Sport & Recht: Juul Franssen wint zaak tegen Judobond Nederland

10 mei 2017 // Recht // Door: Guido Hahn, Alex van Megen
Sport & Recht: Juul Franssen wint zaak tegen Judobond Nederland
De rechter verbiedt JBN om Franssen uit te sluiten van internationale wedstrijden.

Op 3 mei jl. heeft de rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in de zaak tussen judoka Juul Franssen en Judobond Nederland (JBN). In twee eerdere rubrieken (van 23 januari en 18 april) hebben we reeds aandacht besteed aan de zaak. We schetsen nogmaals kort de achtergrond, waarna we de uitspraak analyseren en aangeven wat dit betekent voor de (judo)sport in Nederland.

Achtergrond

Ingegeven door de matige prestaties van Nederlandse judoka’s op de Olympische Spelen van Londen en Rio de Janeiro (twee respectievelijk één keer een bronzen medaille), heeft JBN vorig jaar besloten om het topjudo te centraliseren in Papendal. Het programma houdt in dat judoka’s fulltime in Papendal gaan trainen, hier gaan wonen en hier eventueel gaan studeren en/of werken. In de ogen van JBN is dit dé manier om de judoka’s klaar te stomen voor topprestaties tijdens de Olympische Spelen in Tokio (2020).Een aantal judoka’s heeft zich aanvankelijk verzet tegen centralisatie en geweigerd zich aan het programma te conformeren. Franssen – de huidige nummer 9 van de wereld in haar gewichtsklasse (tot 63kg) – was één van deze judoka’s. Zij wilde graag met haar eigen trainers blijven werken en bij het wisselen van locatie van haar opleiding (van Rotterdam naar Arnhem) zou haar studieschuld flink oplopen.


Nadat verschillende voorstellen van Franssen om toch gedeeltelijk op Papendal te komen trainen werden afgewezen, besloot JBN haar op 20 december 2016 uit te sluiten van het judoën van internationale wedstrijden wegens haar weigering om zich volledig te committeren aan het centrale trainingsprogramma. Tevens werd haar A-status, op basis waarvan zij een stipendium (inkomen voor topsporters) geniet, op verzoek van JBN door NOC*NSF ingetrokken.Hierop spande Franssen een kort geding aan dat diende op 29 maart. Daarin eiste zij dat ze dat JBN werd veroordeeld om a) haar conform de normaal geldende regels uit te zenden naar internationale wedstrijden, b) met haar in overleg te treden om tot een oplossing te komen en c) haar voor te dragen voor een A-status bij het NOC*NSF. Het door de rechter aanbevolen mediationtraject waarbij partijen nogmaals met elkaar om de tafel gingen was niet succesvol. Zodoende deed de rechter uitspraak.

De uitspraak

De rechter meent dat Franssen als lid van JBN gebonden is aan het besluit om het topjudo te centraliseren op Papendal. In beginsel had JBN dan ook de bevoegdheid om Franssen uit te sluiten van het judoën van internationale wedstrijden. Er kunnen evenwel omstandigheden zijn waardoor dit besluit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onrechtmatig is tegenover haar. 

De van kracht zijnde kernploegovereenkomst noopt Franssen en JBN ertoe om rekening te houden met elkaar gerechtvaardigde belangen. Het (individuele) belang van Franssen houdt, kort gezegd, in dat ze vrij is om haar carrière in te richten zoals ze dat zelf voor ogen heeft. Het (collectieve) belang van JBN ziet op het bevorderen van topjudo in het algemeen en het voeren van een consistent beleid. De rechter heeft vervolgens de belangen tegen elkaar afgewogen.
Instandhouding van het besluit van 20 december 2016 heeft volgens de rechter het ingrijpende gevolg dat de topsportcarrière van Franssen ten einde is, aangezien zij niet meer wordt uitgezonden naar internationale toernooien. Daarnaast speelt mee dat Franssen de top van de wereld heeft gehaald door goede prestaties te leveren met haar eigen (vertrouwde) trainers. Opvallend in deze zaak is dat JBN met twee judoka’s wel is gekomen tot een maatwerkoplossing, inhoudende dat hen is toegestaan in het buitenland te trainen. Omdat JBN niet kon aantonen waarom een alternatieve oplossing niet mogelijk was voor Franssen, vond de rechter dat er sprake was van willekeur.

De belangenafweging leidt tot de conclusie dat het besluit van 20 december 2016 naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De rechter verbiedt JBN om Franssen uit te sluiten van internationale wedstrijden. Daarnaast moeten partijen opnieuw in overleg treden over een maatwerkoplossing, waarbij in ieder geval niet van Franssen kan worden verlangd dat zij afstand doet van haar huidige trainers. Wel dient Franssen zich zo veel mogelijk te committeren aan het centralisatieprogramma. In het verlengde hiervan heeft de rechter JBN verplicht om Franssen weer voor te dragen bij het NOC*NSF voor een A-status.

Gevolgen

Vaak wordt er gezegd dat de macht van de sportbond (te) groot is ten opzichte van de sporter. De bond bepaalt immers of een sporter deel kan nemen aan (internationale)wedstrijden. Deze uitspraak laat echter zien dat die macht begrensd is. Het individuele belang van een sporter dient niet altijd te wijken voor het collectieve belang van de bond. Zeker daar waar een besluit van een bond dat niet gebaseerd is op de sportieve prestaties van de sporter, grote gevolgen kan hebben voor de carrière van de sporter en zelfs het einde kan betekenen daarvan. De uitspraak kan gevolgen hebben voor meerdere sporten omdat steeds meer bonden besluiten tot een centrale trainingslocatie. Daarnaast is het de vraag in hoeverre de uitspraak JBN ertoe zal bewegen om ook voor andere judoka’s uitzonderingen te maken. Recentelijk gaf Roy Meyer, die de bronzen medaille in zijn gewichtsklasse veroverde op het afgelopen EK, in het programma Pauw aan dat hij zich niet aan het centrale trainingsprogramma op Papendal wenst te committeren indien zijn huidige kracht- en judotrainer (dezelfde als die van Franssen) daar geen onderdeel van kunnen uitmaken.


Foto: YouTube 

 • Guido
  Door: Guido Hahn
  Mr. Guido Hahn is cum laude afgestudeerd in het privaatrecht (Sport en Recht) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en werkzaam als zelfstandig jurist. Tevens is hij als docent verbonden aan de Erasmus School of Law.


  Pijl

 • Alex
  Door: Alex van Megen
  Mr. Alex van Megen studeerde af op een scriptie over de gevolgen van de Wwz voor het Nederlandse betaald voetbal aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is daar als docent verbonden aan de rechtenfaculteit. 


  Pijl
Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
 • Nog geen reacties aanwezig.

Laatste nieuws

17 juli 2018
Nevobo zet na Volley 2018 al in op WK 2022 in Gelderland
Pijl
Onder de noemer Volley 2018 komen deze week drie volley...
17 juli 2018 // Evenementen
16 juli 2018
Buitengame Moon Trees laat gamers in een bos rennen en klimmen
Pijl
Pokémon Go bracht een nieuwe doelgroep aan het be...
16 juli 2018 // Ondernemerschap
12 juli 2018
Johan Cruijff ArenA is met megabatterij nu ook stroomleverancier
Pijl
Eind vorige maand kreeg de Johan Cruijff ArenA de beschikking over het grootste opslagsyst...
12 juli 2018 // Ondernemerschap

Partnernieuws

Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een ‘schone’ investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNLTB, Jeugdfonds Sport en KNHS
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Zo overtuig je bij het onderhandelen in het Engels