Nieuws van Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO)

Tonny Pijnappels wint SPECO-award voor scriptie over identiteit van N.E.C.

7 oktober 2016 // Ondernemerschap // Door: Tonny Pijnappels
Tonny Pijnappels wint SPECO-award voor scriptie over identiteit van N.E.C.
Onlangs won student Tonny Pijnappels de SPECO-award voor zijn scriptie over de identiteit van voetbalclub N.E.C. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt door alumnivereniging van SPECO BVVS. Tonny Pijnappels vat zijn scriptie kort samen:   

Gedurende mijn afstudeerstage bij N.E.C. heb ik een onderzoek uitgevoerd naar de identiteit van N.E.C. en het imago van N.E.C. onder zakelijke relaties. Het onderwerp is tot stand gekomen doordat N.E.C. een aantal jaren geleden een nieuwe visie heeft geformuleerd en wil weten of het gelukt is om deze visie over te dragen. Om de gewenste identiteit te meten zijn er documenten en visieplannen geraadpleegd en zijn er tevens interviews afgenomen met het management. Om de werkelijke identiteit in kaart te brengen zijn er interviews afgenomen met medewerkers. 

Verschil in werkelijke en fysieke identiteit

De fysieke identiteit is gemeten door alle beelddragers te analyseren. Vervolgens is extern het imago gemeten door interviews af te nemen in de verschillende segmenten van de sponsorpiramide. Het strategische model dat centraal heeft gestaan tijdens het onderzoek is het gap-model van Jaap van der Grinten (2010). Dit model meet verschillen tussen de gewenste identiteit enerzijds en de werkelijke- (1) en fysieke identiteit (2) en het werkelijke imago (3) anderzijds. Uit onderzoek is gebleken dat er op alle drie de niveaus verschillen aanwezig zijn. 

Allereerst bleek dat medewerkers N.E.C. net wat anders typeren dan dat het management dat doet. Medewerkers vinden het mede daardoor lastig om de kernwaarden van N.E.C. door te vertalen naar gedrag en communicatie. Daarnaast is het aan de hand van de fysieke identiteit lastig op te maken waar N.E.C. voor staat en wat haar kernwaarden zijn. Tot slot worden de visie van N.E.C. en de bijbehorende kernwaarden door zakelijke relaties anders geïnterpreteerd. Het verhelpen van deze gaps vroeg naar mijn idee om een integrale aanpak. Dit omdat de kans reëel is dat gap 1 en 2 hebben geleid tot het ontstaan van gap 3. Aan de hand van deze conclusies uit het onderzoek zijn er daarom op alle drie de niveaus aanbevelingen geformuleerd. 

Aanbevelingen

De belangrijkste aanbevelingen luiden als volgt: 
  1. 1. Aanscherpen van identiteit en kernwaarden. Brainstormsessie met alle medewerkers (interactievisie).  
  2. 2. Herzien van de fysieke identiteit. Waar je voor staat dien je uit te stralen in gedrag en communicatie. Daarnaast dienen de geformuleerde kernwaarden terug te komen in de fysieke uitstraling in en rondom het stadion. (corporate art). 
  3. 3. Creatief, persoonlijk en authentiek ‘corporate’ communicatie concept opleveren dat aansluit bij (strategische) doelstellingen zoals productontwikkeling en zakelijk N.E.C. op maat.

#SamenbeterNEC 

Het corporate communicatie adviesplan wat daaruit is ontwikkeld is een antwoord op de probleemstelling. Om het gewenste resultaat te bereiken is daarbij gekozen voor een storytelling concept. Op deze manier moet het verhaal van N.E.C. tot leven worden gebracht. Uit onderzoek blijkt dat dit de meest geschikte wijze is om het verhaal van N.E.C. te vertellen. Dit dient uiteindelijk bij te dragen aan het realiseren van de gewenste imagotransfer richting de zakelijke markt. Het concept betreft video-items waarbij zakelijke relaties een platform krijgen om één kernwaarde van N.E.C. in relatie tot hun bedrijf toe te lichten. N.E.C. ontwikkelt hierdoor ambassadeurs en deze krijgen hier exclusieve content voor terug. Dit is een voorbeeld van #SamenBeterNEC zoals de visie luidt. Aan deze video-items is tevens een gamification element toegevoegd. Hierdoor worden zakelijke relaties om de videoitems wekelijks te blijven bekijken.Powered by

Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO)
  • Fontys Economische Hogeschool Tilburg is marktleider met haar sportbusiness gerelateerde opleidingen: SPECO Sportmarketing, SPECO Sportcommunicatie en de Johan Cruyff Academy.

  • Als je SPECO Sportmarketing gaat studeren, kun je na je opleiding meteen aan de slag in de onbegrensde wereld van sportmarketing. De combinatie van marketing-, financiële en natuurlijk sportkennis opent deuren voor je bij bedrijven, overheden en sportbonden.

  • Via SPECO Sportcommunicatie kun je je ontwikkelen tot communicatie specialist, gericht op de sport. Op de Johan Cruyff Academy volgen topsporters de opleiding Sportmarketing (een differentiatie van de hbo-opleiding Commerciële Economie).

Meer nieuws van Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO)

27 oktober 2017
Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlengen samenwerking
Pijl
Arko Sports Media (ASM) en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (FEHT) hebben hun brede s...
27 oktober 2017 // Media
27 september 2017
Marketingplan New Heroes Basketball van winnaar SPECO-Award
Pijl
Ralf de Pagter won onlangs de SPECO-Award van de afstudeerlichting juli 2017. In zijn...
27 september 2017 // Ondernemerschap
22 september 2017
Ralf de Pagter winnaar SPECO-Award
Pijl
Ralf de Pagter heeft de SPECO-Award van de afstudeerlichting juli 2017 gewonnen. De SPECO-...
22 september 2017 // Ondernemerschap