De opmars van de lokale partijen lijkt in het voordeel van de sport

22 maart 2018 // Opinie // Door: André de Jeu
De opmars van de lokale partijen lijkt in het voordeel van de sport
Het is niet zo dat sport & bewegen de afgelopen tijd een geweldig issue is geworden op lokaal niveau en bovenaan de politieke agenda stond. Tenzij er in een gemeente een stevig, actueel debat werd gevoerd over de herinvoering van het schoolzwemen of de sluiting van een zwembad of sporthal. Daarvoor zijn, landelijk en lokaal, kwesties als bouwen, woningen, zorg, onderwijs te belangrijk.

Toch is de campagne die we samen met NOC*NSF, de provinciale sportorganisaties, het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport hebben gevoerd om sport hoog op de gemeentelijke agenda te krijgen, wel degelijk succesvol is geweest. Dat zag je terug in de programma’s van politieke partijen, waarvan sport soms een heel hoofdstuk uitmaakte en waar niet zelden hele alinea’s en hoofdstukken uit de tools en het publiciteitsmateriaal die we hadden ontwikkeld, waren overgenomen.

Het belang van sport – naast de intrinsieke lol ervan -  als instrument om beleidsdoeleinden zoals integratie, participatie en een vitale bevolking te bewerkstelligen, zag je terug in de programma’s van veel partijen. Ook het versterken van sportverenigingen scoorde overal hoog. Het volgende, nog belangrijker meetmoment is natuurlijk of die aandacht straks ook gematerialiseerd gaat worden in de college-akkoorden. Ik verwacht van wel. Temeer daar sport, zoals dat ook het geval is in de landelijke politiek, in geen enkele gemeente een breek- of twistpunt is tussen politieke partijen.

Het volgende, nog belangrijker meetmoment is natuurlijk of die aandacht straks ook gematerialiseerd gaat worden in de college-akkoorden. Ik verwacht van wel

De eensgezindheid over het belang van een goed sportbeleid is zelfs zo algemeen dat het onmogelijk valt uit te maken bij welke partij de sport het beste af is. Je kunt niet zeggen: CDA is meer sportminded dan VVD of SP. Dat zie je weerspiegeld in de wethoudersposten sport in de grote steden. In Amsterdam zit iemand van de VVD, in Rotterdam van D66, in Eindhoven en Utrecht van de SP en in Den Haag van de PvdA. Beter kan de eendracht niet worden verbeeld. Partijen verschillen hoogstens in de topics die prioriteit krijgen. De SP strijdt, lokaal en in de Tweede Kamer, altijd voor herinvoering van het schoolzwemmen, het CDA maakt altijd een punt van sterke sportverenigingen. Maar het is niet zo dat anderen dat niet willen, het zijn slechts accentverschillen.

Daarnaast is er een andere ontwikkeling die de sport waarschijnlijk zeer ten goede komt. Als deze gemeenteraadsverkiezingen één trend laten zien dan is dat de verdere opmars van de lokale partijen. En deze partijen worden vaak ook bemenst door de voorzitter of bestuurders van een voetbalclub, gymvereniging, hockeyclub etc. Het wordt interessant te zien hoe deze partijen omgaan met sport. Een afbraak van voorzieningen lijkt uit die hoek niet te verwachten. 

Als deze gemeenteraadsverkiezingen één trend laten zien dan is dat de verdere opmars van de lokale partijen. En deze partijen worden vaak ook bemenst door de voorzitter of bestuurders van een voetbalclub, gymvereniging, hockeyclub etc.

Toch zijn er ook ontwikkelingen die de sport bedreigen. Landelijk en ook in veel gemeenten is het parool op dit moment: er moeten meer woningen komen, we moeten bouwen, bouwen, bouwen. De provincies willen echter dat die nieuwe woningen zoveel mogelijk in bestaande woonwijken en kernen worden gebouwd. Inbreien noemen ze dat. Ze willen niet, verbieden dat soms zelfs, dat er in het groen aan de randen van de gemeenten wordt gebouwd. Met als gevolg dat sportvelden en andere sportaccommodaties in die woonwijken een gewild plekje lijken te gaan worden voor de bouw van huizen en flats.

Anders gezegd: als gemeenten niet mogen bouwen in het groen, in de weilanden aan de gemeentegrens, dan gaan ze dat doen op de bestaande sportvelden in de wijk. Dat moeten we niet willen en moeten we koste wat kost voorkomen! Die fout is in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw ook gemaakt. Toen werden sportvelden en – accommodaties opgeofferd aan de bouwlust en verdreven naar de rand van de gemeenten. Als gemeenten woningen mogen bouwen aan de gemeenterand, dan kunnen de sportaccommodaties blijven waar ze zijn: in de woonwijk.


Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Opiniemakers

Jan de Jong
4 maart 2014
Algemeen Directeur NOS
Pijl
Algemeen Directeur NOS
Chris Woerts
6 januari 2016
Pijl
Chris Woerts is mededirecteur bij energiebedrijf Qurrent. Eerd...
Robert Geerlings
6 juni 2016
Pijl
Robert Geerlings begeleidt en adviseert vanuit zijn professie als advocaat topvoetballers,...

Laatste nieuws

15 juni 2018
Anti-doping wetsvoorstel in VS vernoemd naar klokkenluider Rodchenkov
Pijl
Twee Congressleden hebben deze week een ambitieus wetsvoorstel ingediend om dopingfabricag...
15 juni 2018 // Buitenland
14 juni 2018
KNVB start opleiding om bestuurders bij amateurclubs te versterken
Pijl
De KNVB zet een volgende stap in het versterken Nederlandse amateurclubs. Met de KNVB Ass...
14 juni 2018 // KNVB
13 juni 2018
Nieuwe vacatures in de sport bij NOC*NSF, Atletiekunie en Badminton Nederland
Pijl
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan t...
13 juni 2018 // Bonden

Partnernieuws

Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij NOC*NSF, Atletiekunie en Badminton Nederla...
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Arko Sports Media Congres Optimaal Herstel: toegepast in sport, gezondheidszorg en bedrijfsle...
Sport & Zaken European Company Games komen naar #Arnhem2021!
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Hogeschool Rotterdam Opleiding SportMarketing & Management tekent samenwerkingsovereenkomst met ...
Improve Your Business English Zo overtuig je bij het onderhandelen in het Engels