'Tijd om niet langer kennis aan te reiken, maar zelf iets te doen’

11 augustus 2017 // Opinie // Door: Koen Breedveld
'Tijd om niet langer kennis aan te reiken, maar zelf iets te doen’
Centraal in de doelstellingen van Reddingsbrigade Nederland (oftewel de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen) staat het voorkomen en het bestrijden van de verdrinkingsdood.
Ik vond dat het tijd werd om zelf ergens aan het roer te staan en niet langer anderen te vertellen hoe zij moeten sturen – wat je als beleidsgerichte opdrachtonderzoeksorganisatie in de sport natuurlijk heel erg doet. Het Mulier Instituut doet onderzoek voor andere partijen en geeft suggesties welke kant ze op kunnen. Ik vond dat het tijd werd om niet langer kennis aan te reiken, maar zelf iets te doen, iets te veranderen. Ik heb me nooit alleen wetenschapper gevoeld.

De Reddingsbrigade heeft als centrale missie ‘het voorkomen van de verdrinkingsdood’. Die missie sluit nauw aan bij het onderzoekswerk dat ik heb gedaan op het terrein van zwemvaardigheid. We hebben bij Mulier in het verleden veel rapporten gemaakt over de zwemsport, schoolzwemmen, zwemdiploma’s en zwembaden. Dat keert allemaal terug in mijn nieuwe functie als directeur van de Reddingsbrigade. 

Overal waar open water is zorgt de Reddingsbrigade voor de aanwezigheid van boten en opgeleide mensen die in actie kunnen komen als de situatie daar om vraagt.

De Reddingsbrigade maakt zich er al 100 jaar sterk voor dat Nederlanders kunnen genieten van het water en dat zo weinig mogelijk mensen verdrinken. Enerzijds door voorlichting geven te geven, anderzijds door mensen op te leiden die in geval van nood handelend kunnen optreden op en rond het water. De Reddingsbrigade telt ruim 25.000 leden, 170 lokale reddingsbrigades en 5000 vrijwilligers, die allemaal precies weten wat ze moeten doen als het mis gaat op het water. Overal waar open water is zorgt de Reddingsbrigade voor de aanwezigheid van boten en opgeleide mensen die in actie kunnen komen als de situatie daar om vraagt. Ook de toezichthouders op en rond de zwembaden zijn vaak opgeleid door de Reddingsbrigade. Al die mensen maken zich druk om een oer-Hollands thema, de veiligheid op het water, en doen dat op een oer-Hollandse manier, met verenigingen en vrijwilligers. Ik vind het prachtig om daar deel van uit te mogen maken en me voor dat doel in te zetten.

Behalve door de Reddingsbrigade wordt de veiligheid op het Nederlandse water ook gewaarborgd door de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM). Beide organisaties hebben hun eigen doelstelling, kracht en filosofie, maar werken veel met elkaar samen. Belangrijkste verschil is dat het de KNRM is die in actie komt bij een schipbreuk, terwijl de Reddingsbrigade vooral handelend optreedt aan de rand van open water, en niet alleen aan de kust.

Ik vertrek bij het Mulier Instituut in de wetenschap dat de organisatie er uitstekend voor staat.

De Reddingsbrigade is een van de oudste sportbonden van Nederland en als zodanig lid van NOC*NSF. Uiteraard is daarin enige overlap met de Koninklijke Nederlandse Zwembond, in de zin dat we ons beiden inspannen dat iedere Nederlander leert zwemmen en dat een leven lang blijft doen. Maar er is een veel groter gebied waarin we elkaar juist niet overlappen. De KNZB is primair georiënteerd op de zwemsport, hoofdzakelijk in zwembaden. En hoewel ook binnen de Reddingsbrigade een sport wordt beoefend, lifesaving, reddend zwemmen, ligt bij ons de focus op het thema veiligheid op open water.

