Sport & Recht: Overzicht

18 april 2017 // Recht // Door: Guido Hahn, Alex van Megen
Sport & Recht: Overzicht
Maandag 10 april maakte Franssen bekend dat zij middels mediation in gesprek is met JBN.

In de rubriek Sport & Recht bieden mr. Guido Hahn en mr. Alex van Megen dit keer een overzicht van enkele opmerkelijke juridische zaken in de nationale en internationale sportwereld, met name in het voetbal.

Sport Nationaal

Begin dit jaar berichtten wij over het kort geding dat judoka Juul Franssen had aangespannen tegen de Judobond Nederland (JBN), nadat laatstgenoemde haar A-status had ingetrokken. Partijen stonden op 29 maart tegenover elkaar voor de voorzieningenrechter midden Nederland, die naar verwachting uitspraak zou doen op woensdag 12 april. De rechter had partijen tevens verzocht om met elkaar in gesprek te gaan. Afgelopen maandag 10 april maakte Franssen bekend dat zij middels mediation in gesprek is met JBN, waardoor de uitspraak zal worden aangehouden tot 3 mei 2017.


Interessant om te noemen in het kader van nationale juridische ontwikkelingen is dat het voorstel voor een nationale Dopingwet, nadat hierover eind vorig jaar een kritisch advies was gegeven door de Afdeling Advisering van de Raad van State, niet geheel verrassend door de Tweede Kamer controversieel is verklaard. Dit houdt in dat de behandeling van het wetsvoorstel door de Kamer, gedurende de periode dat er een demissionair kabinet is, niet zinvol wordt geacht en er dus gewacht wordt totdat er een nieuwe regering geformeerd is.

Voetbal Nationaal

Op 9 februari 2017 heeft de Arbitragecommissie van de KNVB het eindvonnis gewezen in de zaak tussen FC Twente en makelaarskantoor Wasserman (o.l.v. Rob Jansen). Punt van geschil was nog de vraag of Wasserman recht had op betalingen inzake de transfer van Kamohelo Mokotjo naar FC Twente. De Arbitragecommissie kwam – nadat Wasserman niet in staat bleek aanvullend bewijs te leveren – tot de slotsom dat een groot gedeelte van de geëiste som (nog) niet opeisbaar is. Of dit in de toekomst wel het geval zal zijn, hangt af van een eventuele volgende transfer van Mokotjo. Binnenkort staan partijen opnieuw tegenover elkaar, ditmaal bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) inzake een terugvorderingsclaim van FC Twente.


Eerder bespraken wij al het conflict dat in het kader van de invoering van de voetbalpiramide was ontstaan tussen een grote groep top-amateurclubs en de KNVB over o.a. een verplicht minimum aantal contractspelers dat deze clubs in dienst moesten nemen. Nadat er door de licentiecommissie van de KNVB punten in mindering waren gebracht bij de clubs die dit weigerden, werd er gedreigd met een rechtsgang. Partijen onderhandelden echter verder met elkaar en op 21 maart werd bekend dat er op de bondsvergadering overeenstemming was bereikt over een vermindering van het verplichte aantal contractspelers per club per divisie (welke zal worden gekoppeld aan de kwaliteit van de jeugdopleiding van de betreffende club) en over het maximum aantal tweede elftallen van betaald voetbalorganisaties (bvo’s) per divisie voor het seizoen 2017/’18.


Op 5 april boekte Feyenoord voor de rechtbank Den Haag een overwinning in een zaak tegen de belastingdienst die gunstige gevolgen kan hebben voor de topclubs in de Eredivisie. Het gaat om de extra heffing die de club moest voldoen, over een betaling aan Graziano Pelle bij diens transfer naar Southampton, op grond van een regeling die ziet op excessieve vertrekvergoedingen bij bestuurders in de financiële sector. De rechter oordeelde dat deze heffing disproportioneel is, zodoende in strijd is met het artikel 1 van het EP bij het EVRM, en in het betaald voetbal geen toepassing dient te vinden. Ook Ajax en PSV hebben dergelijke heffingen opgelegd gekregen voor betalingen aan spelers bij transfers in de afgelopen jaren en zien door deze zaak mogelijkheden tot terugvordering van miljoenen. Hoger beroep is echter nog mogelijk. Overigens loopt de zaak van Feyenoord (en andere bvo’s) tegen de belastingdienst met betrekking tot de crisisheffing die wij in 2015 behandelden (en waarin gelijksoortige argumenten zijn aangedragen) nog steeds.

