Waarom heeft Nederland geen Partij voor de Sport?

31 januari 2018 // Perstribune
Waarom heeft Nederland geen Partij voor de Sport?
1,2 miljard euro wordt er jaarlijks door de gemeenten in Nederland aan sport besteed (tegen 130 miljoen door de rijksoverheid). In de vorm van bouw en onderhoud van zwembaden, sporthallen en andere sportaccommodaties, steun aan verenigingen, subsidiëring van sport- en beweegprogramma’s etc. Logisch dus dat NOC*NSF met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart een campagne is begonnen om sport hoog op de politieke agenda van de 380 gemeenten te krijgen en invloed uit te oefenen op het lokale sportbeleid (zie www.gr2018sport.nl en www.nocnsf.nl/gr2018).

Concurrentie

De campagne, opgezet samen met de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG), ging in september 2017 van start, toen de meeste lokale partijen hun verkiezingsprogramma’s nog moesten schrijven. Toch was het toen al aan de late kant. Veel gemeentelijke budgetten zitten in langetermijnprojecten. Als na de verkiezingen de politieke samenstelling van een raad verandert, kunnen er heus nog wel bakens worden verzet en invloed worden uitgeoefend op de besluitvorming. Maar veel potjes zijn al verdeeld en het aantal besluiten dat in directe zin door de nieuwe gemeenteraad wordt bepaald, is beperkt.

Toch is het niet onverstandig om, in een tijd waarin gemeenten veel taken overnemen die voorheen door de rijksoverheid werden verricht, sport extra onder de aandacht te brengen. Door de overheveling van taken komt sport immers rechtstreeks in concurrentie met andere gemeentelijke beleidsterreinen, zoals zorg, onderwijs, woningbouw, sociale zaken etc. Er valt wat te winnen. En te verliezen!

Toch is het niet onverstandig om, in een tijd waarin gemeenten veel taken overnemen die voorheen door de rijksoverheid werden verricht, sport extra onder de aandacht te brengen

De campagne van NOC*NSF en de VSG richt zich in de eerste plaats op de sportverenigingen die worden opgeroepen in gesprek te gaan met de relevante politieke partijen in hun gemeente en hun verlangens te articuleren; omgekeerd worden politieke partijen opgeroepen zich te verdiepen in de noden van de sport in hun gemeenten. In veel gemeenten worden de komende weken, met behulp van de lokale Sportcampagne Teams van NOC*NSF en de VSG, debatten georganiseerd waarin de sport zich rechtstreeks met de politiek kan verstaan. Geen overbodige luxe, gezien het feit dat de doorsnee politicus net zo weinig belangstelling voor de sport lijkt te hebben, als de doorsnee sporter voor politiek.

One issue

Een ding doen NOC*NSF en VSG niet: stemadvies uitbrengen. Dat is ook onmogelijk. Daarvoor is het gemeentelijke politieke landschap, met zijn vele lokale partijen, te heterogeen van karakter. Bovendien plegen ook de grote landelijke politieke partijen zich op gemeentelijk niveau weinig eenduidig te manifesteren. Op alle beleidsterreinen moeten ze zich straks weer in de vreemdste bochten wringen om coalitievorming mogelijk te maken, dus houden ze bij voorkeur alle opties open.

Zou de sport geholpen zijn met een politieke partij voor de Sport?

Het verschijnsel van one issue partijen is niet nieuw. De PVV heeft van het anti-Marokkanenstandpunt zijn bestaansrecht gemaakt, 50Plus richt zich uitsluitend op de belangen van de senior, zoals de Partij voor de Dieren zich vooral laat leiden door haar bekommernis voor het lot van de dieren. Zou een politieke partij, die zich landelijk en lokaal uitsluitend richt op het belang van de sport, dan geen doorslaand succes kunnen worden?

Sport is de Haarlemmerolie van onze tijd! Goed voor de gezondheid, maar ook voor de integratie, sociale cohesie, nationale trots en identiteit

Sporthistoricus Jurryt van de Vooren schreef eerder deze week op sportknowhowxl.nl dat zich in het verleden twee keer een sportpartij aan het politieke firmament heeft gemeld. In 1925 werd in aanloop naar de nationale verkiezingen in Rotterdam de Sport-Partij opgericht, uit onvrede over de anti-sportieve houding van de politiek. De partij kreeg slechts 4.392 stemmen, net iets minder dan de Bezuinigingsbond. De Sport-Partij deed in Rotterdam ook mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1927 en 1931; ook dat werd beide keren een fiasco.

Cor du Buy

Dertig jaar later was Amsterdam de eerste gemeente met een gekozen lid van een sportpartij. In 1958 veroverde de befaamde tafeltennisser Cor du Buy een gemeenteraadszetel namens het Sociaal Verbond en Sportbelangen (dat meervoudig wereldkampioen baanrennen Jan Derksen op de vierde plaats van de kieslijst had staan).