Ik vertrek bij het Mulier Instituut in de wetenschap dat de organisatie er uitstekend voor staat. Het Instituut vervult een onbetwiste rol in het Nederlandse sportonderzoeklandschap en ik ben er vast van overtuigd dat het zittende team over alle capaciteiten en vaardigheden bezit om die rol verder uit te bouwen. Dát het instituut er zo goed voorstaat, was voor mij mede reden op zoek te gaan naar iets anders. Ik was er zelf aan toe, maar ook voor de organisatie is het goed als er af en toe een wisseling van de wacht plaatsvindt. Dan krijgen de mensen die er werken de ruimte om zich door te ontwikkelen en de belangrijke debatten in de sport -zoals de vitalisering van sportverenigingen, de zorg dat iedereen gaat sporten en niet alleen hoger opgeleiden, en de eigen positie ten opzichte van het ministerie van VWS, NOC*NSF, kenniscentrum Sport en universiteiten en hogescholen- te voeden met nieuwe visies en ideeën. In die zin is het goed dat ik na tien jaar plaats maak voor een ander.

Er zit in Nijmegen een enorme potentie, met veel synergie tussen de betrokken partijen, op het vlak van Sport, Bewegen en Gezondheid.

Mijn functie van directeur-bestuurder was gekoppeld aan het bijzonder hoogleraarschap Sportsociologie in Nijmegen, dus ik vertrek ook daar. Voor mij persoonlijk was het hoogleraarschap ook een mooie manier om mijn academische hart te laten spreken en me op een andere manier met sportonderzoek bezig te houden dan bij Mulier als beleidsgerichte organisatie mogelijk was. Het betrof een benoeming voor één dag per week, waarin ik promovendi begeleidde en twee cursussen gaf: Sportsociologie en Beleid, en de Engelstalige cursus Sport Sociology voor een internationaal studentenpubliek. Het laatste half jaar heb ik me ook erg ingespannen om alle mensen in het Nijmeegse die bezig waren met sportonderzoek -op de Radboud Universiteit, het Universitair Medisch Centrum (Radboudumc) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) – met elkaar te verbinden en netwerken te vormen. Er zit in Nijmegen een enorme potentie, met veel synergie tussen de betrokken partijen, op het vlak van Sport, Bewegen en Gezondheid. Ik ben heel tevreden dat ik daar een aanzet voor heb kunnen geven en blij dat het verder wordt uitgebouwd.


  • Koen
    Door: Koen Breedveld
    Directeur Mulier Instituut
    Na ruim tien jaar vertrekt Koen Breedveld als directeur-bestuurder van het Mulier Instituut. Per 1 september 2017 treedt hij in dienst als directeur van Reddingsbrigade Nederland. Zijn taken bij het Mulier Instituut worden overgenomen door huidig algemeen directeur-bestuurder Hugo van der Poel.


    Pijl
Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Opiniemakers

Michiel van Rijn van Alkemade
4 november 2015
Pijl
Michiel van Rijn van Alkemade (MVRVA consultancy) is zelfstandig ondernemer in de sport en...
Jelle Goes
17 mei 2016
Pijl
Jelle Goes was van oktober 2013 tot mei 2017 technisch manager en technisch manager jeugd...
Martine Prange
13 oktober 2015
Pijl
Martine Prange is Assistant Professor geschiedenis van de c...

Laatste nieuws

18 augustus 2018
Nieuwe vacatures in de sport bij KNHB, Sportservice Zwolle en WSDH
Pijl
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan t...
18 augustus 2018 // Bonden
17 augustus 2018
Ode aan de Sportvereniging door Rudmer Heerema:
Pijl
In het vakblad Sport & Strategie (editie 3-2018) laten we een klaroenstoot klinken en...
17 augustus 2018 // Bonden
15 augustus 2018
Sportimpuls geeft ouderensport in Lisse een zetje in de rug
Pijl
Lisse is een sportief dorp in de Bollenstreek. Toch is het aanbod voor 65-plussers matig,...
15 augustus 2018 // Overheid

Partnernieuws

Accres Accres maakt sportaccommodaties gemeente Apeldoorn duurzamer
Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een ‘schone’ investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij KNHB, Sportservice Zwolle en WSDH
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Droombaan in het buitenland?