'Het is een zooitje geworden'

10 februari 2018 // Opinie // Door: Prof. mr. Marjan Olfers
'Het is een zooitje geworden'

Hoogleraar sport & recht Marjan Olfers over de juridische krachtmeting tussen IOC en CAS

Het Court of Arbitration is het hoogste rechtsorgaan binnen de sport. Elke individuele sporter kan daar in hoogste instantie naar toe, of het nu om doping gaat of andere geschillen. Van het CAS verwachten we dat het uitspraken doet die in het belang zijn van de sport in zijn geheel. Het CAS is onafhankelijk en zit aan niemands touwtjes, ook niet aan die van het IOC. Tegelijkertijd mag het IOC uiteindelijk zelf bepalen wie op haar feestje komt, dat is haar recht als vereniging. Het IOC kan dus zeggen: CAS, prima wat je vindt en oordeelt, maar we nodigen die en die mensen toch niet uit. Het Olympic Charter bevat namelijk een artikel dat zegt het IOC bepaalt wie tot de Olympische Spelen wordt toegelaten.

Middels het Olympic Charter heeft het IOC dus heel veel macht. Er speelt echter nog iets anders en daar heeft het IOC zich mijns inziens in deze zaak aan vertild: Russische atleten hebben naar het oordeel van het IOC collectief de dopingregels overtreden, maar het is niet in alle individuele gevallen onomstotelijk vast komen te staan dat ze daadwerkelijk doping hebben gebruikt. Tweede punt is dat de atleten door het IOC levenslang werden geschorst, ook voor toekomstige Olympische Spelen, wat disproportioneel is.

Uitzonderlijke situatie

Ik kan prima begrijpen dat het CAS met deze collectieve schorsing niet akkoord is gegaan. Ik dacht alleen, en mijn collega’s in het buitenland, Engeland, Amerika etc. zaten op dezelfde lijn, dat het CAS zou hebben gezegd: dit is een uitzonderlijke situatie, die de geloofwaardigheid van de sport en van de Olympische Spelen in het geding brengt. En een uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke maatregelen, dus we accepteren de schorsing van het IOC. 

Wel schrappen we het disproportionele aspect, het feit dat de maatregel ook voor toekomstige Olympische Spelen geldt. Maar dat heeft het CAS dus niet gedaan. Waardoor er nu veel meer Russische sporters, onder neutrale vlag weliswaar, naar de Spelen komen dan IOC wilde en het eigenlijk een zooitje is geworden. Je kunt zeggen: lang leve de rechtspraak, maar je kunt je ook afvragen: is het in het belang van de sport dat het IOC zo’n draai om de oren heeft gekregen van het CAS?

Je kunt zeggen: lang leve de rechtspraak, maar je kunt je ook afvragen: is het in het belang van de sport dat het IOC zo’n draai om de oren heeft gekregen van het CAS?

Dat vervolgens 45 Russische sporters van wie CAS de schorsing heeft opgeheven, in die uitspraak  aanmoediging hebben gezien om deelname aan de Olympische Spelen af te dwingen, kan ik me voorstellen. Net als in afwijzing van die vordering. Het CAS gaat daar namelijk niet over; uiteindelijk gaat het IOC over deelname aan de Spelen, zo simpel is het. Zij mogen zelf bepalen wie ze toelaten. Toch is het bijna niet uitlegbaar: de schorsing is van tafel, maar die atleten mogen toch niet deelnemen. 

Genereus gebaar

IOC en CAS hebben nu wel iets te bespreken met elkaar. Want als het CAS een schorsing opheft, die de grondslag was voor niet-deelname aan de Spelen, dan zou een atleet moeten kunnen deelnemen als die schorsing eenmaal is opgeheven. Met het opheffen van die schorsing vervalt immers de grondslag voor niet-deelname. Mijns inziens had het IOC zich bij dat oordeel moeten neerleggen. En vervolgens een genereus gebaar moeten maken door de betrokken atleten toe te laten.

Want nu stoelt de niet-toelating alleen maar op het feit dat het IOC als organisator van die Spelen mag zeggen wie het wel en niet toelaat. Het CAS kan veel, maar wat het dus niet kan is recht op deelname afdwingen. In het Olympic Charter staat namelijk dat het IOC bepaalt wie mag deelnemen en wie niet. Het IOC kan dus zeggen: de Olympische Spelen is mijn feestje en wie ik niet aanwezig wil hebben, nodig ik niet uit. 

Het CAS kan veel, maar wat het dus niet kan is recht op deelname afdwingen

Voor de rechtspositie van een sporter is het natuurlijk wrang dat hij of zij, ook al is de schorsing van tafel, daarmee nog niet het recht heeft gekregen om deel te nemen. Terwijl dat in principe communicerende vaten horen te zijn. Het recht op olympische deelname hangt echter van meer zaken af dan alleen een opgeheven schorsing. Of je door je land wordt geselecteerd bijvoorbeeld, of je wel aan de prestatie-eisen voldoet die worden gesteld.

Fair play 

Vanwege die aanvullende regels en voorwaarden kan het CAS dus niet zeggen: de schorsing is van tafel, nu kan de sporter automatisch meedoen. Het CAS kan hooguit zeggen dat wanneer een sporter aan alle voorwaarden voldoet en alleen door een schorsing wordt verhinderd deel te nemen, er recht op deelname ontstaat als die schorsing van tafel is. Dat zou fair play zijn richting de individuele atleet en het zou mooi zijn als het IOC bereid is zulks op te nemen in het Olympic Charter.


Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Opiniemakers

Tom Touber
29 maart 2016
Pijl
Tom Touber (51) was van september 2012 – maart 2016 Chief...
Anneke Panella-Drijver
27 oktober 2017
Eigenaar Improve Your Business English
Pijl
Coach zakelijk Engels / Eigenaar van Improve Your Business English / Author van Master You...
Mirjam Admiraal
20 november 2015
Pijl
Mirjam Admiraal werkt sinds 1 augustus 2015 als onderzoeker...

Laatste nieuws

20 maart 2018
AZ scoort met datagedreven marketing
Pijl
Erkenning voor de prestaties op het veld krijgt AZ door haar afwezigheid in de Europa Leag...
20 maart 2018 // Voetbal
19 maart 2018
Nederlandse Sportraad brengt advies uit over het sportakkoord
Pijl
Onder de titel ‘Akkoord met ambitie’ (ondertitel: Startadvies sportakkoord) heeft de Natio...
19 maart 2018 // Overheid
18 maart 2018
Nieuwe vacatures in de sport bij: KNLTB, Gemeente Den Haag, Watersportverbond
Pijl
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan t...
18 maart 2018 // Bonden

Partnernieuws

Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNLTB, Gemeente Den Haag, Watersportverbo...
Arko Sports Media Congres Optimaal Herstel: toegepast in sport, gezondheidszorg en bedrijfsle...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Sport & Zaken European Company Games komen naar #Arnhem2021!
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Hogeschool Rotterdam Opleiding SportMarketing & Management tekent samenwerkingsovereenkomst met ...
Improve Your Business English Engelse netwerkvragen die scoren