Gebruikstarieven sportvelden: een eeuwige discussie?

9 november 2017 // Overheid // Door: Leon Janssen Lok
Gebruikstarieven sportvelden: een eeuwige discussie?
De komst van kunstgrasvelden heeft een geheel nieuwe situatie gecreerd in de afgelopen vijftien, twintig jaar.
De gebruikstarieven van sportvelden zijn van oudsher een gevoelig gespreksonderwerp. Vrijwel continu zijn gemeenten in ons land bezig met het harmoniseren van deze tarieven en van andere afspraken over beheer, onderhoud en exploitatie van de sportparken. Het aantal varianten lijkt eindeloos.

In veel gemeenten ligt de basis voor de huidige afspraken over aanleg, onderhoud en beheer van sportparken in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Een andere tijd, waarin burgerparticipatie niet iets vanzelfsprekends was, waarin vooral eerst naar de overheid gekeken werd als er een publieke voorziening moest komen, en waarin geld toch net iets minder belangrijk was dan in de huidige tijd. Maar ook een tijd waarin al vraagtekens werden gezet bij de toekomstbestendigheid van sportverenigingen, net als nu. Hoewel veel gemeenten bezig zijn met het opnieuw tegen het licht houden van bestaande afspraken, lijkt het beeld van een lappendeken voorlopig nog niet te veranderen. 

Eindeloos aantal varianten 

De afgelopen jaren zijn er diverse wetenschappelijke onderzoeken en benchmarks uitgevoerd met betrekking tot dit onderwerp. Die toonden vooral aan dat de verschillen groot zijn en dat het lastig vergelijken is. De varianten zijn eindeloos: wel of niet bijdragen aan (een deel van de) investeringen, onderhoud van velden, banen en gebouwen door de vereniging of door de gemeente, wel of geen toepassing van het Sportbesluit, geen huur of een kostendekkende huur. En dan zijn niet alleen de verschillen tussen gemeenten groot, ook binnen gemeenten kunnen de afspraken met verschillende verenigingen zeer uiteen lopen.

De kwaliteit van de sportparken is enorm verbeterd; de tarieven én de ledencontributies van verenigingen zijn daarin niet evenredig meegegroeid

De vraag is of de diversiteit in gemeentelijke aanpakken en het gevolg daarvan de uiteenlopende tarieven onoverkomelijke problemen oplevert. Uiteindelijk gaat het toch om maatwerk en is het in elke gemeente van belang dat er een model ligt waarin de lokale sport zich (grotendeels) kan vinden. Amsterdam slaagde er vorig jaar in een nieuw tarievenbeleid vast te stellen waarbij verenigingen voortaan per uur gaan betalen en ook Utrecht is een voorbeeld van een gemeente die recent tot nieuwe afspraken kwam. De Domstad kwam na een langdurig proces tot een variant waarbij de scheefgegroeide verhoudingen tussen buitensport en binnensport iets minder scheef werden.

Verliezers niet te voorkomen

Ook De Ronde Venen, met acht kernen waaronder Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis, is een voorbeeld van een gemeente die in de afgelopen periode zon harmonisatietraject doorliep. Gerard Houterman was bij beide gemeenten betrokken bij het proces. In Utrecht als lid van de Raad van Advies van Vereniging Sport Utrecht en in De Ronde Venen als beleidsmedewerker. "Dit zijn zeer lastige trajecten, maar noodzakelijk om eens in de zoveel tijd te doen. Soms is er een situatie ontstaan die niet meer te rechtvaardigen is. Dan moet je komen tot een nieuw model en nieuwe afspraken. En ja, je kunt dan bijna niet voorkomen dat er clubs zijn die er op achteruit gaan en dat kan hard aankomen bij zon vereniging, zeker als die gewend is aan een al jaren lang bestaande afspraak. In De Ronde Venen weten we ook: er is nu een besluit genomen, maar dat betekent niet dat we er zijn. Je moet blijven schaven en aanpassen om te komen tot een stabiele situatie. Logisch en terecht ook, want sportverenigingen spelen nu eenmaal een zeer belangrijke rol in de lokale samenleving."

