Nieuws van Werkenindesport.nl

Nieuwe vacatures in de sport bij: KNLTB, Watersportverbond en KNVvL

14 april 2018 // Bonden
Nieuwe vacatures in de sport bij: KNLTB, Watersportverbond en KNVvL
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR-platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp. 

Recente vacatures uit het werkveld: 


Coördinator Tennisleraren - KNLTB 

Het samenstellen van het programma gericht op de Permanente Ontwikkeling is één van je belangrijkste taken in deze functie. Aan welke workshops hebben tennisleraren behoefte en welke workshops zouden moeten worden toegevoegd aan de bijscholingskalender? Daarbij ben je in staat bepaalde workshops (bijvoorbeeld Tenniskids) zelf te verzorgen. Ook overleg je met en beoordeel je externe partijen die een bepaald deel van de bijscholingscursussen verzorgen. Onze nieuwe collega zal de opleidingen nog verder moderniseren, denk hierbij aan het toevoegen van e-learning. Daarnaast staat het organiseren van de C-opleiding voor de deur. De externe instituten die de Tennislerarenopleiding verzorgen zullen regelmatig bezocht worden door jou om ook daar de kwaliteit te waarborgen. Uiteraard ben je in staat om de inhoudelijke vragen te beantwoorden en tennisleraren te adviseren.

Interesse?


Medewerker P&O - Watersportverbond 

In deze gedeeltelijk nieuwe,  afwisselende functie ben je verantwoordelijk voor een correctie verwerking van alle gegevens rondom de in- door- en uitstroom van het personeel. Je bent het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en managers. De belangrijkste taak is het zelfstandig zorgdragen  voor een (fiscaal) correcte verwerking van de personeels- en salarisadministratie (in AFAS). Verder ben je verantwoordelijk voor de rechtspositionele correspondentie en de signalering van deadlines (voor bijv. aflopende contracten, ziekte, jubilerende medewerkers). Je: beheert alle personeelsdossiers en ziet toe op volledigheid dossier; bereidt (gewijzigde) arbeidsovereenkomsten voor en zorgt voor de verdere afwikkeling; verzorgt en controleert alle rechtspositionele correspondentie en personeelsadministratie; muteert en controleert gegevens op het gebied van salaris en arbeidsvoorwaarden; doet de salarisadministratie tot en met de verwerking naar betalingen en journaalpost registreert, administreert en bewaakt verlofregelingen, zwangerschappen, ziekte; bewaakt en handelt het proces van werving & selectie af.
 
Interesse? 

Administratief Medewerker - KNVvL  

Je hebt een administratieve rol t.b.v. het afdelingsbureau zweefvliegen met als doel diverse bestuursleden en de accountmanager zweefvliegen ondersteuning te verlenen. Je: draagt zorg voor de voorbereiding en afhandeling van de afdelingsvergaderingen; ondersteunt de planning- en verantwoordingscyclus en bewaakt en controleert of noodzakelijke informatie tijdig wordt aangeleverd; draagt zorg voor de registratie en verwerking van de in- en uitgaande correspondentie, e-mail en telefoon; houdt wijzigingen bij van functionarissen van commissies en clubs; verzorgt beoordelingen en administratie van prestatiebrevetten; voert administratie betreffende vliegtuigonderhoud en onderhoudt contacten met de technici en de luchtvaartinspectie; onderhoudt relaties met diverse clubs en leden; organiseert en werkt mee aan evenementen van de organisatie. 

Interesse? 


Topic van de Week: Pas voor 1 juli 2018 je arbocontract aan

De Arbowetgeving is sinds 1 juli 2017 op een aantal punten gewijzigd, onder andere om preventie beter te regelen. Door de invoering van een wettelijk basiscontract voor arbozorg moet de werkgever in een nieuw contract met de arbodienst of de bedrijfsarts verplicht een aantal zaken opnemen.

Lees verder op werkenindesport.nl  


Powered by

Werkenindesport.nl
  • werkenindesport.nl is een initiatief van NOC*NSF, de sociale partners in de sport (Werkgevers in de Sport (WOS), FNV Sport, CNV, De Unie) samen met Randstad als Partner in Sport van NOC*NSF. 

  • werkenindesport.nl biedt vanuit 1 plek alle actualiteit, informatie, helpdesk, HR-producten en diensten over werken en werkgeverschap binnen de sportbranche. Deze informatie is speciaal bedoeld voor directies (werkgevers), managers P&O, werknemers en topsporters, en bijzonder (geassocieerde) leden van NOC*NSF en WOS.

  • Website werkenindesport.nl

Meer nieuws van Werkenindesport.nl

20 mei 2018
Nieuwe vacatures in de sport bij: Rotterdam Topsport, KNSB en NBB
Pijl
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan t...
20 mei 2018 // Bonden
6 mei 2018
Nieuwe vacatures in de sport bij: NOC*NSF, KWBN en GTV Zwieps
Pijl
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan t...
6 mei 2018 // Bonden
28 april 2018
Nieuwe vacatures in de sport bij: KNVB, JBN en GV Dalto
Pijl
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan t...
28 april 2018 // Bonden