Nieuws van Sport & Zaken

Zet medewerkers in hun kracht met sport!

26 november 2015 // Ondernemerschap
Zet medewerkers in hun kracht met sport!
Veel bedrijven hebben er mee te maken; een reorganisatie. Als bedrijf wilt u uw boventallig verklaarde medewerkers graag zoveel mogelijk ondersteunen om het perspectief op het verkrijgen op nieuw werk te vergroten. Sport kan hierbij een hulpmiddel zijn. Sport & Zaken heeft bij Stichting Philadelphia Zorg aikido, wandelen en boksen ingezet om de medewerkers te leren focussen, weer in hun kracht te zetten en grenzen te laten verleggen. Dit helpt ze fysiek en mentaal sterk naar de toekomst te kunnen kijken.    

Philadelphia 

Philadelphia is een landelijke zorginstelling die zich richt op de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2012 raken de forse veranderingen en bezuinigingen in de zorg ook Philadelphia. Om hierop in te spelen heeft Philadelphia besloten tot een herinrichting  van de organisatie waar een reorganisatie deel vanuit maakt. Philadelphia heeft door de samenwerking met  betrokken partijen een  innovatief en vernieuwend aanbod aan de medewerkers aangeboden waar het sportaanbod van Sport & Zaken onderdeel van uitmaakte. 

Het mobiliteitstraject

Uitgangspunt voor het Sociaal Plan is dat werkgever en werknemer zich gezamenlijk inspannen om de kansen op het verkrijgen van nieuw werk zo groot mogelijk te maken. Het  vinden van Nieuw Perspectief voor de werknemer staat daarbij centraal. Philadelphia heeft hierbij het Landelijk Coördinatieteam Mobiliteit ingericht om centraal de uitvoering van de maatregelen binnen het Sociaal Plan te faciliteren en te coördineren. 

Om het mobiliteitstraject goed te begeleiden heeft het LCM onder andere de expertise van Staatvandienst ingeschakeld. Staatvandienst begeleidt medewerkers  op weg naar Nieuw Perspectief. Daarnaast  wordt samengewerkt met Altersum (financieel advies), CVE (EVC: erkenning voor verworven competenties), Resilians (persoonlijke coaching)  en Sport & Zaken (medewerkers middels sport in hun kracht zetten).         

Tijdens speciaal georganiseerde mobiliteitsmarkten komen de aangezegde medewerkers in aanraking met het totaalaanbod van Philadelphia. Via de mobiliteitsmarkt presenteerden de samenwerkingspartners hun dienstverleningsaanbod. Dit was voor de desbetreffende werknemers ook het eerste contact met het aanbod van Sport & Zaken. Als een aangezegde medewerker heeft gekozen voor het mobiliteitstraject, wordt door de medewerker, consultant van Staatvandienst en de loopbaancoach van Philadelphia een persoonlijk mobiliteitsplan opgesteld. 

Het persoonlijk mobiliteitsplan betreft een periode van negen maanden met daarbinnen drie verschillende fases.  Tijdens de eerste fase krijgt de medewerker inzicht in zijn/haar persoonlijke situatie (inzichtfase). In de tweede fase, de overzichtsfase,  gaat de medewerker daadwerkelijk aan de slag. De derde fase is de uitzichtfase. In deze fase ligt de focus voornamelijk op het vinden van een nieuwe baan. Het sportaanbod van Sport & Zaken is in de tweede fase opgenomen.

Aikido, wandelen en boksen

Het opnemen van het sportaanbod van Sport & Zaken in het mobiliteitstraject is voor Philadelphia een zeer bewuste keuze geweest. De medewerker wordt niet enkel mentaal, maar ook fysiek in beweging gezet. Sport wordt hierbij als metafoor gebruikt om medewerkers in hun kracht te zetten. Om dit te kunnen bereiken is gekozen voor de sporten aikido, wandelen en boksen.   