Disbalans door komst kunstgrasvelden

Houterman heeft wel een idee waar de crux ligt in de discussie over tarieven, in ieder geval als het gaat over voetbalverenigingen. "In mijn ogen heeft vooral de komst van kunstgrasvelden een geheel nieuwe situatie gecreerd in de afgelopen vijftien, twintig jaar. Je hebt het dan over flink hogere investeringen vergeleken met die voor grasvelden. De ontwikkelingen zijn snel gegaan, maar de afspraken over de sportvelden zijn daar onvoldoende in meegegroeid. Naar mijn idee is de balans niet goed meer. Nog steeds betalen de gemeenten het leeuwendeel van de investeringen en de kosten die gepaard gaan met de exploitatie. Dat is misschien ook prima, maar het zou eigenlijk wat minder vanzelfsprekend mogen zijn. Dankzij de komst van kunstgras kunnen bijvoorbeeld voetbalvelden veel meer gebruikt worden dan vroeger. Contributieverhogingen worden door verenigingen meestal al op voorhand afgewezen, terwijl die contributies toch veel lager zijn dan die van bijvoorbeeld sportscholen of andere vormen van vrijetijdsbesteding. Wat ik zie is dat de kwaliteit van de sportparken enorm verbeterd is, maar dat de tarieven en de contributies niet evenredig zijn meegegroeid. Ik veroordeel dat zeker niet, maar het zou goed zijn als we met zijn allen eens wat meer stil zouden staan bij dat samenspel van factoren."

Einde niet in zicht

Discussies over tarieven van sportvelden zijn van alle tijden. En met kerntakendiscussies die er toe leiden dat onderhoudstaken bij verenigingen gelegd worden of juist bij stichtingen of andere organisaties, de trend van open sportparken, het concept right to challenge dat mogelijkheden tot zelfbeheer en alternatief gebruik van verenigingsaccommodaties stimuleert en de wijziging in het Sportbesluit per 1 januari 2019, ziet het er naar uit dat dat nog wel een tijdje zo blijft.


Verplicht Verplicht
Verplicht


Verplicht

Reload Image

Laatste nieuws

17 augustus 2018
Ode aan de Sportvereniging door Rudmer Heerema:
Pijl
In het vakblad Sport & Strategie (editie 3-2018) laten we een klaroenstoot klinken en...
17 augustus 2018 // Bonden
15 augustus 2018
Sportimpuls geeft ouderensport in Lisse een zetje in de rug
Pijl
Lisse is een sportief dorp in de Bollenstreek. Toch is het aanbod voor 65-plussers matig,...
15 augustus 2018 // Overheid
14 augustus 2018
Ode aan de Sportvereniging door Jacques Brinkman:
Pijl
In het vakblad Sport & Strategie (editie 3-2018) laten we een klaroenstoot klinken en...
14 augustus 2018 // Bonden

Partnernieuws

Accres Accres maakt sportaccommodaties gemeente Apeldoorn duurzamer
Agterberg Vacature: Uitvoerder Cultuurtechniek-Sport bij Agterberg B.V.
Veiligesportvloer.nl De sportieve robot van Ace: een schone investering in dubbel opzicht
Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) Arko Sports Media en Fontys Economische Hogeschool Tilburg (SPECO) verlenge...
Neptunus Etagehal bouwen op een berghelling: de uitdaging van tijdelijke accommodati...
Werkenindesport.nl Nieuwe vacatures in de sport bij: KNLTB, Jeugdfonds Sport en KNHS
ATPI Sports Events Van vliegtuigstoel tot gouden plak
Sportgeneeskunde Nederland Anne Benjaminse en Nick van der Horst winnen TulipMed Prijs 2016
NOC*NSF Ferrero en NOC*NSF lanceren actieplan om sportplezier bij kinderen te vergr...
Jongeren Op Gezond Gewicht Winning Serve met Team:Fit bij het Ricoh Open
TDE Triple Double en E-sites bundelen krachten in nieuw digitaal bureau TDE
Improve Your Business English Droombaan in het buitenland?