Camiel Eurlings krijgt VOG, ondanks strafblad. Klassenjustitie of ‘ondermaats maatwerk’?

21 september 2017 // Perstribune
Camiel Eurlings krijgt VOG, ondanks strafblad. Klassenjustitie of ‘ondermaats maatwerk’?
Het was een prima en een relevante vraag die de makers van Radio1 zich gisteren stelden: is het normaal dat iemand met een strafblad een VOG krijgt?

Aanleiding was de ‘zaak’ Eurlings. De voormalige wonderboy van het CDA ontving een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), ondanks een justitiële aantekening op zijn strafblad voor het mishandelen van een ex-vriendin.

Nog even de feiten op een rij:

Voormalig minister en KLM-directeur Camiel Eurlings wordt ervan verdacht in 2015 zijn ex-vriendin te hebben mishandeld. Zij zei hierbij een gebroken ellenboog, een hersenschudding en kneuzingen te hebben opgelopen. De zaak werd afgehandeld achter gesloten deuren. Met een schikking werd een rechtszaak voorkomen. Eurlings voerde een werkstraf uit en kreeg een aantekening op zijn strafblad.

Voor NOC*NSF was daarmee de kous nog niet af. De sportkoepel was Eurlings liever kwijt dan rijk en vroeg hem zich terug te trekken als bestuurslid van NOC*NSF. Dat weigerde Eurlings, want hij vond dat hij onschuldig is. Wat de zaak gecompliceerd maakte, was dat NOC*NSF hem niet als bestuurslid kon schorsen of tot aftreden kon dwingen. Eurlings is immers niet door sportkoepel aangesteld als bestuurslid, maar is lid vanwege zijn lidmaatschap van het IOC. Als zodanig is hij automatisch lid van het NOC in zijn geboorteland.

Met een list probeerde NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen Eurlings toch te lozen. Afgelopen zomer werden de statuten van de koepel veranderd: voortaan moest elk bestuurslid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigen

Met een list probeerde NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen Eurlings toch te lozen. Afgelopen zomer werden de statuten van de koepel veranderd: voortaan moest elk bestuurslid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigen, om te garanderen dat hij of zij van onbesproken gedrag is. Afgelopen weken legde elk bestuurslid zo’n VOG op tafel. En dat doet dus nu ook Camiel Eurlings. Ondanks zijn strafblad. 
Nu was de kous voor NOC*NSF wel af. Of zoals Gerard Dielessen gisteren in AD stelde: met de VOG ‘is voor mij persoonlijk het gevoel van ongemak rond Eurlings verdwenen.’ 

Een wel erg gemakkelijke ommezwaai. Want de vraag is natuurlijk: heeft Eurlings die VOG terecht gekregen?

Screeningsautoriteit Justis, een dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid, ‘weegt’ aanvragen voor een VOG als iemand een strafblad heeft. Volgens AD oordeelde de organisatie in dit geval dat de aantekening op het strafblad van Eurlings zijn functioneren als bestuurslid voor de sportkoepel ‘niet in de weg stond’ en dat hem dus een VOG moest worden gegund. 

Een standpunt dat in de uitzending van Radio1 werd herhaald door Aloys Huldy van Justis. Bij iedere aanvraag waarbij sprake is van een strafblad volgt een ‘objectieve’ toets, aldus Huldy. ‘Dat betekent: kan het strafbare feit herhaald worden in de beoogde functie en levert dat een risico op voor de maatschappij? Als dat niet het geval is, dan volgt een afgifte. Is dat wel het geval, dan volgt er nog een subjectieve toets en wordt een afweging gemaakt tussen het belang van de betrokkene en het belang van het risico voor de maatschappij bij de uitoefening van de functie. Dan wordt er gekeken naar allerlei factoren als: hoe lang is het geleden dat het strafbare feit is gepleegd, hoe zwaar is het afgestraft, is het een incident geweest of heeft de persoon meerdere strafbare feiten gepleegd. Dat wordt allemaal tezamen tegen elkaar afgewogen. En als wij vinden dat het te ernstig is, dan zal dat leiden tot een voornemen tot afwijzen.’

Het is dus heel goed mogelijk dat Eurlings de vrouw in kwestie wel degelijk heeft mishandeld. Het is alleen niet bewezen verklaard, al waren er kennelijk genoeg aanwijzingen aanwezig om hem tot schikking te bewegen

In de uitzending kwam ook strafrechtadvocaat Maarten Witlox aan het woord, met enige kritiek op Justis. ‘Een strafblad moet natuurlijk meewegen in de afgifte van een VOG. Dat gebeurt ook. Maar er is ook vaak sprake van ondermaats maatwerk. Dat kan op twee manieren. De eerste is dat iemand al is gestraft, maar toch geen VOG krijgt, hetgeen je kunt zien als dubbel straffen. De tweede is dat iemand geen strafblad heeft, slechts verdachte is, omdat iemand aangifte heeft gedaan, niet onherroepelijk is veroordeeld, en toch geen VOG krijgt. Dan wordt een van de pijlers van de rechtsstaat met voeten getreden.’

Natuurlijk kan het zijn dat Eurlings – de optie die Witlox openhoudt - te grazen is genomen door een wraakzuchtige ex die hem ten onrechte van mishandeling beschuldigt. Maar dat weten we niet, want de zaak is niet voor de rechter geweest, en de werkelijke toedracht blijft in nevelen gehuld. Het is dus heel goed mogelijk dat Eurlings de vrouw in kwestie wel degelijk heeft mishandeld. Het is alleen niet bewezen verklaard, al waren er kennelijk genoeg aanwijzingen aanwezig om hem tot schikking te bewegen. 
In dat geval heeft Justis juist ‘ondermaats maatwerk’ geleverd door wél een VOG af te geven. 

Foto: International Transport Forum

Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Journalisten

Bert Wagendorp
29 juli 2014
Columnist de Volkskrant
Pijl
Columnist bij de Volkskrant
Henk Hoijtink
10 november 2014
Voetbalspecialist en chef sport Trouw
Pijl
Voetbalspecialist en chef sport Trouw
Frans Oosterwijk
2 september 2014
Pijl
Hoofdredacteur Sport & Strategie

Laatste nieuws

16 juli 2018
Buitengame Moon Trees laat gamers in een bos rennen en klimmen
Pijl
Pokémon Go bracht een nieuwe doelgroep aan het be...
16 juli 2018 // Ondernemerschap
12 juli 2018
Johan Cruijff ArenA is met megabatterij nu ook stroomleverancier
Pijl
Eind vorige maand kreeg de Johan Cruijff ArenA de beschikking over het grootste opslagsyst...
12 juli 2018 // Ondernemerschap
7 juli 2018
Nieuwe vacatures in de sport bij: KNLTB, Jeugdfonds Sport en KNHS
Pijl
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan t...
7 juli 2018 // Bonden