De partij was alleen geïnteresseerd in de sport in Amsterdam. "We hebben geen winterwielerbaan, geen kunstijsbaan en er zijn te weinig sportzalen, renbanen en sportterreinen", citeert Van de Vooren ter verklaring partijsecretaris Ten Brink. Alleen bij de spaarzame debatten over sport kwam Du Buy tot leven, verder bezat hij zijn ziel in lijdzaamheid. Twee jaar later emigreerde hij naar Australië en werd opgevolgd door Ten Brink. In 1961 fuseerde de SVS met de PSP. 'Zo rommelde de Amsterdamse sportpartij vier jaar vol', aldus Van de Vooren. 'Toeval of niet, maar precies in die jaren stemde de stad wel in met de bouw van de Jaap Edenbaan, dus enige zin heeft deze partij toch nog wel gehad.'

Haarlemmerolie

De voortekenen voor een politieke Partij voor de sport zijn dus weinig bemoedigend. Daar staan andere feiten tegenover: in de Nederlandse sport zorgen meer dan 1 miljoen vrijwilligers ervoor dat meer dan 10 miljoen Nederlanders kunnen genieten van sport. Een potentieel stemmenreservoir van je welste! Daarnaast, niemand zal dat ontkennen, leveren de sportverenigingen, als onderdeel van de voor Nederland zo kenmerkende fijnmazige verenigingsstructuur, een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van steden en dorpen. Ook is sport een veel breder beleidsterrein geworden dan in de jaren vijftig. Sport is de Haarlemmerolie van onze tijd! Goed voor de gezondheid, maar ook voor de integratie, sociale cohesie, nationale trots en identiteit. Sport – roept iedereen in koor, politici voorop - zorgt voor verbroedering, tolerantie en inspiratie. Maakt buurten veiliger, zorgt voor betere prestaties op school, helpt tegen overgewicht. Kortom, als er iets een betere samenleving kan creëren, dan sport!

Louis van Gaal

Komen we op de kwestie van lijsttrekker!

Gezien de afkeer en allergie die het Nederlandse publiek ontwikkeld heeft voor sportbestuurders in traditionele zin (een afkeer die Camiel Eurlings nieuw leven heeft weten in te blazen) hoeven we die daar niet te zoeken. 
In de categorie 'lachen gieren brullen', is - gezien de massale achterban die het tv-programma Voetbal Inside bij boekverkiezingen etc. weet te mobiliseren - René van der Gijp ongetwijfeld de juiste man. Serieuzer wordt het al met Erben Wennemars, die na zijn schaatscarrière van praten over sport zijn beroep heeft gemaakt en genereus elke sport aan zijn hart drukt. De politicus Wennemars moet nog wel leren zijn aandacht niet te verdelen over 101 zaken en schnabbels.

Niemand is meer overtuigd van eigen gelijk dan Nederlands laatste succesvolle bondscoach - niet per se een slechte eigenschap voor een politicus

Maar de gedroomde vaandeldrager is natuurlijk Louis van Gaal. Niemand is meer overtuigd van het eigen gelijk dan Nederlands laatste succesvolle bondscoach - niet per se een slechte eigenschap voor een politicus. In 2004 werd Van Gaal al eens benaderd door de Lijst Pim Fortuyn (LPF) om Kamerlid of staatssecretaris van sport te worden. Van Gaal liet weten te hebben afgezegd omdat hij niet alle standpunten van de LPF kon onderschrijven en een politieke carrière niet kon combineren met zijn voetballoopbaan. Nu de coach Van Gaal met pensioen lijkt te zijn gegaan, is er volop ruimte om zijn 'heel de mens' filosofie vrij baan te geven en sportieve gids en vriend te worden van een hele natie. Als lijsttrekker en allesbetweter hoeft hij zich in elk geval achter niemands standpunten te scharen, hij kan ze nog allemaal zelf schrijven.
Foto: Wikimedia

Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Journalisten

Willem Vissers
1 oktober 2014
Voetbalverslaggever De Volkskrant
Pijl
Voetbalverslaggever De Volkskrant
Guus van Holland
2 februari 2015
Pijl
Voormalig chef-sport van NRC Handelsblad
John Volkers
7 juli 2014
Sportredacteur De Volkskrant
Pijl
Sportredacteur De Volkskrant

Laatste nieuws

20 maart 2018
AZ scoort met datagedreven marketing
Pijl
Erkenning voor de prestaties op het veld krijgt AZ door haar afwezigheid in de Europa Leag...
20 maart 2018 // Voetbal
19 maart 2018
Nederlandse Sportraad brengt advies uit over het sportakkoord
Pijl
Onder de titel ‘Akkoord met ambitie’ (ondertitel: Startadvies sportakkoord) heeft de Natio...
19 maart 2018 // Overheid
18 maart 2018
Nieuwe vacatures in de sport bij: KNLTB, Gemeente Den Haag, Watersportverbond
Pijl
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan t...
18 maart 2018 // Bonden