Aikido heeft als doel om het geloof in eigen kunnen te bevorderen, weerbaarder te worden en het versterken van de eigen kracht. Ten tijde van een aangezegd ontslag is de innerlijke energie minder en kan men last hebben van apathie. Met deze Japanse vechtkunst wordt ervoor gezorgd dat de persoonlijke kracht, de ki, weer gaat bloeien. De aangezegde medewerker gaat weer geloven in zichzelf, krijgt meer zelfvertrouwen en het wordt duidelijk dat de toekomst in de handen ligt van de medewerker zelf. 

Ik wist niet dat de innerlijke kracht zo sterk was. Ik heb geleerd nog meer mijn grenzen te stellen en te leren voelen wanneer iets niet goed voelt en dat 'ik' degene ben die daar iets aan kan veranderen.(medewerker Philadelphia)


Tijdens de wandelworkshops leert de aangezegde medewerker, om in tijden van onzekerheid, ruimte te geven aan de eigen gedachten en om mentaal tot rust te komen. Door bijvoorbeeld een wandeling te maken in stilte en daarna met lotgenoten in gesprek te gaan leert men om de geestelijke stress te verminderen en meer inzicht te krijgen in de situatie waarin men verkeert.  Bij boksen gaat men in op het belang van doelen stellen en het focussen op de toekomst. Boksoefeningen, zoals sparren, worden hierbij als metafoor ingezet om eigen grenzen te kunnen stellen, bewust te zijn van de eigen competenties, om te gaan met stress tijdens het mobiliteitstraject en te zoeken naar Nieuw Perspectief.   

'De sterke vertaalslag van de training naar mijn situatie en daarbij steeds de vraag: wat ga ik zelf brengen en wat heb ik hiervoor nodig, spraken me erg aan.’ (medewerker Philadelphia)

Gezien de landelijke spreiding  van Philadelphia, zijn de sportworkshops op verschillende locaties in het land aangeboden. Elk sportaanbod bestond uit een begin- en vervolgworkshop. Op deze manier is daadwerkelijk ingestoken op inhoud, zodat de aangezegde medewerker zoveel mogelijk resultaat kon behalen.

Sport & Zaken als partner van uw reorganisatie 

Het inzetten van sport als middel kan op een positieve wijze bijdrage aan het effectief doorvoeren van een reorganisatie binnen een bedrijf. Het letterlijk en figuurlijk in beweging brengen van de medewerkers zorgt ervoor dat zij versneld met positieve energie de toekomst weer tegemoet gaan.   

"Er zit meer kracht in mezelf dan ik had gedacht. Door dit te voelen/ervaren en in het hier en nu te zijn kan ik dit inzetten in de praktijk en kan ik mezelf helpen en vertrouwen in mezelf vergroten."  (medewerker Philadelphia)   

Monique van Dijk (Staatvandienst): "Het aanbod van Sport & Zaken brengt  de aangezegde medewerker letterlijk en figuurlijk in beweging, zodat deze met perspectief naar de toekomst gaat kijken."


Powered by

Sport & Zaken
  • Sport & Zaken is de matchmaker tussen sport en bedrijfsleven. Tussen sportorganisaties en bedrijven met hart voor sport brengen wij samenwerkingen tot stand, die voor beide partijen rendement opleveren

  • Onze missie; een optimale samenwerking tussen sport en bedrijfsleven voor een sportiever, vitaler en sterker Nederland

  • Bij onze stichting zijn ruim 250 bedrijven aangesloten die zich willen verbinden met sportbonden en – verenigingen en maatschappelijke sportorganisaties die versterking kunnen gebruiken

  • Ons motto: Samen Sterk voor Sport! 

  • Website Sport & Zaken

Meer nieuws van Sport & Zaken

7 juni 2016
European Company Games komen naar #Arnhem2021!
Pijl
Na maanden van voorbereiding was het afgelopen zondag zov...
7 juni 2016 // NGO's
21 januari 2016
Verzekeringsmaatschappij a.s.r. nieuwe partner van Sport & Zaken
Pijl
Sport & Zaken en een aantal sportorganisaties, waarond...
21 januari 2016 // Ondernemerschap
19 november 2015
IHC Merwede winnaar Vitaliteitsbattle 2015 met uniek plan tegen werkstress
Pijl
De Vitaliteitsbattle werd op 17 november jl. voor de ...
19 november 2015 // Ondernemerschap