Sport & Recht: Gelijke beloning Noorse vrouwenvoetbal

16 november 2017 // Recht // Door: Guido Hahn, Alex van Megen
Sport & Recht: Gelijke beloning Noorse vrouwenvoetbal
Het vrouwenvoetbal is de laatste jaren flink in opkomst. Ook in Nederland (waar de ‘Oranje Leeuwinnen’ afgelopen zomer voor het eerst in de geschiedenis Europees Kampioen werden) wint de sport in rap tempo aan populariteit. De beloningen blijven daarentegen achter, zeker wanneer je dit vergelijkt met de mannentak. 

In Denemarken (de tegenstander van Nederland in de finale van het afgelopen EK) wordt al sinds december 2016 onderhandeld over betere en eerlijkere voorwaarden voor speelsters die worden opgeroepen voor de vertegenwoordigende elftallen. Het uitblijven van succes heeft er in september toe geleid dat een oefeninterland met het Nederlands elftal werd afgelast. Het conflict bereikte zijn kookpunt toen de speelsters voorafgaand aan de WK-kwalificatieduels met Zweden en Kroatië in staking gingen, waardoor

zelfs WK-deelname op de tocht staat voor het favoriete Deense elftal. Uit berichtgeving van de wereldwijde spelersvakbond FIFPro blijkt dat de Deense speelsters genoeg redenen hadden om stevig op hun strepen te staan. In het kader van gender equality binnen het voetbal is in Noorwegen juist een enorme stap voorwaarts gezet. De nationale voetbalbond heeft daar besloten om (na toestemming en een financiële bijdrage van de mannenploeg) de beloningen voor vrouwelijke internationals te verdubbelen. Hiermee is bewerkstelligd dat de mannen en vrouwen evenveel geld krijgen wanneer zij uitkomen voor de vertegenwoordigende elftallen van Noorwegen. 

FIFA en FIFPro sluiten deal over transfersysteem

Een andere opmerkelijke ontwikkeling in het internationale voetbal is de recente deal tussen FIFA en FIFPro. Eind 2015 gingen wij in op de klacht die FIFPro bij de Europese Commissie (EC) indiende tegen de werking van het transfersysteem van FIFA. De huidige transferregels zouden onder andere oneerlijke mededinging op de spelersmarkt in de hand werken en tekortschieten in de arbeidsrechtelijke bescherming van spelers wereldwijd. Op 6 november maakte beide organisaties (zie hier en hier) bekend dat zij een deal hebben gesloten.

FIFA heeft ingestemd met het verbeteren van het systeem van conflictoplossing tussen spelers en clubs, met name op het gebied van beslissingen die achterstallige betalingen aan spelers betreffen. Zodoende moeten spelers wereldwijd eenvoudiger kunnen vertrekken bij hun club wanneer deze hen niet tijdig betaalt of slecht behandelt. Tevens is er onder de vlag van FIFA een Stakeholders Committee opgericht, waarin ook de European Club Association (ECA) en het World Leagues Forum plaatsnemen. Partijen gaan binnen dit comité vanaf januari met elkaar in gesprek over verdere verbeteringen van en aan het transfersysteem. Tegenover het voorgaande staat dat FIFPro de klacht bij de EC intrekt. Na 18 maanden onderhandelen, komt hiermee een einde aan de patstelling die was ontstaan.

HvJEU: Bridge geen sport in de zin van BTW-richtlijn

Op 26 oktober deed het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) uitspraak in een zaak tussen de English Bridge Union (EBU) en de Britse belastingdienst. De EBU is een instelling zonder winstoogmerk met als doel de ontwikkeling van wedstrijdbridge in Engeland. De bond organiseert wedstrijdbridgetoernooien waarbij het spelers inschrijfgeld in rekening brengt. Over het inschrijfgeld betaalt de EBU btw. De Europese Richtlijn 2006/112 (BTW-richtlijn), bepaalt in artikel 132 lid 1 onder m dat lidstaten vrijstelling verlenen voor: "sommige diensten welke nauw samenhangen met de beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding en welke door instellingen zonder winstoogmerk worden verricht voor personen die aan sport of lichamelijke opvoeding doen". Op grond van deze bepaling, welke de Britse wetgever evenals de Nederlandse in nationale wetgeving heeft geïmplementeerd, meende de EBU dat het recht had op teruggaaf van de betaalde btw.

De Britse belastingdienst weigerde dit echter omdat het van mening is dat om als sport aangemerkt te kunnen worden er sprake dient te zijn van een significant lichamelijk component. In beroep stelde de EBU dat er bij wedstrijdbrige tevens sprake is van een intellectueel component dat meegewogen dient te worden. De Britse belastingrechter stelde vervolgens prejudiciële vragen aan het HvJEU over wat de wezenlijke kenmerken zijn om als sport in de zin van de BTW-richtlijn aangemerkt te kunnen worden en of wedstrijdbridge in die zin een sport is.