Voetbal Internationaal

Op 10 maart 2017 bracht FIFA het bericht naar buiten dat het Court of Arbitration for Sport (CAS) het door FIFA uitgevaardigde verbod op Third Party Ownership (TPO) heeft erkend en bevestigd. De zaak kwam voor CAS nadat Seraing United in beroep ging tegen FIFA’s beslissing om de club voor vier registratieperiodes uit te sluiten tot het doen van transfers wegens overtreding van het TPO-verbod. Wel reduceerde CAS de sanctie tot drie transferperiodes. In januari bespraken we reeds de zaak bij de Brusselse rechter tussen Seraing (en Doyen Sports) en FIFA (UEFA, KBVB en FIFPro) omtrent de invoering van het TPO-verbod in België.


De Brusselse rechtbank heeft in februari een opmerkelijke uitspraak gedaan in de zaak tussen de ouders van Jason Eyenga-Lokilo en zijn voormalige club RSC Anderlecht. In het geding was een constructie – genaamd 'sterkmaking' – waarbij de ouders zich tegen betaling van 75.000 euro jegens Anderlecht verbonden om ervoor te zorgen dat hun zoon op zijn zestiende een profcontract zou tekenen bij die club, op straffe van een boete van 450.000 euro. Deze sterkmakingsovereenkomst is gesloten op het moment dat Lokilo 12 jaar was. Lokilo weigerde de contractaanbieding die Anderlecht hem op zijn zestiende voorschotelde, waarna hij enige tijd later een contract ondertekende bij het Engelse Crystal Palace. Anderlecht deed een beroep op de contractuele boete, terwijl de ouders van Lokilo de rechtsgeldigheid van de overeenkomst betwistten. De rechter accepteerde het gebruik van deze sterkmaking met het argument dat slechts de ouders gebonden zijn, en dat Lokilo kon gaan en staan waar hij wilde. Het te betalen bedrag matigde de rechter wel tot een bedrag van 120.000 euro, gelet op de daadwerkelijk gemaakt opleidingskosten. Zie over deze zaak ook de kritische beschouwing door Antoine Duval van het Asser Instituut.


Foto: YouTube

 • Guido
  Door: Guido Hahn
  Mr. Guido Hahn is cum laude afgestudeerd in het privaatrecht (Sport en Recht) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en werkzaam als zelfstandig jurist. Tevens is hij als docent verbonden aan de Erasmus School of Law.


  Pijl

 • Alex
  Door: Alex van Megen
  Mr. Alex van Megen studeerde af op een scriptie over de gevolgen van de Wwz voor het Nederlandse betaald voetbal aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is daar als docent verbonden aan de rechtenfaculteit. 


  Pijl
Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
 • Nog geen reacties aanwezig.

Laatste nieuws

17 juli 2018
Nevobo zet na Volley 2018 al in op WK 2022 in Gelderland
Pijl
Onder de noemer Volley 2018 komen deze week drie volley...
17 juli 2018 // Evenementen
16 juli 2018
Buitengame Moon Trees laat gamers in een bos rennen en klimmen
Pijl
Pokémon Go bracht een nieuwe doelgroep aan het be...
16 juli 2018 // Ondernemerschap
12 juli 2018
Johan Cruijff ArenA is met megabatterij nu ook stroomleverancier
Pijl
Eind vorige maand kreeg de Johan Cruijff ArenA de beschikking over het grootste opslagsyst...
12 juli 2018 // Ondernemerschap

Partnernieuws

Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een ‘schone’ investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNLTB, Jeugdfonds Sport en KNHS
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Zo overtuig je bij het onderhandelen in het Engels