Noord-Nederland proeftuin voor bewegen in de openbare ruimte

3 november 2017 // Ondernemerschap // Door: Leon Janssen Lok
Noord-Nederland proeftuin voor bewegen in de openbare ruimte
De openbare ruimte zo inrichten dat die uitnodigt tot bewegen, is zo langzamerhand in elke gemeente een belangrijk thema. In het noorden van ons land bestaat sinds enige tijd een opvallend samenwerkingsverband dat inzicht wil krijgen én delen over initiatieven op het gebied van een beweegvriendelijke omgeving. Dit KennisLab BIOR Noord lanceerde vorige week een website waarop de gezamenlijke kennis en ervaringen van de betrokken organisaties verzameld en gepubliceerd wordt.

‘Een samenwerkingsverband van verschillende partijen met de gezamenlijke ambitie om jong en oud te verleiden zich te bewegen in de grootste buitensportaccommodatie van Noord-Nederland’, zo luidt de ambitie van het KennisLab BIOR Noord, dat sinds begin dit jaar het logische vervolg is op de Innovatiewerkplaats Beweegvriendelijke Inrichting Openbare Ruimte (IWP BIOR).

Veel potentie

"Die IWP is eind 2014 gestart met behulp van een subsidie van het Centre of Expertise Healthy Ageing", vertelt Hiske Wiggers. Zij is werkzaam als docent Sportkunde aan de Hanzehogeschool Groningen en als onderzoeker vanuit het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap een van de ‘kartrekkers’ van KennisLab BIOR Noord. "Toen de subsidieperiode verstreken was hebben we geconstateerd dat we veel gedaan hadden, maar we zagen ook nog heel veel potentie”, vervolgt ze. "Gelukkig waren er meerdere partijen die het zonde vonden om te stoppen met het traject en dus zijn we met de provincies Groningen en Drenthe, de gemeente Groningen, SportDrenthe, Sport Fryslân en het Huis voor de Sport Groningen doorgegaan onder de naam KennisLab BIOR Noord. We zien het als een groeimodel waarbij we hopen dat nog meer partijen zich gaan aansluiten."

Bewegingsinclusief denken

Het KennisLab wil in de eerste plaats stimuleren dat er bewegingsinclusief gedacht wordt bij de inrichting van de openbare ruimte. De filosofie daarbij is dat een beweegvriendelijke omgeving een openbare ruimte is die mensen uitnodigt, uitdaagt en motiveert om te sporten, bewegen, spelen en elkaar te ontmoeten. Dat draagt bij aan leefbaarheid maar heeft ook economische en sociale impact zoals sociale cohesie, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, betere school- en werkprestaties, identiteit van de buurt/regio, city- en regiomarketing en burgerparticipatie. "Wij willen vooral goede concepten en voorbeelden verzamelen en delen, niet alleen uit onze eigen regio, maar ook nationaal of zelfs internationaal", licht Wiggers toe. "Dat doen we door onder andere netwerkbijeenkomsten en kennissessies te organiseren, door de nu gelanceerde website te benutten, maar ook door zelf te experimenteren. Zo zijn we bezig met een experiment vergaderwandelen bij een aantal bedrijven en proberen we samen met Huis voor de Sport Groningen, de Rabobank, The Bootcamp Club Groningen, Staatsbosbeheer, gemeente Groningen, New Nexus en Golazo inactieve mensen aan het bewegen te krijgen onder het motto Buitengewoon Bewegen. Want wat is er laagdrempeliger dan de openbare ruimte als je voor het eerst wilt gaan sporten?"

Resultaten 

Het KennisLab onderscheidt vier verschijningsvormen van een beweegvriendelijke omgeving: het openbaar groen, open sportparken, bewegen met de wijk en het openbaar water. In de afgelopen periode heeft de samenwerking tussen beleid en wetenschap al geleid tot meerdere mooie initiatieven. Zo zijn er in de stad Groningen nieuwe beweegplaatsen gerealiseerd, is er een fietsapp ontwikkeld met de provincie Drenthe en is actief bijgedragen aan de realisatie van een fietssnelweg Groningen-Assen. In Lauwersoog werd een mountainbikeroute geopend en bovendien werd het CyclingLab opgericht om te bouwen aan Groningen en Drenthe als dé fietsregio van de wereld. Minstens zo belangrijk is het feit dat Groningen het thema in haar provinciale beleid heeft verankerd: zij wil gemeenten ondersteunen in hun taak om sport en bewegen in de openbare ruimte te stimuleren. 

Nog maar het begin

De eerste conclusies van monitoring en onderzoek zijn hoopgevend. Zo bleek dat het gebruik van en de tevredenheid over een beweegvriendelijke omgeving positief beïnvloed worden door betrokkenheid van bewoners bij de totstandkoming, vooral als het gaat om wijken met een lage SES (sociaal-economische status). Het feit dat er vernieuwd wordt, lijkt daarbij bovendien nog belangrijker dan de vernieuwde inrichting zelf. Het zijn resultaten die aanleiding geven tot meer onderzoek zodat er beter inzicht verkregen wordt met betrekking tot het proces, gebruik en het stimuleren van een beweegvriendelijke omgeving. "Wij denken echt dat dit nog maar het begin is", besluit Wiggers. Met de participatiesamenleving en de aanstaande Omgevingswet zien wij nog heel veel mogelijkheden om bewegen in de openbare ruimte aantrekkelijker te maken.”

Voor meer informatie: www.bewegenindeopenbareruimte.nl

Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image
  • Nog geen reacties aanwezig.

Laatste nieuws

20 mei 2018
Nieuwe vacatures in de sport bij: Rotterdam Topsport, KNSB en NBB
Pijl
Wie op zoek is naar een (nieuwe) baan in de sport of een openstaande vacature heeft, kan t...
20 mei 2018 // Bonden
18 mei 2018
Gerard Dielessen:
Pijl
NOC*NSF viert dit jaar het 25-jarig jubileum van de fusieorganisatie en dat sporters met ...
18 mei 2018 // NOC*NSF
17 mei 2018
Nederland wint aan invloed in sportpolitiek
Pijl
Volgens de Sports Political Power Index is Nederland na Japan de grootste klimmer in de ho...
17 mei 2018 // Buitenland

Partnernieuws

Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: Rotterdam Topsport, KNSB en NBB
Arko Sports Media Congres Optimaal Herstel: toegepast in sport, gezondheidszorg en bedrijfsle...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Sport & Zaken European Company Games komen naar #Arnhem2021!
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Hogeschool Rotterdam Opleiding SportMarketing & Management tekent samenwerkingsovereenkomst met ...
Improve Your Business English Step up your English game