Toekomstdoel voor de sport: Nederland wereldkampioen sport en bewegen

10 april 2018 // Overheid // Door: Pieter van der Meer
Toekomstdoel voor de sport: Nederland wereldkampioen sport en bewegen
Onder leiding van dagvoorzitter Jack de Vries werd tijdens het Symposium Sport Toekomst verkenning een paneldiscussie gevoerd met Hans Slender, Gerard Nijboer, Erik Lankers en Toon Gerbrands. Foto: Riana Wassing.
Hoe ziet de toekomst van de sport in Nederland eruit? Die vraag stond centraal tijdens het Symposium 'Sport toekomstverkenning' dat het Sportcluster Veenendaal afgelopen vrijdag organiseerde in Amerongen. De Sport Toekomstverkenning van het RIVM en SCP was het uitgangspunt voor de discussie. In die visie zijn vier opgaven geformuleerd die de pijlers vormen voor de toekomst van de sport: meedoen, gezondheid, talentontwikkeling / topsport en fanbeleving. Het Sportakkoord borduurt verder op dezelfde pijlers, waarbij 'moeten sporten' plaatsmaakt voor 'erbij willen horen'.   

Een beter moment voor discussie over de toekomst van de sport kon niet gevonden worden. De Sport Toekomstverkenning van het RIVM en het SCP is verschenen en de eerste contouren van Sportakkoord van het ministerie van VWS zijn ook al zichtbaar. Sportcluster Veenendaal, het samenwerkingsverband van de sportbonden NTFU, NBF, NOB en KNDB, had een groot aantal sportbestuurders uitgenodigd om verder te praten over de Sport Toekomstverkenning en mogelijk nog invloed te hebben op het Sportakkoord. De vier pijlers uit de toekomstverkenning vormde ook de leidraad voor het symposium.

Meedoen

Het RIVM en het SCP signaleren in hun toekomstverkenning de trend dat verenigingen steeds minder actieve leden en vrijwilligers hebben. Hans Slender, docent en onderzoeker aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen, verdedigde de sportvereniging door te stellen dat verenigingen als  sociaal kapitaal van de maatschappij een belangrijke rol kunnen spelen. "Verenigingen zijn nog altijd sterk. Er is een klein groepje dat het minder doet. Je krijgt wel andere vormen van georganiseerde sport, maar het creŽren van gemeenschap zal altijd blijven bestaan. Het samen willen voetballen blijft."

Het creŽren van gemeenschap zal altijd blijven bestaan. Het samen willen voetballen blijft. - Hans Slender.

Fit blijven

De Sport Toekomstverkenning stelt dat steeds minder mensen lichamelijk actief zijn. Oud-marathonloper Gerard Nijboer vertegenwoordigde vanuit zijn medische achtergrond en zijn stichting IRun2bfit de pijler 'gezondheid' in de paneldiscussie. Hij denkt dat de sport het vitaliteitsaspect meer kan benutten. Verenigingen zouden wat hem betreft ook meer moeten faciliteren richting mensen die sporten om fit te blijven. Hij ziet daarbij ook een sterke rol van de overheid in het betrekken van kwetsbare groepen bij sport en bewegen. "Je ziet nu op meerdere vlakken een tweedeling ontstaan bij mensen die wel en niet toegang hebben tot sport."

Twee uur gymonderwijs

De discussie over het gymonderwijs kwam daarbij ook snel om de hoek kijken. De stelling van Toon Gerbrands dat een sportnota zinloos is zolang kinderen geen twee uur gymonderwijs per week hebben, kreeg veel bijval. Aanwezig VVD-Tweede kamerlid Rudmer Heerema snapte het punt, maar verwees naar de vrijheid van onderwijs waar andere coalitiepartners niet aan willen tornen. "Ik wil het graag voor elkaar krijgen, maar aan de andere kant: als het niet lukt, mag ik dan ook geen sportnota's meer sluiten?" Gerbrands betoogde dat het gymonderwijs juist een kans is. "Als de politiek dat voor elkaar krijgt dan is dat een mooi startpunt om de hele sport op uit te bouwen." 

 Joelle Staps gaf tijdens het symposium een toelichting op de eerste contouren van het Sportakkoord. Foto: Riana Wassing. 

Topsport als inspiratie

Toon Gerbrands was vanuit PSV in het panel ook de vertegenwoordiger om de fucntie van topsport toe te lichten. "Topsport is de universiteit van de sport. Dat zorgt ook voor een omgekeerde piramide in aandacht. Het heeft ook een belangrijke uitstralingsfunctie naar de maatschappij. Iedereen kent topsporters." De vierde pijler van de Sport Toekomstverkenning sluit daar naadloos op aan: fanbeleving. Erik Lankers van sportmarketingbureau Triple Double legde uit waarom fans en liefhebbers belangrijk zijn voor de sport. "Ik denk dat sportbonden zich te kort doen door zich alleen op leden te richten. Fans en liefhebbers kunnen ook een grote bijdrage aan je sport leveren." Als voorbeeld gaf hij de Nederlandse Curlingbond, die ondersteund door Triple Double, in korte tijd als een sport met 140 leden ruim 100.000 curlingfans wisten te binden. 

Het hoofddoel is Nederlanders een leven lang met plezier te laten sporten. We moeten daarom meer de lol en plezier van sport en bewegen benadrukken. - JoŽlle Staps (Minsterie VWS).

Sportakkoord 

In het voor het zomerreces te sluiten Sportakkoord krijgt fanbeleving opvallend genoeg ook een duidelijke plek in een groter geheel, zo bleek uit de toelichting van JoŽlle Staps, plaatsvervangend directeur Sport bij het ministerie van VWS. Na het verdwijnen van het Olympisch Plan leek Nederland volgens Staps nog zoekende naar een nieuw doel. In het Sportakkoord wordt een nieuwe stip aan de horizon geformuleerd. "In 2030 zijn we Wereldkampioen sport en bewegen. Het hoofddoel is Nederlanders een leven lang met plezier te laten sporten. We moeten daarom meer de lol en plezier van sport en bewegen benadrukken. Alles bij elkaar moeten we zorgen voor een gevoel dat je bij de sport wil horen." 

Meer over de Sport Toekomstverkenning op Sportenbewegenincijfers.nl


Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Laatste nieuws

19 september 2018
Pijl
In het hele land zijn initiatieven om ouderen meer aan ...
19 september 2018 // Overheid
18 september 2018
Ode aan de Sportvereniging door Pieter Winsemius:
Pijl
In het vakblad Sport & Strategie (editie 3-2018) laten we een klaroenstoot klinken en...
18 september 2018 // Bonden
17 september 2018
Healthy Football League laat fans strijden om titel 'Gezondste club van Europa'
Pijl
De UEFA maakte afgelopen week bekend te denken over een ...
17 september 2018 // Voetbal

Partnernieuws

Accres Accres maakt sportaccommodaties gemeente Apeldoorn duurzamer
Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een Ďschoneí investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNSB, Gemeente Dordrecht en Instituut Spo...
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Droombaan in het buitenland?