Erik Scherder

Erik Scherder is hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook is hij hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek focust zich met name op de positieve effecten van beweging op het functioneren van ons brein. Sinds 2018 is Erik Scherder lid van de Nederlandse Sportraad. In die hoedanigheid deed hij juni 2019 op deze website al de oproep: "Sportakkoord is mooie stap vooruit maar voor kinderen onvoldoende."

Door Erik Scherder

"Fitte kinderen zijn beter in rekenen en taal"

De Nederlandse Sportraad gaat met een nieuw adviestraject kijken naar bewegen door de hele levensloop. Met het advies ‘Plezier in Beweging’ had de raad in 2018 al de pijlen gericht op bewegen in het onderwijs. Geen van de aanbevelingen uit dat advies zijn overgenomen door de afgelopen twee kabinetten, constateert de NLsportraad. Daarom doet raadslid en hoogleraar Klinische Neuropsychologie (VU Amsterdam) Erik Scherder in een opinie opnieuw een oproep aan het ministerie van OCW om meer aandacht aan bewegen tijdens de schooldag te geven.

"Hybride werken is een extra risico voor inactiviteit"

Er gaan steeds meer stemmen op dat nu de wereld weer open gaat, men niet meer terug wil naar de ‘oude’ werksituatie. Een combi lijkt aantrekkelijk: de helft van de week of meer thuiswerken. En de andere dag(en) op kantoor om elkaar te ‘ontmoeten’. Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie (VU Amsterdam) en lid van NLsportraad, zet hier een kanttekening bij: "Komt zo’n hybride werkweek onze gezondheid ten goede?"

Nederlandse overheid gaat grote stappen maken

In mei schreef Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie en lid van de Nederlandse Sportraad, dat nu het moment is om van een actieve leefstijl een absolute topprioriteit te maken. Hoewel in Nederland, net als in andere landen, de noodzakelijke samenwerking om bewegingsarmoede te bestrijden nog niet tot stand is gekomen, ziet hij nu dat COVID-19 een nieuwe beweging op gang heeft gebracht ten gunste van de volksgezondheid.

Actieve leefstijl noodzakelijk in strijd tegen COVID-19

Als er ooit een reden is geweest om van sport en bewegen een topprioriteit te maken dan is het nu wel. In een column schrijft Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie en lid van de Nederlandse Sportraad, dat door het COVID-19-virus het bevorderen van en actieve leefstijl extra noodzakelijk is geworden.