De inzet is nu btw-vrijstelling te krijgen op sociaal-culturele gronden

30 maart 2018 // Opinie // Door: Dharma Tjiam

26 oktober 2017 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in een zaak die was aangespannen door de Engelse bridgebond tegen de Britse belastingdienst. De Britse belastingen weigerden de bridgebond nog langer vrijstelling van btw te geven omdat ze bridge en andere denksporten niet langer aanmerken als sport. De Engelse bridgebond kwam tegen die beslissing in het geweer, maar heeft de zaak verloren. Een uitspraak van het Europese Hof is bindend, btw-vrijstelling voor denksporten in het kader van hun status als sport is nu niet meer mogelijk, niet alleen in Engeland maar in de hele EU.


Dat betekent dat wij, schaakbond en schaakverenigingen, in de toekomst 21 procent btw moeten gaan heffen op contributies en mogelijk ook op allerlei activiteiten. Daarnaast moet je een btw-administratie gaan voeren, want als je btw heft, dan kun je betaalde btw terugkrijgen. Maar alleen als je dat goed hebt geadministreerd. Als bond zijn we daartoe in staat, omdat we een professioneel apparaat hebben met deskundige medewerkers. Al is dit voor ons extra werk, zonder meerwaarde voor het schaken. Maar voor de 400 schaakverenigingen in het land, bijna allemaal gerund door vrijwilligers, ligt dat veel moeilijker. 


Ik verwacht niet dat duizenden leden zullen opzeggen, maar er zijn ongetwijfeld mensen voor wie 21 procent extra teveel is.

Bij de clubs kan de afschaffing van de btw-vrijstelling, afhankelijk van hun ledental en de hoogte van de contributie, leiden tot een lastenverzwaring van misschien honderden euro’s per jaar. Want er zullen mensen zijn die hun lidmaatschap zullen opzeggen, als ze straks btw moeten betalen. Er is weliswaar een terugverdieneffect, omdat je btw over de goederen die je aanschaft, bijvoorbeeld schaakborden en schaakstukken, weer mag aftrekken. Maar per saldo zal het zeker geld gaan kosten. Ik verwacht niet dat duizenden leden zullen opzeggen, maar er zijn ongetwijfeld mensen voor wie 21 procent extra teveel is. Daarnaast bezorgt het voeren van een btw-administratie de clubs heel veel extra last.


Om die reden zijn we meteen na de uitspraak van het Europese Hof samen met NOC*NSF en de andere denksportbonden in actie gekomen en hebben we overleg gevoerd met de ministeries van Financiën en VWS over de mogelijkheid vrijstelling te krijgen op andere gronden. Onze inzet, is nu ‘vrijstelling op sociaal-culturele gronden’. Een organisatie of bedrijf kan namelijk vrijstelling van btw krijgen als zijn producten en diensten in een bepaalde categorie vallen. Een van de categorieën is sport, een ander sociaal-culturele dienstverlening. Sport is door de uitspraak van Hof voor de denksportbonden een no go geworden. Maar als we in een andere categorie vallen, kan het misschien weer wel. Dat zoeken we nu uit.


Het antwoord van staatssecretaris Menno Snel was hoopvol.

Omdat de uitspraak van het Europese Hof bindend is, is de Nederlandse regering gehouden haar over te nemen. Zij moet de btw-vrijstelling voor de denksportbonden op grond van hun status als sport dus ook schrappen. Maar als de Nederlandse overheid vindt dat de denksporten onder de sociaal-culturele vrijstelling past, dan kan ze daar beleid op maken. Dan kan het ministerie van Financiën zeggen: denksporten vallen, bijvoorbeeld op grond van de bijdrage die ze leveren aan de geestelijke, culturele en maatschappelijke vorming van mensen, voortaan onder de sociaal-culturele vrijstelling. De vraag is nu: wil het ministerie dat ook? Daar waren afgelopen week de vragen van de CDA-Kamerleden Bruins Slot en Omtzigt en VVD-Kamerlid Rudmer Heerema in de Kamer ook op gericht. Het antwoord van staatssecretaris Menno Snel was hoopvol. Hij deed geen beloften of toezeggingen maar zei wel: ‘Op zich voel ik er voor. Ik weet alleen niet of het kan, maar we gaan er serieus naar kijken.’


De denksporten –bridge, dammen, go en schaken- staan al langer onder druk. Verschillende journalistieke media hebben de afgelopen jaren een streep gezet door hun bridge- dam- en of schaakmedewerker. Dat ondergraaft onze bekendheid en populariteit, de afschaffing van de btw-vrijstelling zet ons verder onder druk. Het schijnt dat die afschaffing de overheid ongeveer een miljoen euro oplevert, dus financieel gezien is het amper de moeite waard. En voor de Nederlandse overheid had die uitspraak van het Europese Hof dan ook helemaal niet gehoeven, maar ze zit er nu wel aan vast! Gelukkig geeft de opstelling van de staatssecretaris ons alle vertrouwen dat hij oog heeft voor onze noden en voor het feit dat schaken en andere denksporten een belangrijk tijdverdrijf zijn voor heel veel mensen. De staatssecretaris heeft beloofd nog voor het zomerreces de gestelde vragen nader te zullen beantwoorden, dus ik hoop dat we er snel uitkomen.’


Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Opiniemakers

George de Jong
4 november 2014
Eigenaar SportMinded
Pijl
George de Jong is oprichter van sportmanagement en consultancybureau SportMinded. Tot vor...
Chris Woerts
6 januari 2016
Pijl
Chris Woerts is mededirecteur bij energiebedrijf Qurrent. Eerd...
Raymond Verheijen
29 april 2014
Directeur World Football Academy
Pijl
Raymond Verheijen (42) studeerde bewegingswetenschappen in Amsterdam. In 2008 verscheen z...

Laatste nieuws

25 mei 2018
UEFA stelt in toekomst hogere eisen aan organisator Champions League-finale
Pijl
Dit is het laatste jaar dat de UEFA de locatie voor de Europese finales onderhands heeft u...
25 mei 2018 // Voetbal
24 mei 2018
Thialf voor Winterspelen afhankelijk van referenda in Zwitserland
Pijl
Bij een opiniepeiling in het kanton Valais sprak een meerderheid van de deelnemers zich de...
24 mei 2018 // Buitenland
22 mei 2018
FIFA verloot twee WK-finalekaartjes voor klimaatcompensatie
Pijl
Volgens berekeningen leidt het WK in Rusland tot meer dan twee miljoen ton CO2-uitstoot. D...
22 mei 2018 // Voetbal

Partnernieuws

Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: Rotterdam Topsport, KNSB en NBB
Arko Sports Media Congres Optimaal Herstel: toegepast in sport, gezondheidszorg en bedrijfsle...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Sport & Zaken European Company Games komen naar #Arnhem2021!
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Hogeschool Rotterdam Opleiding SportMarketing & Management tekent samenwerkingsovereenkomst met ...
Improve Your Business English Step up your English game