wat sportmiddagen om mensen met een beperking kennis te laten maken met sportmogelijkheden. Hoewel de NOC*NSF Nationale Sportweek ook net achter de rug is, zouden clubs deze week ook kunnen benutten om te laten zien hoe toegankelijk zij zijn. Deze zomer gaf de European Para Championships daar ook al een mooie aanleiding toe. Dit gecombineerde multisport evenement voor 10 EK’s in parasporten heeft de gehandicaptensport tien dagen op een hoger podium gezet.

'Maak het vindbaar'

Vooraf zei toernooidirecteur Jeroen Straathof al in een interview met vakblad Sport & Strategie dat hij sterk gelooft in het effect van 'zien sporten doet sporten'. Na afloop liet hij in SPORT Bestuur en Management weten dat het nu vooral aan sportclubs is dat effect ook te verzilveren. "Op verschillende manieren is er aandacht gegenereerd en nu is het aan de sport, aan de bonden en de sporters dat het meer onder de aandacht blijft. Van goalball weet ik bijvoorbeeld dat ze ergens in Limburg een nieuwe club willen opzetten. Hoe bestendig dat is, moet blijken, maar het gaat er om dat er via de EPC initiatieven zijn geweest en uiteindelijk is het aan de clubs om er iets van te maken. Nu moet op lokaal niveau het vervolg komen", zegt Straathof. In zijn ogen vervult het platform Uniek Sporten van Fonds Gehandicaptensport een belangrijk netwerk om te weten waar je iets kunt vinden. "En een tip voor verenigingen: als je als club écht aan de slag wilt met de specifieke doelgroep, zorg dat het vindbaar is. En vertel er vooral over. Hoe klein het aanbod ook is, ook al heb je maar één iemand die actief is, dat kan ervoor zorgen dat nummer twee ook binnenkomt."

Foto: Nike Boor (achtergrond links) tijdens een van de presentaties van Uniek Sporten tijdens het EPC.

De toegankelijkheid van een sportclub is voor de doelgroep van sporters met een beperking belangrijk om die eerste stap te maken. Het gaat dan om aanpassingen aan de accommodatie, het opzetten van aanbod voor sporters met een beperking, alsook een goed ontvangst, zowel fysiek als digitaal. Op die manier kan toegankelijkheid voor een sportclub leiden tot nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers. Nike Boor, directeur van Fonds Gehandicaptensport: "Met Uniek Sporten brengen we ook in kaart of een vereniging toegankelijk is, dat begint al wanneer iemand met een beperking bij de vereniging binnenloopt of rolt, dat er dan een vast aanspreekpunt is. Zorg dat zo’n persoon op een goede manier wordt ontvangen."

'Nog slag te maken'

"We hebben nog een enorme slag te maken, als het gaat om sportparticipatie", vervolgt Boor. "Covid heeft ons wat dat betreft teruggeworpen. Als je kijkt naar de kwetsbare groepen in ons land, dan moet er ongelofelijk veel gebeuren. Als de overkoepelende organen de sportparticipatie willen verhogen, dan moet je bij deze groepen beginnen, daar valt de winst te halen. Qua topsport is de paralympische tak op organisatorisch vlak ondergebracht bij de reguliere sportbonden en is de integratie met de olympische sporten voltooid. Maar de spurt die de topsport in dat opzicht gemaakt heeft, die moet bij de recreatie- en breedtesport nog worden ingezet" zegt Boor in Sport Bestuur en Management.

Foto boven artikel: Toernooidirecteur Jeroen Straathof met Boccia-speler Daniel Perez. Foto: EPC