Bijeenkomsten

Dank voor uw aanwezigheid bij: "Tennis als (betaalbaar) middel voor gemeenten bij verhogen sportparticipatie en gezonde leefstijl

Sport & Strategie organiseert en faciliteert ontmoetingen tussen professionals in de sport om zo in de informatiebehoefte te voorzien. Live sessies zijn bijeenkomsten, waarbij we de ‘beleving’ centraal stellen. De sessies worden zoveel mogelijk gekoppeld aan sportevenementen of aan thema’s die zeer actueel zijn. 

Op woensdag 11 februari 2015 stond tijdens de Live Sessie in de Ahoy tennis binnen gemeenten centraal. Want wist u dat de KNLTB de grootste sportbond is waar het gaat om participatie van 35+ers? Of dat tennis - in vergelijking tot welke andere sport in Nederland - per inwoner per gemeente zo weinig kost? En dat bijna 100.000 vrijwilligers actief zijn in de tennissport bij 17000 verenigingen? Dit en meer kwam aan bod tijdens de eerste Sport & Strategie Live Sessie i.s.m. met de KNLTB. Tijdens de Live Sessie kwamen vertegenwoordigers van onder meer de tennisbond, NOC*NSF, Mulier Instituut & enkele gemeenten aan het woord, en werd voor het eerst het Brancherapport Tennis gepresenteerd. 

Een compleet verslag is hieronder te lezen. 

Verslag eerste Sport & Strategie Live Sessie tennis & kennis

'Samenwerking gemeenten en tennisverenigingen biedt grote kansen'
Door: Robert BarreveldDe KNLTB begon een aantal jaren geleden een proces om als grote sportbond in Nederland zijn eigen positie en die van de tennissport in de maatschappij tegen het licht te houden. De vraag drong zich op of tennis niet een veel grotere rol zou kunnen en moeten spelen bij zaken als stimulering van sportparticipatie en gezond leven in gemeenten. Tijdens de Sport & Strategie Live Sessie in Ahoy' op 11 februari werd daar door deskundigen uitvoerig over gepraat.

In het decor van het ABN Amro World Tennis Tournament werd er tijdens de sessie niet alleen gediscussieerd. Het was ook het moment om het langverwachte Brancherapport Tennis in Nederland te presenteren. Maar juist omdat deze gezamenlijke productie van het Mulier Instituut en de KNLTB voornamelijk gaat over de positie van tennis in een door de jaren veranderde maatschappij, is de vraag van belang hoe de maatschappelijke rol van de sport er in de toekomst uit moet zien. Gesteund door de uitvoerige onderzoeken van het Mulier Instituut was vooral KNLTB-directeur Erik Poel naar Ahoy' gekomen om klare taal te spreken. "Wij zijn sportbond nummer twee in Nederland wat aantallen betreft, maar niet in perceptie. Dan zijn wij slechts nummer vier of vijf. Maar wij willen ook in perceptie nummer twee zijn. Wellicht zijn wij in het verleden weleens wat 'navelstaarderig' geweest, maar wij hebben nu ons blik naar buiten gericht. We hebben ons afgevraagd wie wij zijn en wat onze verschillende doelgroepen zijn. Tennissers zijn in te delen in verschillende doelgroepen en dat geldt ook voor verenigingen. De situatie en omstandigheden verschillen per vereniging en zij hebben dus allemaal andere behoeften. Daar willen wij aan tegemoetkomen. Wij zijn als KNLTB een reis begonnen en hebben de hulp van partners en de gemeenten hard nodig!

Wij zijn sportbond nummer twee in Nederland wat aantallen betreft, maar niet in perceptie. Dan zijn wij slechts nummer vier of vijf. Maar wij willen ook in perceptie nummer twee zijn - Erik Poel

Kansen

De samenwerking tussen tennisverenigingen en gemeenten is van oudsher niet groot. Tennisclubs konden in het verleden altijd goed de eigen boontjes doppen en het overgrote deel van de verenigingen is ook nu nog financieel gezond. Bovendien is ongeveer 70 procent van de tennisverenigingen eigenaar van de accommodatie en dus verantwoordelijk voor de bijbehorende kosten. Gemeenten hebben zich nooit veel zorgen om tennisverenigingen hoeven maken en de tennisclubs voelden zich prima bij het uitstippelen van hun eigen koers. In de loop der tijd is bij de KNLTB echter het besef doorgedrongen dat de huidige situatie zowel de gemeenten als de Nederlandse tennissport grote kansen biedt. Immers, in 2013 stond een kleine miljoen mensen minimaal één keer op de tennisbaan en in hetzelfde jaar was de KNLTB in de leeftijdscategorie boven de 35 jaar met 393.000 leden de grootste sportbond. Een sport van die omvang kan bij uitstek een drijvende kracht zij achter sportparticipatie in een gemeente en kan op haar beurt maatschappelijke projecten benutten om ook zelf te floreren.

