Katja Braam

Katja Braam is wetenschappelijk onderzoeker en docent bij de opleiding Sportkunde van Hogeschool Inholland te Haarlem. Zij werkt samen met collega docenten aan de ontwikkeling van nieuwe livinglabs. Binnen haar werkveld brengt zij praktijk, onderwijs en onderzoek bij elkaar. Dit doet zij door problemen uit de praktijk voor te leggen in het onderwijs en samen met studenten en docenten te onderzoeken welke oplossingen passend zijn voor het probleem.