Het HvJEU bepaalt dat het bij wedstrijdbridge gaat om een activiteit met een te verwaarlozen lichamelijk component en dat de context van de richtlijn pleit voor "een uitlegging volgens welke het begrip ‘sport’ in deze bepaling alleen ziet op activiteiten in de zin van de gebruikelijke betekenis van de term ‘sport’, die wordt gekenmerkt door een niet te verwaarlozen component". Dat het in wedstrijdvorm wordt gespeeld en de lichamelijke en geestelijke gezondheid kan verbeteren doen daar niet aan af, waardoor wedstrijdbridge niet als sport wordt aangemerkt in de zin van richtlijn. In een reactie in het NRC stelt de directeur van de Nederlandse Bridge Bond dat het gaat om een belastingzaak en dit niet betekent dat bridge officieel geen sport is.

IOC: eSports mogelijk Olympische sport

We blijven nog even bij de definitie van wat sport is, want opvallend genoeg verscheen (zo viel Trouw ook al op) in dezelfde week als de uitspraak van het HvJEU over bridge het bericht dat eSports mogelijk een olympische sport kunnen worden. Eerder berichtten wij al over de organisatie en relevante partijen binnen het eSports ecosysteem, alsmede de toevoeging van eSports als sport tijdens de Asian Games van 2022. Op 28 oktober bracht het IOC een communiqué naar buiten over de besprekingen die plaatsvonden in het kader van de Olympic Summit. De onderwerpen die tijdens de top werden besproken hadden betrekking op de Olympische Winterspelen van PyeongChang in 2018, anti-dopingmaatregelen, representatie van atleten en eSports.

De conclusies van de top met betrekking tot eSports waren dat deze een sterke groei vertonen, met name onder jongeren in verschillende landen. Daardoor kan het als platform gebruikt worden voor toenadering tot de olympische beweging. Competitieve eSports zouden als een sportieve activiteit gezien kunnen worden; de betrokken spelers trainen met dezelfde intensiteit als atleten uit traditionele sporten. Om door het IOC als sport erkend te worden mag inhoud (content) van eSports niet botsen met de olympische waarden. Een andere voorwaarde voor erkenning door het IOC is dat er een overkoepelende organisatie is die zorg kan dragen voor toezicht op de naleving van de olympische regels (anti-doping, gokken, matchfixing etc.).

Los van of eSports een ‘sport’ kunnen zijn, gelden met name deze laatste twee ‘criteria’ zijn een punt van discussie. Zo is de content van de meest populaire eSports games (zoals CS:GO of Overwatch) gewelddadig te noemen. Daarnaast zijn er initiatieven tot overkoepelende organisaties zoals het Amerikaanse WESA, Europese ESIC of de in Zuid-Korea zetelende International eSports Federation (IESF), maar gelden deze nog niet als algemeen geaccepteerd of als vertegenwoordigend voor de meeste partijen binnen het eSports ecosysteem. 


 • Guido
  Door: Guido Hahn
  Mr. Guido Hahn is cum laude afgestudeerd in het privaatrecht (Sport en Recht) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en werkzaam als zelfstandig jurist. Tevens is hij als docent verbonden aan de Erasmus School of Law.


  Pijl

 • Alex
  Door: Alex van Megen
  Mr. Alex van Megen studeerde af op een scriptie over de gevolgen van de Wwz voor het Nederlandse betaald voetbal aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is daar als docent verbonden aan de rechtenfaculteit. 


  Pijl
Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
 • Nog geen reacties aanwezig.

Laatste nieuws

17 augustus 2018
Ode aan de Sportvereniging door Rudmer Heerema:
Pijl
In het vakblad Sport & Strategie (editie 3-2018) laten we een klaroenstoot klinken en...
17 augustus 2018 // Bonden
15 augustus 2018
Sportimpuls geeft ouderensport in Lisse een zetje in de rug
Pijl
Lisse is een sportief dorp in de Bollenstreek. Toch is het aanbod voor 65-plussers matig,...
15 augustus 2018 // Overheid
14 augustus 2018
Ode aan de Sportvereniging door Jacques Brinkman:
Pijl
In het vakblad Sport & Strategie (editie 3-2018) laten we een klaroenstoot klinken en...
14 augustus 2018 // Bonden

Partnernieuws

Accres Accres maakt sportaccommodaties gemeente Apeldoorn duurzamer
Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een ‘schone’ investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNLTB, Jeugdfonds Sport en KNHS
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Droombaan in het buitenland?