Nieuws van Werkenindesport.nl

Nieuwe vacatures in de sport bij: SportFriends, KNZB en Kenniscentrum Sport

17 december 2017 // Bonden
Nieuwe vacatures in de sport bij: SportFriends, KNZB en Kenniscentrum Sport
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan terecht op werkenindesport.nl. Het HR-platform biedt naast vacatures een bundeling van informatie over werk en werkgeverschap in de sport. Zelf een vacature plaatsen als sportorganisatie? Dat kan op dit moment kosteloos. Wekelijks worden er op Sport & Strategie drie interessante vacatures uitgelicht en één onderwerp. Deze week zijn dat de volgende drie vacatures: Combinatiefunctionaris sport bij SportFriends, Projectleider opleidingen bij KNZB en Adviseur team Kennis, Kwaliteit en Valideren bij Kenniscentrum Sport.

Recente vacatures uit het werkveld: 


Combinatiefunctionaris sport - SportFriends    

De werkvelden van de combinatiefunctionaris sport zijn: buurt/wijk, sportvereniging en onderwijs. Binnen deze werkvelden bevorder je op een enthousiaste en gemotiveerde wijze het sport- en beweeggedrag van de jeugd en de jongeren. In deze functie ben je zowel lesgever als organisator. Daarnaast ondersteun je het technisch kader van een drietal sportverenigingen. Tot je taken behoren onder meer: Het verzorgen van bewegingsonderwijs in het primair- en speciaal onderwijs. In samenwerking met het primair- en speciaal onderwijs het organiseren en het uitvoeren van sport- en beweegactiviteiten na schooltijd (o.a. de verdere ontwikkeling van de schoolsportvereniging in het speciaal onderwijs).

Interesse? 


Projectleider opleidingen - KNZB 

Als projectleider opleider ben je verantwoordelijk voor de visie, ontwikkeling en uitrol van de opleidingen van de KNZB. In 2017 is een vernieuwd opleidingsplan geschreven wat nu uitgerold moet worden. Je bent een ambitieuze medewerker en bent goed in het geven van sturing op hoofdlijnen. Je hebt een visie op opleidingsvlak, snapt hoe trainers opgeleid moeten worden en weet welke didactische invalshoek hierbij past. Daarbij bewaak je inhoud en budget en doe je voorstellen om doelen en resultaat te bewerkstelligen. Naast jouw resultaatgerichtheid zorg je voor borging in de organisatie en houd je betrokkenen op de hoogte van de vorderingen. Het is een zeer uitdagende functie waarbij rekening gehouden moet worden met verschillende actoren en uitdagingen in de uitrol van het vernieuwde opleidingsplan.

Interesse?

Adviseur team Kennis, Kwaliteit en Valideren - Kenniscentrum Sport  

Sport- en beweeginterventies worden regelmatig als middel ingezet bij het realiseren van maatschappelijke doelen. Denk aan het verbeteren van gezondheid, het vergroten van leefbaarheid in wijken, het versterken van participatie van mensen met een beperking, arbeidsre-integratie of het terugdringen van eenzaamheid bij ouderen. Als lid van team KK&V begeleid en adviseer je interventie-eigenaren bij het theoretisch onderbouwen van de interventie. Je bent vertrouwd met wetenschappelijke werkwijzen en je bent een gelijkwaardige gesprekspartner voor leden van de erkenningscommissie Sport en Bewegen. Je levert een bijdrage aan het koppelen van interventies aan maatschappelijke vraagstukken, aan het identificeren van werkzame elementen en aan de ontwikkeling van programma’s tot erkende interventies.

Interesse?


Topic van de Week: Duurzame inzetbaarheid sportmedewerker kan beter

Het imago van de sportmedewerker is dat deze wat gezonder en sportiever leeft dan werknemers in andere branches. Dus dan zal hij of zij ook wel duurzamer inzetbaar zijn. Maar is dat eigenlijk wel zo? Tijdens de inspiratiesessie voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van de WOS bleek een aantal van die aannames te kloppen, maar er is wel degelijk ruimte voor verbetering.
Lees verder op werkenindesport.nl 


Powered by

Werkenindesport.nl
  • werkenindesport.nl is een initiatief van NOC*NSF, de sociale partners in de sport (Werkgevers in de Sport (WOS), FNV Sport, CNV, De Unie) samen met Randstad als Partner in Sport van NOC*NSF. 

  • werkenindesport.nl biedt vanuit 1 plek alle actualiteit, informatie, helpdesk, HR-producten en diensten over werken en werkgeverschap binnen de sportbranche. Deze informatie is speciaal bedoeld voor directies (werkgevers), managers P&O, werknemers en topsporters, en bijzonder (geassocieerde) leden van NOC*NSF en WOS.

  • Website werkenindesport.nl

Meer nieuws van Werkenindesport.nl

18 augustus 2018
Nieuwe vacatures in de sport bij KNHB, Sportservice Zwolle en WSDH
Pijl
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan t...
18 augustus 2018 // Bonden
7 juli 2018
Nieuwe vacatures in de sport bij: KNLTB, Jeugdfonds Sport en KNHS
Pijl
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan t...
7 juli 2018 // Bonden
30 juni 2018
Nieuwe vacatures bij: NOC*NSF, Gelderse Sportfederatie en Sport bso T2
Pijl
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan t...
30 juni 2018 // Bonden