Schooltennis en meer competitie 

Gemeenten staan niet altijd te springen als sportverenigingen de banden willen aanhalen. Zeker in deze tijd vrezen gemeenten nog weleens dat meer samenwerking met verenigingen in de praktijk hogere kosten betekent. "Maar juist in dat opzicht is tennis een afwijkende sport, benadrukte Mulier-directeur en schrijver van het brancherapport Hugo van der Poel tijdens de Live Sessie. "Sportaccommodaties zoals sporthallen zijn grote kostenposten voor de gemeente. Dan hebben we het over honderden euro's per jaar per inwoner. In vergelijking daarmee kost tennis de gemeente heel weinig, omdat zoveel tennisclubs zelf eigenaar zijn van de accommodatie. Daar liggen kansen. Een grotere maatschappelijke rol die de KNLTB voorziet, heeft al tot enkele ambitieuze projecten geleid, zoals het project School-Club dat onlangs in Apeldoorn van start ging. In samenwerking met jeugdpartner Menzis wil de tennisbond er met dit project voor zorgen dat op termijn op alle basisscholen goede tennismaterialen aanwezig zijn, zodat kinderen op gewenste momenten kunnen tennissen. In Apeldoorn verzorgden tennisverenigingen in dit project bovendien twee schooltennislessen op de scholen en twee aansluitende schooltennislessen op de verenigingen om zo tevens tennis op de verenigingen te promoten.

Ook een plan van de tennisbond om wellicht op de lange termijn de competitie te verlengen en zo meer enthousiasme te creëren en meer leden te behouden voor de sport, kan meerdere doelen dienen. "De voorjaarscompetitie heeft nu plaats in april-mei, aldus Van der Poel. "Je komt dan koud uit de winter en moet direct aan de bak en voor je het weet, is de competitie alweer voorbij. Door de competitie door het hele seizoen te organiseren, kun je meer mensen aan de sport binden. Bovendien kan gravel tegenwoordig bij goed onderhoud vrijwel het hele jaar bespeeld worden. Dat biedt zelfs de mogelijkheid om ook in de winter de deuren van het clubhuis open te zetten. In de buurt zijn altijd projecten die terecht kunnen in het clubhuis en daar liggen dus kansen voor de gemeente. Je kunt denken aan dagbesteding voor gehandicapten of bridge-avonden. Er is zo meer leven op de vereniging en de club houdt er iets aan over door bijvoorbeeld verhuur en barinkomsten.

Paneldiscussie

In een afsluitende paneldiscussie werd een voorzichtige blik op de toekomst geworpen. Hoe zou betere samenwerking tussen tennisverenigingen en gemeenten tot stand moeten komen en wie heeft welke verantwoordelijkheden? Met name de stelling dat gemeenten sportverenigingen best mogen vragen een grotere sociaal-maatschappelijke rol te spelen, leverde enkele interessante inzichten op. "Verenigingen mogen best nog meer initiatief tonen, stelde Henk Stokhof, Hoofd Sport van de gemeente Amsterdam. "Accommodaties kunnen veel meer opengesteld worden om zo meer gelegenheid te bieden voor sociale projecten in de buurt. Die functie kunnen verenigingen nog veel meer op zich nemen.

De vraag vereist andere competenties en kwaliteiten bij de verenigingen. De gemeente moet wel iets bieden wat betreft begeleiding en scholing om die nieuwe rol ook waar te maken - Bart Volkerijk

Bart Volkerijk, directeur Sportservice Zuid-Holland en lid van het bestuur van Sportkracht12, bekeek het van een andere kant: "Je mag het prima vragen, maar als je het vraagt, wat heb je als gemeente de clubs dan te bieden? Hoe ga je de verenigingen dan helpen om een andere maatschappelijke rol te spelen, want ze zijn er primair voor de sport. Daar gaat het vaak mis. De vraag vereist andere competenties en kwaliteiten bij de verenigingen. De gemeente moet wel iets bieden wat betreft begeleiding en scholing om die nieuwe rol ook waar te maken. André de Jeu, directeur Vereniging Sport en Gemeenten, gaf aan dat het proces begint bij de bereidwilligheid van verenigingen om een maatschappelijke rol op zich te nemen. "Clubs moeten dit ook willen. Ze moeten zich bereid tonen om om zo'n rol op zich te nemen naast hun gebruikelijke bezigheden.   

Verdere discussies over dit onderwerp zullen ongetwijfeld meer praktische hobbels aan het licht brengen, maar de woensdagmiddag in Ahoy' bood een mooie eerste blik op wat er mogelijk is als gemeenten en tennisverenigingen zich vaker realiseren dat ze veel aan elkaar kunnen hebben. Het is een traject waarop de KNLTB inmiddels de eerste stappen heeft gezet. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Live Sessie Tennis & kennis


Plaatsgevonden: Woensdag 11 februari 2015
Locatie: Ahoy Rotterdam
Programma: o.a. presentatie Brancherapport Tennis

Initiatiefnemers