Seksuele geaardheid bespreekbaar maken in de sport blijft van groot belang

10 maart 2017 // Wetenschap // Door: Leon Janssen Lok
Seksuele geaardheid bespreekbaar maken in de sport blijft van groot belang
Het rapport geeft een positief beeld over de ervaringen van LHBT-personen in de sport, maar tegelijkertijd zien we dat we vanuit de sport nog belangrijk werk te verrichten hebben.

Seksuele oriŽntatie heeft geen invloed op de mate waarin mensen sporten en bewegen, maar wel op de keuze voor hoe gesport wordt. Vooral homoseksuele mannen lijken macho teamsporten als voetbal nog steeds te mijden. Hoopgevend is echter dat wanneer ze eenmaal lid zijn, de acceptatie over het algemeen geen probleem meer is. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de beschikbare kennis over dit onderwerp bundelde tot een Ďbeleidssignalementí.


Het SCP maakte het overzicht van de gegevens die bekend zijn over lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) personen in relatie tot sport op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De basis van de gegevens komt uit de in 2016 gepubliceerde LHBT-monitor van het SCP. Die monitor geeft een beeld van de leefstijl van LHBT-ers (onder andere op het gebied van sportdeelname, sportverband en beweeggedrag) en de houding van de bevolking ten opzichte van hen. Door de kennis uit de LHBT-monitor aan te vullen met gegevens uit een flink aantal andere onderzoeken naar sport en seksuele oriŽntatie kwam het SCP tot het beleidssignalement Ervaringen van LHBT-personen met sport.

Geen verschil in sportdeelname

Er bestaan nauwelijks verschillen in sportdeelname en beweeggedrag tussen homo- en biseksuele mannen en vrouwen en heteroseksuele mannen en vrouwen. Alleen op jonge leeftijd (11-16 jaar) is duidelijk dat LHB-ers minder sporten dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Over transgender sporters is minder informatie bekend. Er is eerder onderzoek dat aantoont dat heteroseksuele mannen vaker actief zouden zijn in clubverband en dat lesbische vrouwen relatief vaak aan wielrennen en tennis zouden doen, maar de LHBT-monitor uit 2016 is daar een stuk minder stellig in. Wel lijken homoseksuele mannen toch vooral Ďmacho-í of team- en contactsporten (zoals voetbal) te mijden, ondanks dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking zegt geen probleem te hebben met homoseksualiteit in de sport. Ze verwachten niet te worden geaccepteerd en dat is een drempel om het lidmaatschap aan te gaan, maar eenmaal lid voelen homoseksuele teamsporters zich over het algemeen geaccepteerd in hun team. Voor lesbische en biseksuele vrouwen blijkt de seksuele oriŽntatie aanzienlijk minder vaak van invloed op het sportgedrag dan voor homoseksuele mannen.

Wangedrag en veiligheidsbeleving

Er is geen verschil in de mate waarin heteroseksuele sporters of wedstrijdbezoekers en LHB-sporters of wedstrijdbezoekers wangedrag in de sport hebben meegemaakt. Dit geldt ook voor de mate waarin zij zich veilig voelen tijdens en rondom sportwedstrijden. Homo- en biseksuele mannen voelen zich veiliger tijdens en rondom sportwedstrijden dan heteroseksuele mannen, wat kan komen doordat heteroseksuele mannen vaker sporten beoefenen of bezoeken waarin meer wangedrag wordt vertoond, zoals voetbal. Lesbische en biseksuele vrouwen voelen zich aanzienlijk minder veilig dan homo- en biseksuele mannen en heteroseksuele sporters (onder wie heteroseksuele vrouwen).

Actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat

Acceptatie van homo- en biseksualiteit in de sport is een belangrijk onderdeel van een veilig sportklimaat. Ary Hordijk, programmamanager van het actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK) dat in 2011 van start ging en het doel heeft geweld en intimidatie op en rond de sportvelden tegen te gaan zodat iedereen met plezier kan sporten, reageert op de conclusies van het beleidssignalement van het SCP: "Het rapport geeft een positief beeld over de ervaringen van LHBT-personen in de sport, maar tegelijkertijd zien we dat we vanuit de sport nog belangrijk werk te verrichten hebben. We spreken al geruime tijd met veel LHBT-sporters, verenigingen en sportbonden en merken dat LHBT-sporters het vaak lastig vinden om open te zijn over hun seksuele voorkeur. Ze zijn bang niet geaccepteerd te worden. Nog steeds houden ze hun geaardheid vaak jarenlang geheim. Eenmaal uit de kast binnen hun sportomgeving blijkt die angst vaak onterecht. Juist dat gegeven laat zien hoe belangrijk het is om binnen de sport dit thema bespreekbaar te maken en als vereniging te werken aan gastvrijheid voor iedereen. Het SCP-rapport meldt dat in mannelijke teamsporten veel homo-negativiteit voorkomt (grappen, schelden) en dit is niet acceptabel. We roepen verenigingen dan ook op om iedereen, dus ook LHBT-ers, te respecteren als sporter en dit thema bespreekbaar te maken en actief uit te dragen in de verenigingscultuur. Vanuit het actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat zijn tools beschikbaar ter ondersteuning, in samenwerking met diverse partners."


Foto: William Hoogteyling | hh


Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Laatste nieuws

19 september 2018
Pijl
In het hele land zijn initiatieven om ouderen meer aan ...
19 september 2018 // Overheid
18 september 2018
Ode aan de Sportvereniging door Pieter Winsemius:
Pijl
In het vakblad Sport & Strategie (editie 3-2018) laten we een klaroenstoot klinken en...
18 september 2018 // Bonden
17 september 2018
Healthy Football League laat fans strijden om titel 'Gezondste club van Europa'
Pijl
De UEFA maakte afgelopen week bekend te denken over een ...
17 september 2018 // Voetbal

Partnernieuws

Accres Accres maakt sportaccommodaties gemeente Apeldoorn duurzamer
Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een Ďschoneí investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNSB, Gemeente Dordrecht en Instituut Spo...
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Droombaan in het buitenland?